Jedanaesto vanredno zasedanje , 13.02.2019.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/15-19

2. dan rada

13.02.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 15:30

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republike Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina
 • Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specij
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije
 • Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Na član 14. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dok smo razgovarali, ministre, u onom prethodnom mom obraćanju, dobila sam neke poruke ljudi iz prosvete koji su nas slušali i kažu da je trebalo da kažem da je „Vulkan“ ta firma koja u Srbiji štampa udžbenike, a da oni koriste udžbenike koje štampa „Logos“ u Hrvatskoj. To je taj problem o kojem sam vam govorila malopre, da imaju tu zadršku od direktora da im na neki način ne dozvoljavaju da naručuju te „Vulkanove“ udžbenike, jer bi direktor, po onome što je dobio iz Ministarstva, mogao imati problema ako se eventualno neko od roditelja pobuni.

  U sklopu toga je i amandman koji sam predložila u ime poslaničke grupe na ovaj član, ali pre nego što kažem nešto o amandmanu, takođe sam dobila poruku gde vas nastavnici, ministre, pitaju šta će biti sa izbornim stranim jezikom, da li će biti brojčano ocenjivanje i imaju primedbu što se ruski jezik u petom razredu, kao drugi strani jezik opisno ocenjuje? Pa, molim vas, ako imate informaciju oko toga, evo vidite, slušaju nas, pa da im to i odgovorimo.

  Zašto mi mislimo da ovaj lokalni Savet roditelja treba da se briše, odnosno da ne treba da postoji? Dakle, već rekoh, direktori se plaše da će roditelji da se pobune zbog izbora učenika, a pobuniće se oni roditelji koji su tu izabrani i kako ste vi ovde i napisali zbog čega u obrazloženju, zašto ne prihvatate amandman, kažete da ti saveti roditelja, nesporno je kažete, da u velikoj meri doprinose unapređenju obrazovnog i vaspitnog rada.

  Stvarno bih volela da nam objasnite kako to, ali ima zapeta, kažete kao i uslova, odvijanja nastavnog procesa na lokalnom nivou. E, to je ono što mi mislimo da ne može biti razlog da neko bude član tog Saveta, zato što ima neki dinar, pa će da uloži da se nešto u toj školi uradi, da bi njegovo dete bilo privilegovano.

  To se dešava. Ovo nije rečeno samo reda radi, nego se to dešava, ja sam vam tri puta ili više danas rekla, ono što vam govorimo je zaista ono što dobijamo kao informacije sa terena.

  Znate, pretpostavljam za ono što je rekao italijanski književnik da zemlja koja uništava svoje školstvo ne radi to samo zbog nedostatka sredstava, nego zato što zemljom upravljaju oni koje svoje obrazovanje, koji nemaju svoje pravo obrazovanje i koji se plaše obrazovanih ljudi jer su sami neobrazovani.

  Nama slično se ne odnosi, ali može biti nastavak onog što je Martinović pokušao malo pre da brani i ne odnosi se samo na Nikolića, nego na sve te diplome i mnogo je oko vas tih ljudi koji su formalno školovani, suštinski nisu i onda vam oni guraju ove roditelje koji mogu i da kupe diplomu i mogu da kupe, nažalost, nastavnika da bi njegovo dete bilo privilegovano iako tuče drugu decu, iako maltretira nastavnike, iako nastavnik ne sme „A“ da mu kaže, jer kaže - Sada će doći moj tata, znaš on je okrečio zbornicu.

  To se dešava. I, vi morate tome stati na put država mora da obezbedi sredstva za sve ono što je potrebno za u materijalnom smislu za funkcionisanje svake škole i ti lokalni saveti roditelja u tom slučaju neće imati nikakvu ulogu, niti su stručni, niti oni, znate, roditelj je svaki subjektivan. Ne možete vi očekivati da roditelj objektivno govori o problemu u koji je eventualno umešano njegovo dete ili drug ili drugarica od njegovog deteta, od rođaka itd. Ovo je posao vezan isključivo za struku. Struka su nastavnici.

  Nastavnike ste potpuno degradirali i morate da im vratite ugled, morate da im vratite dostojanstvo. Nastavnik mora biti nastavnik. Nastavnik mora biti ono što ste vi, gospodine Šarčeviću, bili kada ste bili nastavnik. Jel vama neko smeo da vas gađa u učionici? Ne verujem da ste tukli decu, ali ste bili autoritet da to nisu smeli da vam rade.

  Nastavnici sada nemaju autoritet zato što im je zakonima i odnosom ministarstva prema školama, dodvoravanjem direktora tih nekim roditeljima iz lokalnih saveta, itd, nastavnici su izgubili kredibilitet, a samim tim i to osnovno i srednje obrazovanje.

  Radite na tome, nemojte da budete ministar koji će ostati upamćen po tome da je za njegovog vremena školovano ne znam koliko funkcionalnom nepismenih ljudi. Nažalost, takvi izlaze iz osnovnih, znate da deca završe osnovnu školu da sriču, ne znaju da čitaju. Nastavnik ne sme da da jedinicu, doći će tata pa će da napravi haos.

  Molim vas da radite da se vrati ugled obrazovanja, ugled škola, onda će biti prepoznatljiva i svaka kupljena diploma i svaki namešteni ispit i svaki nastavnik koji eventualno mešetari sa nekim, itd. Ovako ste i časne i nečasne, sve smuljali u jednu gomilu, a sve na štetu ukupnog obrazovanja. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Daću reč ministru, samo da potvrdimo mandate novim narodnim poslanicima.
  Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini za upražnjena poslanička mesta kako bi smo omogućili njihovo učešće u radu Narodne skupštine.
  Uručene su vam odluke RIK o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta.
  Uručeni su vam izveštaji Odbora za administrativno-budžetska i mandatno imunitetska pitanja koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima sa predlogom da Narodna skupština shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika konstatuje potvrđenje mandata poslanicima Nemanji Radojeviću, Vojinu Biljiću i Andrijani Avramović, izabranici izborne liste DJB – Saša Radulović i narodnim poslanicima Violeti Lutovac i Milanu Ljubiću, izabranim sa izborne liste Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje.
  Na osnovu odluke RIK i izveštaja i predloga nadležnog odbora, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Nemanji Radojeviću, Vojinu Biljiću, Andrijani Avramović, Violeti Lutovac i Milanu Ljubiću.
  Poštovani poslanici, molim vas da saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini pristupite polaganju zakletve i pročitate sa mnom tekst.
  (Predsedavajuća čita tekst zakletve, a narodni poslanik ponavlja.)
  "ZAKLINjEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLjATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLjEM ZNANjU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI".
  Molim narodne poslanike i poslanice da pristupe potpisivanju teksta zakletve.
  Dozvolite mi da vam u svoje ime i u ime Narodne skupštine Republike Srbije čestitam na izboru za narodne poslanike i da vam poželim uspešan zajednički rad u tekućem mandatu.
  Nastavljamo rad kada potpišete tekst zakletve i predate generalnom sekretaru. Hvala.
  Na član 14. amandman je podneo poslanik Vladimir Orlić.
  Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Reč ima Vladimir Orlić. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem.

  Dame i gospodo narodni poslanici, želim, pre svega, na početku izlaganja da zahvalim Ministarstvu na stavu po pitanju predloženog amandmana. Zaista smatram da smo zajedničkim odgovorom da treba usvojiti i ovaj amandman dali i svojevrstan doprinos da predloženi zakon bude dobar, da bude i nešto bolji, zajednički doprinos u jednoj važnoj stvari da imamo dobre zakone koji uređuju oblast kao što je obrazovanje. Mislim da je to nesporno jasan državni interes, interes svih nas.

  Kada govorimo o Narodnoj skupštini, a danas su se različiti stavovi čuli u ovoj sali, jedna stvar ne bi trebalo da bude sporna, a to je da imamo jasan zajednički interes da nam školstvo bude uređeno na najbolji mogući način, jasan zajednički interes da đacima, da studentima, pružimo najbolje što u datom trenutku možemo, jasan zajednički interes da treba da mislimo i na njihovu budućnost, da se staramo da dobiju danas najbolje što država može da pruži, ali da već koliko sutra oni budu spremni za to da izađu na tržište rada, da na njemu stvaraju, da pokažu i svoju kreativnost i svoje kapacitete i svoje talente i znanje koje su stekli. Na tim stvarima mi treba da radimo već danas da bi bile spremne za sutra.

  Tokom današnje rasprave bilo je različitih pitanja. Između ostalog, bilo je i pitanja šta je to što mi možemo da uradimo već danas da bismo mladim ljudima pokazali da imaju perspektivu u ovoj zemlji? Mnogo toga, dame i gospodo, možemo, baš kao što mnogo toga, dame i gospodo, država danas i radi. Neki će reći može više, neki će reći može brže, ali niko neće moći, a da hoće da ostane ozbiljan u ovoj raspravi, da kaže da ne čini. Niko neće moći, a da hoće da ostane ozbiljan u ovoj raspravi, i da kaže da ne postoje one stvari koje već svojim očima možemo da vidimo, koje su uvedene u praksu, koje su zaživele.

  Bilo je pitanja - šta se dešava sa školovanjem danas? Bilo je zamerki, usvajani su neki predlozi, neka rešenja u periodu iza nas u ovoj Narodnoj skupštini koji nisu izvodljivi u praksi, koji nisu primenjivi uopšte. Pa, između ostalog, danas je rečeno u ovoj sali - dualno obrazovanje ne može da se primeni u praksi, dualno obrazovanje ne može da zaživi u našoj zemlji, i dodatno rečeno da ga i nema u ozbiljnim državama sveta, uz par primera koji su navedeni nekih država koje takve programe nemaju. Međutim, nije rečeno da ga ima, na primer, u Nemačkoj. Ja nešto ne mislim da je to neuspešna zemlja. Ja nešto ne mislim da ako Srbija hoće dobre primere iz prakse koje postoje, na primer u Nemačkoj, da sprovede, da tu nešto greši. To su dobri primeri koji dolaze upravo iz nekog uspešnog sveta.

  Šta bi sa Austrijom? Nije valjda i to nekima sinonim za neuspešnu zemlju? Sa Švajcarskom. Nije valjda da to podseća neke na zemlje koje ne znaju šta hoće i ne umeju da urede prilike kod sebe? Ja mislim da su to sve suprotni primeri, primeri za neke koji su u stanju da dobro planiraju, da razmišljaju unapred i da to njihovi rezultati pokazuju i kada je Srbija rešila da uvede dualno obrazovanje, a jeste rešila.

  Danas je to, dame i gospodo, praksa, to je nešto što postoji za 4.500 učenika. Dakle, kad se kaže da to neće moći u Srbiji, da se zna, već danas može, i to danas već može za 4.500 učenika u našoj zemlji, koliko pohađa takve programe. To je danas činjenično stanje u 83 stručne škole u ovoj zemlji. To je danas činjenično stanje po 33 različita obrazovna profila i to danas podržava u ovoj zemlji više od 600 kompanija zato što vidi da to ima svoj pun smisao, zato što to vidi da je dobro i korisno i za te škole i za tu decu, ali i za te kompanije koje hoće u ovim programima da učestvuju.

  To obrazovanje je jedna od stvari na koju možemo da budemo ponosni, svi mi koji smo učestvovali u tome da bude usvojeno i da se sprovede u praksi. Dakle, postoji i te kako, i to ne da samo postoji, nego funkcioniše jako uspešno. I ne treba da se ljute oni koji možda nisu podržavali taj predlog. Dali su i oni svoj doprinos time što su učestvovali u raspravi, dali su i oni svoj doprinos time što su možda učinili da mi neke stvari uredimo bolje, što su možda na neku manjkavost onako u hodu ukazali, pa i dali neki predlog.

  Ovo što ja smatram da je dobro, a neki možda neće da se slože, nek ne smatraju za kritiku sebi, doprineli su i oni na određeni način time da ovo bude ovako dobro i uspešno, eto, i danas, samim tim što su ovde pa razgovaramo, neki doprinos društvu daju, za razliku od onih koji su opet rešili da svoje plate, svoje paušale, one dnevnice koje naplaćuju i one troškove putovanja stave u džep, a da ne oduže ni društvu, ni državi ni na koji način. Mislim na ove što opet defiluju tamo po hodniku, na svakih pola sata drže konferencije za medije i pričaju sve jedno te isto, ali nikako da se izjasne što se ne odreknu svih onih stvari koje idu direktno u njihov džep, ako su se rešili da odreknu svega drugog vezanog za Narodnu skupštinu. To samo nikako da objasne. No, to je priča o njima.

  Priča o Srbiji i o tome šta radi i šta pruža već danas deci koja se školuju ne može da se ne dotakne činjenice da je obnovljeno i izgrađeno više od 100 objekata namenjenih i predškolskom vaspitanju i obrazovanju, ali i obrazovanju i vaspitanju u osnovnim i srednjim školama. Više od 109, za one koji su rekli da se ništa dogodilo nije, u ovoj zemlji jeste. To je velika razlika. I mi smo o tome pričali i tad smo rekli da je za više od 1600 različitih ustanova danas obezbeđen internet, a nekada su deca mogla samo da ga sanjaju, obezbeđena i tehnika koju će da koriste, ali obezbeđen i pristup besplatan i brz, kvalitetan, da danas naša deca mogu da se takmiče sa svojim vršnjacima, da budu spremna za ono što ih čeka sutra. To je ono što možemo, ali ne samo možemo, to je ono što radimo za tu decu već danas.

  Kada formiramo ona nova odeljenja, pa pružamo u tim čuvenim, danas su te skraćenice popularne, IT odeljenjima, u tim informacionim tehnologijama, kad pružamo ono što je najsvežije znanje, ono što danas svet koristi kao globalni trend i smatra da je dobro, jer je bitno za budućnost država sveta. Danas mi razmišljamo na pametan način i danas i mi o toj budućnosti mislimo, pa na njoj radimo i te moderne programe mi danas imamo kao praksu. Nije to nešto što neće u Srbiji nikada zaživeti. To je nešto što u ovoj zemlji postoji u više od 40 ili 50 različitih ustanova.

  Šta možemo da radimo i šta bismo još dodatno mogli da radimo bolje? Ne samo da se staramo da ovi mladi ljudi imaju dobre uslove tokom svog školovanja, i to obezbeđujemo i ovim zakonima. I rekli smo, biće obezbeđeno više stipendija nego što imaju sada. Zar je to malo? I bolji uslovi u studentskim domovima. Zar je to malo? Ali, mislimo i na taj posao koji ih čeka sutra. Lično je više od 150 različitih fabrika, različitih pogona u ovoj zemlji otvorio Aleksandar Vučić. Šta mislite zašto? Zbog toga što je to lep broj, fino zvuči kad se kaže u raspravi ovako? Ne, nego zato što to znači hleb na stolu za stotine hiljada ljudi u ovoj zemlji, pa i za tu decu o kojoj pričamo, danas dok se školuju, da njihov roditelj može taj hleb na sto da spusti, sutra kad završe školovanje, da ta deca imaju gde da rade, da imaju oni, kad formiraju svoje porodice, gde da zarade, da bi mogli o njima da se staraju.

  Tu ima bukvalno od najsevernije do najjužnije tačke u ovoj zemlji primera koliko god hoćete, od mesta do mesta da idemo, svuda ćemo pronaći dobre primere. Tačno je, u pravu su oni koji su na to skrenuli pažnju. Više od 4500 različitih preduzeća u ovoj zemlji je, nažalost, ugašeno, devastirano za vreme kada se bivši režim Đilasa, Jeremića, Obradovića, DS, na veliku žalost ove zemlje, nešto pitao. Ali, nema mesta u kom nećete pronaći primer da se našlo rešenje ili da se danas to rešenje pronalazi, da se neko dovodi, da se investitori bukvalno dovode iz celog sveta, toliko dobro i toliko uspešno, da ceo ovaj naš region nema toliko investicija kad vi pogledate godišnji nivo i godišnji iznos koliko ima Republika Srbija.

  To može da se radi. To se u ovoj zemlji već radi. I o platama da se brine. Jesmo li mi u ovoj Skupštini glasali za to da plate budu povećane pre samo mesec dana? Nego šta smo. U javnom sektoru, rekli smo, može Skupština da odluči, odlučiće, povećali plate. Sećate se šta je bila najveća zamerka ovih što sad kao znaju sve i svašta, ali samo su rešili da znaju sve i svašta onog momenta kada nikakvu odgovornost više nisu imali, a dobrano su napunili svoje džepove pre toga, i Đilasa i Jeremića itd? Šta je bila njihova najveća zamerka? Pa, vi sad mnogo povećavate plate, vi preterujete, to je veće nego što je nivo rasta. Pa, povećavam zahvaljujući tome što je sada kasa u plusu, što je stabilna, što suficit ima, ne kao nekada na osnovu partijskih dogovora i dilova, nekad pred izbore, nekad malo da se zamaže koalicioni partner. Takvih stvari u Srbiji više nema. Danas se u ovoj zemlji radi na osnovu zdrave ekonomske logike, na osnovu domaćinskog rezona.

  Jesmo li uspeli zajedničkim snagama da stvorimo malo više u kasi? Jesmo. Odlično. Hajde sada na osnovu toga što imamo, što je obezbeđeno, što niko da ugrozi ne može, da finansiramo dobre stvari, pa, između ostalog, da povećamo ljudima platu tamo gde možemo. Jeste rast bio +4,4, jesu neke plate porasle 7%, 9%, ali ne može to da bude loše. Prvo, taj rast 4,4, pa to smo napravili i izgradili, muku mučili ali smo uspeli i ne može o tome ni reč da kaže Đilas, u čije je vreme taj rast bio ne rast, nego pad – 3,1. Na naših + 4,4 svi u ovoj zemlji treba da budemo ponosni, na platu, kad je i veća od tih 4,4 zato što smo je zaradili, zato što smo za nju obezbedili novac, takođe da budemo ponosni, to niko više da ugrozi ne može.

  Penzije isto. Nekada 60% penzija moralo je da se smisli odakle će da se finansira. Sada je bezmalo pa prepolovljen iznos o kojem mora da se stara država. To je fantastičan rezultat i niko neće ozbiljan da kaže da to nije dobro. Niko ozbiljan. Još jednom, na Đilasa, Jeremića, njegove Dveri sa sve onim njihovim vešalima i ostalim iz žutog preduzeća, koji su im sasluživali dok su im firme cvetale i po 500 miliona evra obrtale, pa je bilo po malo za svakog od njih. Na njih uopšte ne mislim kad kažem ozbiljni ljudi.

  Da se brine o tome da u ovoj zemlji to što se napravi ide na prave stvari. Na to možemo da utičemo i na to utičemo već danas. Infrastruktura da se napravi. Dakle, da ta deca imaju dobro školovanje, da imaju sutra posao, da imaju dobro znanje, ali kad pogledaju oko sebe i da vide da su uslovi za život bolji.

  Recimo, i taj čuveni Koridor 10 o kom pričamo ovih dana, koliko decenija se razmišljalo o tome da će možda jednog dana biti lepo da nešto tako postoji? To je danas, dame i gospodo, realnost. To je ono što možemo da uradimo. To je moj odgovor na postavljeno pitanje, i to je ono što mi radimo već danas. I drugi koridori, putevi, putna infrastruktura, čuli ste Aleksandra Vučića, govorio je o tome juče i jutros, svuda širom istoka zemlje, u zapadnim krajevima Srbije, tamo gde treba a gde već imamo ozbiljne planove i projekte, neke stvari se već završavaju, druge stvari počinju.

  Između ostalog, mi neku infrastrukturu rešavamo i ovim sporazumima koje usvajamo na ovoj sednici, ali to se danas u Srbiji dešava i Srbija se drastično promenila. Taj odnos je drugačiji. Gde je bio pad, sada je rast. Gde je plata bila u vreme onih genija 330 evra prosečno, sada je 465 trenutno. Koliko god oni filozofirali i pričali – pa nije 500, pa nije sad, ali biće. Ne može da se poredi 470 ili 500 sa tih njihovih 320. To je nespojivo, to ljudi vide. Ne može danas minimalna cena, minimalna plata od 27.000 i nešto više dinara da se poredi sa onih njihovih 15. Biće i ova od 27.000 i nešto veća, i to može da se radi.

  Ne čujem komentare s druge strane, ko je ono došao? Ševarlić. Dobar dan. Vidim da ste digli ruke od bojkota. U redu.

  Dakle, može o tim stvarima da se brine već koliko danas. Ozbiljna država te stvari radi i brine za tu infrastrukturu i uspeva da je izgradi. U kilometrima autoputa nikada neće moći da se takmiče sa Aleksandrom Vučićem, Srpskom naprednom strankom i vladama koje mi podržavamo, oni kojima je jedino što imaju da ponude Srbiji politika vešala.

  Jednu važnu stvar ne smemo da zaboravimo i sa tim ću da završim. Uz sve ovo što možemo da radimo i što radimo, pošto smo govorili danas o vaspitanju i obrazovanju, ne smemo da zaboravimo da toj deci stalno poručujemo da je jako važno da vole svoju zemlju, da je jako važno da se svakog dana pitaju šta ja mogu dodatno da učinim za svoju Srbiju i da budu svesni da kad se svakog dana svi u ovoj zemlji to pitamo, onda činimo dobro i sebi i svim ljudima oko nas, da znaju da se Srbija voli, da se za nju naporno radi, da se država ne sme krasti, što nisu mogli da nauče na primeru ni Đilasa, ni Jeremića, ni ostalih i da se prema svom narodu i svojoj državi uvek odnosi sa poštovanjem, da nikada nikome u ovoj zemlji ne padne na pamet da uradi nešto poput onoga što je uradio Vuk Jeremić, da bi se umilio nekom novinaru iz regiona, da govori da je njegova zemlja, da je Srbija kriva za nesreću koja je zadesila bivšu Jugoslaviju, da je Srbija izazvala krvoproliće, da je Srbija uništavala druge narode, da je Srbija odgovorna za onu zlu sudbinu koja je pre svega naš narod zadesila.

  To je ljudska sramota. To sebi pristojan čovek ne sme da dozvoli, a ne bi dozvolio nikada niko ko je pokušao bar svakog dana da pomisli na svoju zemlju i na to koliko je važno i vredno čuvati je, koliko je važno i vredno za nju raditi, a ne gledati na koje načine možeš da se okoristiš u životu, poput Đilasa i Jeremića od čega bilo, pa i od sopstvene zemlje.

  To su stvari koje mi možemo i moramo da radimo. Oni neka gledaju šta će i kako će. Neka poručuju i dalje, kao što su već činili, da im ništa nije bitno, da im ništa nije sveto, da ovde sve može, da se pod vešalima maršira kao da su stali pod buket cveća, a da o ovim temama, kao što su obrazovanje, i o institucijama, kao što su fakulteti imaju da kažu samo sledeće, još jednom citat onog njihovog genija kog su poslali na onaj njihov kamion, poručili su Đilas, Jeremić i ostali kroz usta nekakvog Vidojkovića, mislim da ste vi, gospodine Rističeviću, danas pokazivali njegovu fotografiju, ne znam ni ko je to, ali taj kog su poslali rekao je – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, da znate, o uglednoj instituciji se ovaj bednik ovako izjasnio, je leglo neverovatnih smradova, neverovatnog ološa i leglo kriminala. I onda je tamo dodao da tamo ima antiheroja i kretena. Dakle, smradovi, ološ, kriminal i kreteni. To je njihovo mišljenje, njihov stav o nečemu što bi valjda trebalo svima da bude vredno, o čemu bi trebalo svi zajedno da se brinemo.

  Time su jasno rekli i šta misle o tom fakultetu, šta misle o univerzitetu, šta misle o studentima, šta misle o svim ljudima koji su završili taj fakultet i koji se danas, pošteno radeći, trude da ovoj zemlji bude bolje. O tim stvarima možemo da brinemo i to je odgovor na pitanje šta možemo da radimo danas. Još jednom danas, zahvaljujući ozbiljnom i odgovornom odnosu koji je ustanovio ličnim primerom Aleksandar Vučić, mi to radimo.

  Da hoćemo i treba više, hoćemo, ne brinite i građani to znaju. Znaju da nikada slagali nismo kada smo rekli da nije kraj. Za sve što smo do sada dobro postigli, svaka čast, imamo čemu da se radujemo, ali da znate, nije kraj. Svaki, ali svaki put dizali smo lestvicu više. Svaki, ali svaki put uspevali smo i novi rezultat da napravimo. Upravo zato što znaju da smo u tome iskreni i u tome uspešni. Građani Srbije znaju da na ova pitanja dajemo tačne odgovore i građani Srbije apsolutno podržavaju Aleksandra Vučića i našu politiku. Hvala lepo.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nikola Savić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Ovaj zakon polazi od toga da deca u punoj meri treba da koriste sve svoje potencijale, da razvijaju svoj um, da izražavaju svoje mišljenje i slične stvari. Tu ništa nije sporno. Međutim, ako se malo više udubimo u temu, zagrebemo po ovome, videćemo da se ovde javlja jedan problem.

  Naime, o čemu se radi? Sve ovo što se preporučuje za decu nije slučaj i sa nastavnim osobljem. Znači, deci se daje puna kreacija, puna sloboda, sve mogućnosti, a nastavnici, sa druge strane, su ograničeni sa svih mogućih strana. Imamo, dakle, situaciju da smo dospeli tamo gde nismo nameravali.

  Nastavniku se ne ostavlja ni malo slobode u ostvarivanju nastavnog plana i programa. Oni su ograničeni sa mnogo strana raznim pravilnicima, propisima, odlukama ministra, odlukama drugih organa. Sada je u toku implementacija najnovije preporuke Ministarstva prosvete o uvođenju elektronskih dnevnika. Naravno, kao prosvetni radnik to podržavam, ništa tu nije sporno, ali ako vidimo šta sve sadrže ti elektronski dnevnici, videćemo bukvalno da je to nastavniku još jedno dodatno sažimanje njegove slobode u njegovom kreativnom radu. Znači, bukvalno, tamo je predviđeno da svakog trenutka mora da se zna i gde se nastavnik nalazi, kada mora da popuni ocene, čas i sve ostalo.

  (Predsednik: Vreme. Hvala.)

  Tako da smatram da ovim stvarima mora da se posveti malo više pažnje.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 20. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Ružica Nikolić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Zahvaljujem, gospođo Gojković.

  Dame i gospodo narodni poslanici, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja treba da utiče na unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Mi smo predložili amandmane kojima želimo upravo da poboljšamo efikasnost samog sistema obrazovanja, i to nam je bio osnovni cilj.

  Ono što bi podržali u ovom zakonu jeste preciziranje odredaba koje se odnose na obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u školama za obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Dobro je to što se sada kao novi predmet javlja – metodika nastave za ovu struku na sadašnjem Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. S tim što bih, ministre, vas ispravila, u načelnoj raspravi ste govorili da na starom Defektološkom fakultetu nisu postojali predmeti koji se odnose na – metodiku nastave. Po starom programu i na tadašnjem Defektološkom fakultetu postojali su, barem na onom koji sam ja završila, metodika nastave srpskog jezika, matematike, tadašnjeg poznavanja prirode i društva i veština u odnosu na smer, da li se radi o licima sa oštećenjem vida, sluha, pa u skladu sa tim su i bile – metodika veština i naravno da podržavamo uvođenje novog predmeta – metodika na Fakultetu na specijalnu rehabilitaciju i edukaciju.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.

  Na član 32. amandman je podnela narodna poslanika Nataša Jovanović.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nataša (Spasoja) Jovanović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Gospodine ministre, ovo je u vašem mandatu treća izmena ovog zakona i ono što je sada neophodno je da nam kažete – zašto je, amandman koji sam podnela, a koji se odnosi na taj rok, potrebno ministarstvu godinu dana da uskladi podzakonske akte? Naš predlog je da to bude za 90 dana, a evo i zbog čega. Morate da ubrzate sa donošenjem svih akata i sa donošenjem zakona koje ste spomenuli pre sat vremena, o platnim razredima. Sada će da vas razumeju ljudi čiji ste vi nadležni iz prosvete da se to odnosi samo na njih. Ne, Zakon o platnim razredima Vlade Republike Srbije, na čijem čelu je Ana Brnabić, pre toga je bio Vučić, pre toga Ivica Dačić, kada ste nasledili sve od ove propale dosovske vlasti, je trebalo odavno da bude donet. Zbog čega? Zbog toga što su ogromni dispariteti kod istih zanimanja u različitim institucijama i ustanovama kod direktnih i indirektnih budžetskih korisnika. To nije pravično. To nije dobro, jer, kako vi kažete i obećate to, onda i onaj Zlatibor Lončar, koji je katastrofalan ministar zdravstva, čiju smo smenu tražili zbog njegovih malverzacija, čak nije ni obećao da će to da uradi. Zato imamo odliv medicinskog kadra i tehničara i lekara i lekara specijalista. Nemoguće je da se više radi u ovakvim uslovima, da jedno pravilo važi za jedne, a drugo za druge.

  Uostalom, šta je tu problem? Jel problem sredstva u budžetu? Znate, kada budete doneli i ako ga budete doneli u ovom sazivu i u ovoj Vladi, Zakon o platnim razredima to će iziskivati određena sredstva više za pojedina zanimanja i pojedine struke. Vi se hvalite kako je sve odlično, kako je u budžetu maltene suficit, kako je standard povećan. Pa dajte onda, nagradite te ljude za svoj rad.

  Kada se govori o osnovama sistema obrazovanja u Srbiji i postavlja stvari na svoje mesto, ono što treba sad, pošto je ovo poslednji amandman koji ja imam i kolege iz SRS, da bude poruka je da čitav sistem obrazovanja treba da bude usmeren ka učeniku, ka studentu, ka onome ko se edukuje, a ne prema predmetu i inflaciji tih predmeta, ovde imate i univerzitetske profesore i predavače u osnovnim školama, koja je tolika da na pojedinim, kao što je ovaj gde je Nikolić studirao, odnosno lagao da studira i raznim drugim fantomskim, takva da više ne znate čemu to služi da imate takve nebulozne predmete.