Jedanaesto vanredno zasedanje , 13.02.2019.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/15-19

2. dan rada

13.02.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 15:30

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republike Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina
 • Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specij
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije
 • Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Sreto Perić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Mi smo predložili da se u članu 1. stav 16. briše, a to se odnosi na član 61. osnovnog zakona.

  Tamo stoji da učenik koji redovno pohađa nastavu, izvršava školske obaveze, a nema propisan broj ocena, u polugodištu, nastavnik je dužan na posebno organizovanom času u toku trajanja polugodišta, uz prisustvo odeljenskog starešine, ili pedagoga, ili psihologa.

  Gospodine ministre, vi ste često, onako interaktivni ovde kada se u Narodnoj skupštini, bilo bi dobro, ukoliko vam nije teško i ne predstavlja neki problem, da objasnite ovde zbog čega se uvodi ova novina i šta ste vi želeli sa ovim da postignete jer učenik ne snosi nikakvu odgovornost.

  Inače, taj član 61. osnovnog zakona govori o načinu ocenjivanja i o nekim drugim detaljima vezano za ocenu učenika. Pošto ovde nema odgovornosti učenika, zbog čega ga dovodite u jedan nepravedan položaj u odnosu na druge učenike čiji profesori su redovno držali nastavu i redovno uspeli da ocene tog učenika.

  Možda vi imate neki razlog za ovo, mi nismo mogli da ga prepoznamo, ne vidimo ga uopšte i ovo bi trebalo da se prihvati, mislim na ovaj amandman. U obrazovnom sistemu u kojem ima mnogo problema, a to čujete od svih kolega govore o ovome, a sigurno je to i vama poznato iz dugogodišnje prakse u sistemu obrazovanja, vi sada kao ministar da ovo nije dobro zakonsko rešenje.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Milorad Mirčić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Ovde SRS predlaže da se stav 17. u ovom članu izbriše, zato što se radi o nečemu što se podrazumeva, što je logično, adekvatnu zamenu za nastavnika koji ne može da obavlja svoju funkciju, adekvatno treba tražiti stručnu zamenu i tu je potpuna logika stvari, jer ne može fiziku da predaje, da zamenjuje nastavnika neko ko nije završio fiziku.

  Šta je suština? Ma može, kod vas može sve. Kod vas može i diploma za 24 časa da se dobije, a kada vam oduzmu diplome, ostaje vam znanje. To je to. Kod vas je to fenomen.

  Suština je sledeća. Mi smo svedoci da sistem obrazovanja više određuje, odnosno o njemu odlučuje više MMF, nego što to ima mogućnost Vlada, odnosno resorno ministarstvo. Mi znamo dobro da MMF striktno propisuje kakva treba da izgleda mreža škola. Ona je, naravno, zasnovana na osnovu raspoloživih finansijskih sredstava koje određuje i dozvoljava MMF. Mi imamo sistem u osnovnom obrazovanju, a broj škola se određuje onoliko koliko ima novca.

  Broj zaposlenih u određenim školama, onoliko koliko ima novca i hajde da to bude neka logika stvari, da taj MMF, taj policajac koji vodi računa o vraćanju sredstava koje daju svetske banke, da određuje na neki način, da bude to u sklopu raspoloživih finansijskih sredstava, ali oni idu korak dalje i kažu – u razredu može da bude maksimalan broj učenika toliki, da bi bili finansijski efikasni.

  Kakve to veze ima? To do dana današnjeg niko nije objasnio. Ima iz ranijih perioda, vidim da ovde ima onih nostalgičara, samo da im kažem da je Tito umro, iz ranijeg perioda kada je Stipe Šuvar donosio tzv. reforme u školstvu, pa je upropastio generacije i generacije. Ima i kasnije, posle 5. oktobra kada su nas ubeđivali da su to evropske tekovine, evropski standardi.

  Pre neki dan smo ministre, ovde upravo govorili o dva primera srednjih škola, gde Srbija, odnosno ministarstvo, a samim tim i Vlada, ostala je tradicionalno naklonjena obrazovanju, kada je u pitanju Matematička gimnazija i kada je u pitanju Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“.

  Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“ je bila predmet transformacije u obrazovanju, pa su izmišljali sve i svašta, da bude jezička, da bude prirodno-matematička, da bude ovakva, dok nisu vratili ono što je u prirodi te gimnazije, da elitni učenici po svom uspehu pohađaju tu gimnaziju i da se u njima otkrivaju budući talenti za različite oblasti, za matematiku i prirodne nauke i društvene nauke.

  Matematička gimnazija u Beogradu, na koju smo svi ponosni, ministre, ni jednu jedinu reformu može se reći slobodno, nije prihvatila, kada su u pitanju sugestije MMF, nego su nastavili starim planom i programom, prihvatajući sve te didaktičke metode koje se primenjuju u savremenom vremenu. Nisu ni oni imuni na to, ali su zadržali, zahvaljujući tom, pre svega, kada je u pitanju nastavnički kadar, kada su u pitanju ljudi koji rade u toj gimnaziji i tu su zadržali kriterijume. Nama je kriterijum pao onog trenutka, gospodine ministre, kada su u školama počeli da predaju tzv. sorbonci. Sorbonci su oni koji su predavali praksu, praktičnu nastavu, a onda preko noći promovisani u nastavnike tehnički oblasti, pa su završavali kao i ove naše kolege, drage u ovoj Skupštini, preko noći su završavali fakultete, magistrirali, doktorirali, šta su sve radili. To je bila politehnička nekada u Rijeci, to zna Atlagić, možda je on imao nekoga ko mu je blizak, i kada pitate šta je završio nekoga, on kaže politehničku i tu prestaje svaki razgovor, jer se nije znalo za šta je ta škola i kada završi tu školu, za šta je čovek kvalifikovan. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala, kolega Mirčiću.
  Reč ima ministar Mladen Šarčević. Izvolite.

  Mladen Šarčević

  Samo bih hteo da objasnim da ovaj niz posle ove dve gimnazije, koje su se stvarno izdvojile od svih srednjih škola na način kako prezentuju državu u inostranstvu i na svim mogućim takmičenjima i merama, imaju one dosta sličnosti, ali su i različite. Drugačija je gimnazija u Vojvodini koja je zaista mnogo toga unela kao novine, čuvajući jezgro one gimnazije koju mi zovemo nacionalnom.

  Tek da ukupna javnost zna, mi smo reformu gimnazije počeli pre godinu i po dana, pošto nije ni rađena decenijama, još pre Šuvara. Posle Šuvara je vraćen samo model koji je bio pre njega, sa malo šminkerskom izmenom da se tehničko obrazovanje ugasilo i počne informatika i to s početka vrlo skromno, godine 1999. samo u prvom razredu gimnazije.

  Mi smo anketirali sve naše gimnazije, sve profesore, direktore i došli smo do jedne zajedničke knjige koja govori šta treba da uradimo. Ono što možda javnost slabije zna, kada je obrazovanje u pitanju, ovaj Dom je obavešten, Poglavlja 25. i 26. su potpuno autonomna i ne moramo ničiji model ni prepisivati, niti pratiti. Time su ljudi u novom sazivu Nacionalnog prosvetnog saveta, koje konkretno vodi direktor gimnazije „Zmaj Jovine“, vrlo tradicionalno opredeljeni i mi smo tada doneli zaključak da se očuvaju sve bitne tradicionalne vrednosti tih naših dobrih škola, a da uvedemo neke novine koje su oslonjene na programe međunarodne mature.

  Da ne bi došli do lakih ocena, mi već intenzivno radimo na licencama direktora, radimo na projektu državne mature gde će sve biti potpuno eksterno i na drugi način poslovano, tako da su te promene već počele.

  Ono što je bitno, mi sami uređujemo svoj domen. Znate i sami da smo pre šest meseci u Zavodu za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja formirali jedinicu koja se bavi nacionalnim programima. Trpeli smo izvesne kritike iz regiona, jer je to nešto urađeno zajedno sa Republikom Srpskom kroz Zakon o paralelnim vezama i ono smo potpisali. Cilj nam je da sve druge škole, đaci u regionu, pre svega, a i dijaspori po tom programu radu.

  Znate da su reformski programi započeti u prvom i petom razredu i u prvom gimnazije. To će dogodine obuhvatiti drugi, šesti i drugi gimnazije. Mi ćemo za jedno kratko vreme uspeti da sva tri ciklusa obrazovanja postavimo na noge, upravo čuvajući svoju tradiciju i vrednosti. To zahteva, naravno, i silne obuke nastavnika za nove i drugačije modele.

  Žao mi je ovo što čujem od koleginice. Sigurno, veliki je sistem gde ima loših primera. Mi reagujemo gde god znamo da je taj primer takav, jer ja sam bar tradicionalista i insistiram na tome kako nastavnik treba i da izgleda, da je uredan, da je vaspitan i da se tako odnosi. Ima primera. Pomenuli ste i školu. Ta škola je dobila Svetosavsku nagradu ove godine. Znači, zaista se vodi računa da se te vrednosti vrate i utemelje.

  Ne možete nešto što je decenijama baš šutirano i gurano i obezvređivano tako brzo podići. Svakako, apelujem i stalno ponavljam to da su i zaposlenu u obrazovanju izneli veliki teret ove zadnje dve i po godine, jer očekujemo da će Zakon o platama u javnom sektoru dati onu nijansu koju treba, a to su ti platni razredi koji će kvalitetan rad nagradi. Tada možemo i da pričamo zašto neko neće imati tu i tu kategoriju, zato što njegov rad je javan i o njegovom radu će reći i roditelji i ljudi iz lokalne sredine i bilo ko drugi.

  Ali, trudimo se, bar ovo što ste rekli. Potpuno smo na tom putu i ne moramo da slušamo nikoga. Zaista, lično mislim da mi vrlo autonomno donosimo odluke, da su nacionalna tela, kao što su Nacionalni savez za visoko, Nacionalni savez za prosvetu, vrlo autonomni. Njihove sednice su javne, snimaju se. Možete pogledati materijale. Niko im ne soli pamet, ja najmanje. Hvala vam.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala, ministre.
  Pravo na repliku, Milorad Mirčić. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Milorad Mirčić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Gospodine ministre, akcenat je na primedbi kada su u pitanju i finansijska sredstva. Mi smo ovde limitirani kao društvo, zato što o tim finansijskim sredstvima najdirektnije odlučuje upravo ovaj Međunarodni monetarni fond. Mi imamo najdirektniju selekciju kroz nivo finansijskih sredstava koje primaju prosvetni radnici.

  Drugo, mi sami se trudimo, posle 5. oktobra, da idemo u susret onima koji bi da prave ovakve neprirodne ili za nas nepovoljne selekcije. Mi imamo potpuno ponižen nivo ili status prosvetnog radnika.

  Znate, vi se dobro sećate, ne da bi vraćali neki vremeplov, vi se dobro sećate da kao što je posle osnovne škole se podrazumevalo ko će upisivati gimnaziju, ko tehničke škole, a ko zanate, na osnovu onog prethodno uloženog rada i kvantuma znanja, tako se znalo koji su profesori u gimnazijama, tehničkim školama, itd. Znači, to je bila neka, uslovno rečeno, prirodna selekcija. Ali, ono što ste vi pre neki dan rekli ovde, jasno je i društvo pospešivalo takvu selektivnost, jer stvar prestiža je bilo da je profesor gimnazije ili u tehničkoj školi. To je stvar prestiža, a mi ovde imamo situaciju, vi to dobro znate, da studenti koji završavaju, koji se kvalifikuju, osposobljavaju za prosvetne radnike, jednostavno dolaze u situaciju da su tehnološki višak zato što se zbog ograničenih finansijskih sredstava vrši reforma u mreži školovanja. To je problem.

  Vi ste jednostavno u situaciji, bez obzira koliko želeli i koliko hteli, nastojali, da u obrazovanju uvedete neke principe koji su opšte prihvaćeni principi, pa i u toj zapadnoj Evropi, da morate da slušate taj Međunarodni monetarni fond. U tome je suština. Zbog finansija. One diktiraju ono što ćete vi da radite.

  Mi imamo u seoskim sredinama zbog malog broja učenika obrazloženje da ne možemo imati prosvetnog radnika jer finansijski nije isplativo, a imamo ljude koji su tamo pismeni, koji žive u tim selima, koji mogu dati adekvatno znanje, opismenjavanje, osnovno obrazovanje tim učenicima, to malo dece što je ostalo na selu.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala, kolega Mirčiću.
  Reč ima ministar Mladen Šarčević. Izvolite.

  Mladen Šarčević

  Ja se izvinjavam. Nije radi polemike, nego sam možda izostavio da kažem malopre.

  Akt o mreži nije rađen decenijama i red je da država zna šta od imovine ima. Imamo institute koji se guše. Istraživači rade na kvadrat i po, a imamo institute gde imate da istraživač ima sto i nešto kvadrata, a ne treba mu, počev od vrtića, pa do instituta.

  Cilj nam je da višak prostora racionalno iskorisitimo, kao što ako imate smanjenje broja đaka u osnovnoj školi, logično je da tu budu predškolci, jer su najbliži. Što bi se spajali?

  Znači, akt o mreži nije nikakva sila. Mi smo dali svim lokalnim samoupravama. Njima sad svakako ističe vreme, jer država ga mora doneti do 19. marta da kreativno priđu toj priči.

  Ja sam razgovarao sa mnogo ljudi. Evo, primiću i ljude iz Niša od ponedeljka upravo radi rešavanja tih situacija kako teren zahteva. Ne možete u Đerdapskoj klisuri praviti konstrukciju kao ne znam gde u Vojvodini. Morate da vodite računa da li je pogranično mesto, da li je depopulacija, da li je enklava. Znači, uopšte se ne ide tu nekim đonom, da nije namera da se tu uradi išta loše. Nažalost, natalitet nas ubi. To je druga priča. Mi gledamo da najbolje iskoristimo datu situaciju za kvalitet u obrazovanju.

  Pokrenuli smo projekat. Sto škola kreće pilot projekat jednosmenskog rada. Znači, on šalje mnogo signala, mnogo dobrih pedagoških poruka. Ako su deca do pola pet u školi, svakako nisu na ulici. Manje je nasilja, manje je droge, manje je svega drugoga. Svi ti nastavnici koji bi po onoj staroj formuli bili tehnološki viškovi, sada nisu, jer neko mora od pola jedan od pola pet da s njima radi i sada smo dali da vidimo kreativnost samih ljudi na terenu, da ne bude da im se samo nešto oktroisano šalje i donosi, šta to sve misle da je bitno. Svakako je bitno da urade domaće zadatke u školi. Svakako insistiramo da se obnove đačke kuhinje. Oni moraju da jedu u tom boravku u školi. Svakako gledamo da se matične škole bolje iskoriste i to je jedna kvalitetna racionalizacija koja upravo čuva kadar.

  Neće se selo očuvati ako taj poslednji đak ode iz njega. Znate, mora da se poradi neka druga priča o natalitetu. Međutim, ovim gestovima mi pokazujemo, pre svega, u Srbiji da nije nikakva seča knezova i moranje. Do sada je bila, nažalost, i bilo je mnogo manipulacije.

  Ja sam mogao da priđem priči o tom cenusu i načinu pravilnika kako se to prijavljuje toliko kritično, da se moglo možda i sto direktora smeniti, ali to nije fer, kao što ste rekli za onog učenika koji sada mora da dobije poseban status. Međutim, život to pravi izuzetke. Znači, imate dete koje je bilo dugo bolesno. Zakon je uvek govorio o tome da on ako trećinu časova nije bio, ostane neocenjen, na razrednom ispitu, ali uvek je bila ona klauzula koja kaže – ako je u stanju da da pozitivne odgovore i da dođe do pozitivnog uspeha, škola mu to omogućuje. To je bilo i ranije. Uvek je to bilo. Hvala.