Otvoreni Parlament | Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf] 

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćeni tekst). U slučaju da se ovaj zakon ne donese, prouzrokovale bi se štetne posledice na rad državnih organa i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Objektivne okolnosti i događanja koja su se desila u toku zakonske procedure za pripremu Zakona, prouzrokovale su prolongiranje rokova iz budžetskog kalendara u pogledu usvajanja predloga budžeta, posebno imajući u vidu dogovore između Vlade i misije Međunarodnog monetarnog fonda povodom novog programa saradnje „Instrument za koordinaciju politika” (PCI), koji ima za cilj održanje makroekonomske i finansijske stabilnosti i ostvarivanje napretka u realizaciji plana strukturnih i institucionalnih reformi za podsticanje bržeg i sveobuhvatnog rasta, stvaranja novih radnih mesta i poboljšanja životnog standarda. Stoga, donošenje ovog zakona i predloga odluka po hitnom postupku potrebno je radi neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada državnih organa i organizacija na celoj teritoriji Republike Srbije.

Predlagač: Vlada

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 85
Protiv: 107
85%
107%
0%
Poslednji put ažurirano: 20.09.2021, 11:20