31. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

26.11.2018.

Na sednici održanoj 26. novembra 2018. godine, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu – Razdeo 30 Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu.

Na početku sednice predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić upoznala je članove Odbora sa podatkom da ukupni prihodi predloženi Predlogom zakona o budžetu za 2019. godinu, iznose 1.246,2 milijarde dinara, dok su rashodi u visini od 1.269,1 milijardi dinara, što predstavlja deficit u iznosu od 22,9 milijardi dinara, odnosno 0,4 odsto BDP za 2019. godinu. Za razdeo 30 – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izdvojena su sredstva u iznosu od 124.328,739,000 dinara.

Predlog zakona obrazložila je državna sekretarka u Ministarstvu finansija Jelena Tanasković i tom prilikom istakla da je predloženi budžet potpuno uravnotežen i karakteriše ga socijalni aspekt, koji je vezan za povećanje životnog standarda, koje prati povećanje plata i penzija, kao i razvojni aspekti jer predviđaju znatna povećanja za kapitalne investicije, koje će podstaći dalji rast domaćeg bruto proizvoda.

Državna sekretarka navela je da predloženi budžet za 2019. godine, obezbeđuje povećanje životnog standarda građana, kroz povećanje plata i penzija za oko 1,3 odsto učešća u bruto društvenom proizvodu. U Budžetu za 2019. godinu, za penzije je izdvojeno ukupno 181,4 milijarde dinara, odnosno 563,2 milijardi dinara, što predstavlja 35 milijardi dinara više u odnosu na 2018. godinu.

Istakla je da se od 1. januara 2019. godine, očekuje povećanje plata u javnom sektoru od 7 do 12 odsto i dodala da je za plate u javnom sektoru obezbeđeno ukupno 294 milijardi dinara, dok je ukupan fond za plate na nivou države 501,7 milijardi dinara, što predstavlja oko 33 milijardi dinara više u odnosu na 2018. godinu. Državna sekretarka je navela da će minimalna cena rada koja je iznosila 143 dinara u 2018. godini, predloženim izmenama za 2019. godinu, iznositi 155 dinara po satu, što znači da će minimalna cena rada biti uvećana za 8,1 odsto, odnosno iznosiće 27.022 dinara.

Takođe, Tanasković je upoznala članove Odbora sa podatkom da su za oblast socijalne zaštite obezbeđena sredstva u iznosu od 99,3 milijardi dinara i navela da su za kapitalne investicije i podršku razvoju poljoprivrede , planirani veći iznosi u odnosu na prošlu godinu.

Nakon konstruktivne rasprave, članovi Odbora su većinom glasova usvojili predloženu tačku dnevnog reda sednice.

U nastavku rada, članovi Odbora razmotrili su predstavke i predloga građana u uputili ih na dalje postupanje.

Sednici je predsedavala Milanka Jevtović Vukojičić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Dragan Savkić, Živan Đurišić, prim. dr Branimir Rančić, Vesna Nikolić Vukajlović, Bojan Torbica, Radovan Jančić, Sandra Božić, Josip Broz, Gorica Gajić, Enis Imamović, Slavica Živković i Milena Ćorilić.

Prisutni članovi

...

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka
...

Dragan Savkić

Srpska napredna stranka
...

Živan Đurišić

Srpska napredna stranka
...

Branimir Rančić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Nikolić-Vukajlović

Srpska radikalna stranka
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Radovan Jančić

Srpska napredna stranka
...

Sandra Božić

Srpska napredna stranka
...

Josip Broz

Komunistička partija
...

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije
...

Enis Imamović

Stranka demokratske akcije Sandžaka
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poslednji put ažurirano: 27.11.2018, 14:31