92. sednica Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

26.11.2018.

Sednica broj: 92

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 26. novembra, razmotreni su sledeći predlozi zakona:

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između Strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, koji je podnela narodni poslanik Maja Gojković;
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, koji je podnela Vlada;
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu, koji je podnela Vlada;
Predlog carinskog zakona, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je donela Vlada;
Predlog zakona o carinskoj službi, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o javnoj svojini, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun – faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E 70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice – Bubanj Potok (Sektori 4,5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koji predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac –Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (II faza), koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banke Srbija, a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanske štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ctečaju, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš – Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o., Bor, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju Javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok“, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenim u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je podnela Vlada.
Članovi Odbora su većinom glasova utvrdili da su svi predlozi zakona dnevnog reda 92. sednice Odbora, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović , Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Vojislav Vujić, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

Prisutni članovi

...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Vesna Nikolić-Vukajlović

Srpska radikalna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Diskutovano o aktima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima

Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima

Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"

Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini

Zakon o carinskoj službi

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu

Carinski zakon

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"

Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor

Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru

Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave

Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama

Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu

Poslednji put ažurirano: 27.11.2018, 14:37