Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti nesmetan rad organa i organizacija čije se funkcionisanje finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i da bi se obezbedili uslovi za blagovremenu primenu predloženih zakonskih rešenja, što može imati pozitivan uticaj na ostvarivanje pravne sigurnosti i obezbeđivanje transparentnosti u oblasti igara na sreću.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Zakon o igrama na sreću je prvi put donet 2011. godine a zatim izmenjen i dopunjen 2012. godine, kako su sada na redu nove izmene i dopune, one se najviše odnose na uspostavljanje organa Uprave za igre na sreću gde se u Zakonu precizira njegova uloga i nadležnosti. Osnivanjem ovog organa želi da se postigne rasterećenje Poreske uprave, u čijoj su dosadašnjoj nadležnosti bile igre na sreću. Uprava za igre na sreću prelazi u nadležnost Ministarstva finansija.
Predlagač ovim Zakonom želi najpre da precizira da se upravni organ nalazi u sastavu Ministarstva za finansije, čiji se poslovi prostiru na celu teritoriju Srbije i sprovodi propise iz oblasti igara na sreću.
Jedan od razloga izmena i dopuna ovog Zakona jeste poboljšanje kontrole nad sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma i samim tim tome se posvećuje čitavo jedno poglavlje u ovom Zakonu kojim se obuhvata nadzor. Pod nadzorom se definišu nadležnosti uprave u vršenju terenskog i kancelarijskog nadzora gde uprava može da prikuplja i obrađuje podatke koji se upravi dostavljaju. Daljim preciziranjem u Zakonu pravi se podela na kancelarijski i terenski nadzor.
Kancelarijski nadzor su zapravo radnje kojima Uprava proverava potpunost i usklađenost dostavljenih podataka sa zakonom. O svakom sprovedenom nadzoru se sprovodi zapisnik gde se unosi utvrđeno činjenično stanje, lice koje je nadležno za sastavljanje zapisnika je insprektor. Priređivač može uložiti žalbu na zapisnik u roku od 5 dana od dana dostavljanja, a inspektor u roku od tri dana razmatra te žalbe. Ukoliko se utvrdi nepravilnost o tome se sačinjava rešenje o otklanjanju nepravilnosti.
Kada je reč o terenskom nadzoru ono predstavlja postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti priređivanja igara na sreću kod priređivača kao i nadzor nad sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma. Priređivači su u obavezi da inspektorima omoguće pregled prostorija ali i svih neophodnih materijala i predmeta vezanih za igre na sreću. Inspektor ima ovlašćenje da ukoliko utvrdi da se priređivanje igara održava bez odobrenja Uprave za rad igara na sreću, da donese rešenje o privremenom zatvaranju objekta, odnosno oduzimanju predmeta i opreme koji su korišćeni. Ukoliko utvrdi da činjenice i okolnosti ukazuju na izvršenje krivičnog dela podnese krivičnu prijavu nadležnom organu.
Danom početka primene ovog Zakona Uprava za igre na sreću preuzima poslove koji su bili u nadležnosti Poreske uprave, postupke koje je Poreska uprava započela a koji ne budu okončani nakon stupanja na snagu ovog Zakona preuzima novoformirana Uprava za igre na sreću. Takođe, Uprava preuzima službenike iz Poreske uprave – Sektor za igre na sreću, kao i predmete, informacioni sistem, arhivu, opremu i sredstva za rad.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ a primenjuje se od 1. marta 2019. godine.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 86
Protiv: 100
86%
100%
0%
Poslednji put ažurirano: 15.06.2021, 22:27