Otvoreni Parlament | Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti

Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti

Tip akta: Zakon

Oblast: Bezbednost

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Akt je usaglašen sa standardima EU

Imajući u vidu da donošenje ovog zakona ima veliki značaj za Republiku Srbiju, da je sistemskog karaktera i da je važan za obezbeđivanje sistema zaštite pojedinaca i stanovništva od štetnog dejstva jonizujućeg zračenja, zaštite i unapređenja životne sredine, radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednosti,
proizvodnju, promet i prevoz radioaktivnih materija njegovo donošenje ima strateški cilj u smislu ispunjavanja jednog od uslova za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, te se saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, predlaže donošenje ovog zakona po hitnom postupku.

Predlagač: Maja Gojković

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 89
Protiv: 93
89%
93%
0%
Poslednji put ažurirano: 07.05.2021, 07:24