19. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

26.11.2018.

Sednica broj: 19

Predsedavajuci: Ivana Stojiljković

Odbor: Odbor za zaštitu životne sredine

Na sednici, održanoj 26. novembra, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, koji je podnela narodni poslanik Maja Gojković, u načelu.

Predlog zakona prisutnima je obrazložio Branko Brajić, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije. Brajić je istakao da je za devet godina od kada je donet Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i nuklearnoj sigurnosti, došlo do znatnog unapređenja na tehnološkom planu i novih saznanja u ovoj oblasti, koje je potrebno urediti donošenjem novog zakona. Donošenje pomenutog zakona ima za cilj i dostizanje višeg nivoa zaštite zdravlja pojedinca, stanovništva i životne sredine od štetnog dejstva jonizujućeg zračenja. Ovim zakonom uspostaviće se striktan i celovit nadzor nad izvorima jonizujućeg zračenja i nuklearnim postrojenjima, radijacionim delatnostima i nuklearnim aktivnostima, kao i nad upravljanjem radioaktivnim otpadom. Direktor Agencije Slađan Velinov dodao je i to da će Predlog zakona pratiti oko 30 podzakonskih akata.

Nakon diskusije, Odbor je prihvatio Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, u načelu.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Ivana Stojiljković, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Radoslav Cokić, Borka Grubor, Branko Popović, Gordana Čomić, Duško Tarbuk, Milena Turk, Jasmina Karanac, Zoran Despotović, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, Ivana Nikolić i predstavnici „Zelene stolice“.

Prisutni članovi

...

Ivana Stojiljković

Srpska napredna stranka
...

Radoslav Cokić

Srpska napredna stranka
...

Borka Grubor

Srpska napredna stranka
...

Branko Popović

Srpska napredna stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Duško Tarbuk

Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Milena Turk

Srpska napredna stranka
...

Jasmina Karanac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Zoran Despotović

Srpska radikalna stranka
...

Snežana Bogosavljević-Bošković

Socijalistička partija Srbije
...

Ivana Nikolić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 27.11.2018, 14:34