20. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

03.12.2018.

Sednica broj: 20

Predsedavajuci: Ivana Stojiljković

Odbor: Odbor za zaštitu životne sredine

Na sednici, održanoj 3. decembra, članovi Odbora razmotrili su amandmane na Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, koji je podnela narodni poslanik Maja Gojković.

Na Predlog zakona podneto je 510 amandmana, od kojih je Odbor prihvatio četiri. S obzirom na to da je Odbor organizovao i javno slušanje na Predlog zakona i da su se nevladine organizacije upoznale sa Predlogom zakona, Odbor je podneo i predlog amandmana na član 1, 4, 5, 13, na naslov iznad člana 16. i član 16, na naslov iznad člana 19. i član 19, član 22, 47, 56, 68, 74, 100, 10, 135, 153, 183, 193, 207, 215, 216, 233, 235, 236, 246. i 249. Predloga zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Ivana Stojiljković, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Duško Tarbuk, Milena Turk, Radoslav Cokić, Jasmina Karanac, Aleksandra Jevtić, Petar Jojić, Milena Ćorilić, Borka Grubor i predstavnici nevladinih organizacija kroz mehanizam „Zelena stolica“. Na sednici su još prisustvovali i predstavnici Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Republike Srbije.

Prisutni članovi

...

Ivana Stojiljković

Srpska napredna stranka
...

Duško Tarbuk

Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Milena Turk

Srpska napredna stranka
...

Radoslav Cokić

Srpska napredna stranka
...

Jasmina Karanac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Aleksandra Jevtić

Srpska napredna stranka
...

Petar Jojić

Srpska radikalna stranka
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Borka Grubor

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 03.12.2018, 20:50