94. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

05.12.2018.

Sednica broj: 94

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici od 5. decembra, razmotrili amandmane koje su podneli Odbor za zaštitu životne sredine, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Odbor za pravosuđe, državu upravu i lokalnu samoupravu, kao i narodni poslanici Katarina Rakić i Đorđe Komlenski.

Odbor za zaštitu životne sredine podneo je 25 amandmana na Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je amandman sa ispravkom na član 8. Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu, koji je podnela Vlada.

Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor za pravosuđe, državu upravu i lokalnu samoupravu podneo je amandman na član 61. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da je ovaj amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Narodna poslanica Katarina Rakić podnela je amandman sa ispravkom na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da je ovaj amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Narodni poslanik Đorđe Komlenski podneo je dva amandmana sa ispravkom, i to na članove 2. i 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milena Ćorilić, Jelena Žarić Kovačević, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Bojan Torbica, Bajro Gegić i Vojislav Vujić.

Prisutni članovi

...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Bajro Gegić

Stranka demokratske akcije
...

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija
Poslednji put ažurirano: 05.12.2018, 14:08