Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Akt je usaglašen sa standardima EU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst, imajući u vidu da je članom 43. stav 3. Zakona propisano da nadzor u prostorijama prevoznika vrše ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja i Ministarstvo unutrašnjih poslova.Takođe, članom 76. Zakona propisano je da će nadzor u prostorijama prevoznika isključivo vršiti ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, od dana isteka tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Uzimajući u obzir da istekom člana 76. Zakona nadzorni organ Ministarstva unutrašnjih poslova neće moći da obavlja nadzor u prostorijama prevoznika, a polazeći od činjenica da Ministarstvo unutrašnjih poslova ima značajan broj obučenih i opremljenih lica koja vrše sprovođenje Zakona, neophodno je hitno usvajanje ovog zakona, odnosno brisanje prelazne mere predviđene članom 76. Zakona radi omogućavanja daljeg efikasnog i kontinuiranog nadzora. Isključivanje značajnog broja obučenih lica za sprovođenje Zakona bi za posledicu imalo veliki negativan uticaj na bezbednost saobraćaja.

Predlagač: Vlada

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 72
Protiv: 104
72%
104%
0%
Poslednji put ažurirano: 15.06.2021, 15:17