38. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

03.12.2018.

Na sednici održanoj 3. decembra, članovi Odbora razmatrali su u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, Predlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima podneto je ukupno 14 amandmana, od kojih je Vlada predložila Narodnoj skupštini da prihvati sedam amandmana. Odbor je na samoj sednici prihvatio i ispravku amandmana na član 1. koji je podnela Katarina Rakić, dok su ostali amandmani odbijeni.

Na Predlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima podneto je ukupno tri amandmana, a Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da sva tri odbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova podnet je ukupno 21 amandman, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili jedan, dok su ostali amandmani odbijeni.

U raspravi o amandmanima učestvovali su i Bojana Jakšić Kovačević i Miloš Bjelanović iz Republičkog geodetskog zavoda, Olivera Stević Ledeničan iz Sektora za drumski saobraćaj i bezbednost na putevima, Danica Vojinović i Biljana Miladinović iz Sektora za prostorno planiranje i urbanizam.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Ivana Nikolić, Dalibor Radičević, Jasmina Karanac, Ognjen Pantović, Stefana Miladinović, Olivera Pešić, Goran Kovačević, Dragan Jovanović i Snežana B. Petrović.

Prisutni članovi

...

Katarina Rakić

Srpska napredna stranka
...

Ivana Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Dalibor Radičević

Srpska napredna stranka
...

Jasmina Karanac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Ognjen Pantović

Srpska narodna partija
...

Stefana Miladinović

Socijalistička partija Srbije
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Dragan Jovanović

Nova Srbija Bolja Srbija
...

Snežana B. Petrović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poslednji put ažurirano: 03.12.2018, 21:01