Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf] 

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 − prečišćen tekst) proizilaze iz činjenice da je stupanjem na snagu Aneksa broj 1Finansijskog ugovora, uslovljeno objavljivanje tendera za izbor izvođača radova i početak radova na Projektu.

Predlagač: Vlada

22%
27%
0%
Poslednji put ažurirano: 15.10.2019, 14:08