Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

Tip akta: Zakon

Oblast: Pravosuđe

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Predlaže se da ovaj zakon bude donet po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) budući da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad pravosudnih organa.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Zakonom, koji se primenjuje od 1. januara 2019. godine, omogućeno je da se stranke koje se
do zaključenja prvog ročišta opredele za posredovanje u rešavanju spora ili za sudsko poravnanje, oslobode plaćanja sudskih taksi. Ista pravila važiće i za tužioca koji odustane od tužbe odnosno za tuženog koji prizna tužbeni zahtev do kaključenja pripremnog ročišta. Predlagač zakona očekuje da ova izmena zakona doprinese zainteresovanosti stranaka da svoje sporove rešavaju mirnim putem.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 93
Protiv: 86
93%
86%
0%

Ključne novine

OSLOBOĐENJE PLAĆANJA SUDSKIH TAKSI U SLUČAJU REŠENJA SPORA MIRNIM PUTEM

.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 73
Protiv: 80
73%
80%
0%

Poslednji put ažurirano: 11.05.2021, 07:21