44. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

26.11.2018.

Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 26. novembra, razmotreni su u načelu predlozi zakona koji su predloženi za dnevni red Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini, a koji su u nadležnosti rada ovog Odbora.

Članovi Odbora odlučili su da predlože Narodnoj skupštini da prihvati u načelu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, Predlog zakona o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, koje je podnela Vlada.

Članovi Odbora odlučili su da predlože Narodnoj skupštini da prihvati Predlog odluke o izboru predsednika sudova i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koje je podneo Visoki savet sudstva.

Na sednici su članovi Odbora odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati i Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca.

Sednici je predsedavao predsednika Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Sreto Perić, Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, dr Balint Pastor, Petar Jojić i Stanija Kompirović.

Prisutni članovi

...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
...

Sreto Perić

Srpska radikalna stranka
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Slaviša Bulatović

Srpska napredna stranka
...

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Žarko Mićin

Srpska napredna stranka
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Stanija Kompirović

Srpska napredna stranka
...

Petar Jojić

Srpska radikalna stranka
Poslednji put ažurirano: 26.11.2018, 10:14