Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf] 

Razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave po hitnom postupku su pre svega zbog donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima kojim se uvodi sistem kompetencija i menjaju odredbe vezane za ocenjivanje i s tim u vezi podzakonski akti, a koji su se do sada shodno primenjivali na ocenjivanje službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. S obzirom da je predviđeno da Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima počne sa primenom 1. januara 2019. godine, od tog datuma neće biti moguća primena odredbi vezanih za ocenjivanje u AP i JLS, neophodno je da ovaj zakon bude donet po hitnom postupku kako bi njegova primena počela 1. januara 2019. godine, kako bi se obezbedio kontinuitet u ostvarivanju prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

Predlagač: Vlada

14%
13%
0%
Poslednji put ažurirano: 08.08.2019, 17:14