46. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

05.12.2018.

Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 5. decembra 2018. godine, razmotrili više predloga zakona u pojedinostima, koji su na dnevnom redu Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama podneta su dva amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili.

Od 23 amandmana, koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Vlada i Odbor prihvatili su šest, i to na članove 30, 32, 35, 46, 75. i 85. Predloga zakona. Odbor je podneo i jedan svoj amandman, i to na član 61. Predloga zakona.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika narodni poslanici podneli su devet amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan od podnetih amandmana.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave podneto je 62 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili dva, i to na članove 40. i 54. Predloga zakona, koje je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.

Od sedam amandmana, koji su podneti na Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Vlada i Odbor nisu prihvatili četiri amandmana, koji su podneti na Predlog zakona o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama podneto je ukupno osam amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili.

Od šest amandmana, koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan amandman.

Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan od sedam amandmana, koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru ukupno je podneto 10 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili četiri, i to na članove 4, 22, 26. i 36. Predloga zakona, koje je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Dragan Veljković, Neđo Jovanović, Biljana Pantić Pilja, doc. dr Mihailo Jocić, Žarko Mićin, Đorđe Komlenski, Marko Parezanović i Jovan Palalić.

Prisutni članovi

...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
...

Dragan Veljković

Srpska napredna stranka
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Biljana Pantić Pilja

Srpska napredna stranka
...

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka
...

Žarko Mićin

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Marko Parezanović

Srpska napredna stranka
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
Poslednji put ažurirano: 05.12.2018, 13:49