Otvoreni Parlament | Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), budući da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Donošenje po hitnom postupku neophodno je zbog efikasnog sprovođenja reforme javne uprave, odnosno utemeljenih mera za optimizaciju javne uprave u pogledu radnih procesa, organizacionih struktura, broja i svrsishodnosti institucija i broja zaposlenih.
Donošenje po hitnom postupku neophodno je kako bi se u narednom srednjoročnom periodu ostvarili ciljevi fiskalne politike usmereni na održanje fiskalne stabilnosti što vodi daljem smanjenju učešća javnog duga. Smanjenje zarada, zabrana zapošljavanja i racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru su mere koje su do sada najviše doprinele smanjenju rashoda i uspehu fiskalne konsolidacije.

Predlagač: Vlada

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 175
Protiv: 154
175%
154%
0%
Poslednji put ažurirano: 17.09.2023, 14:27