Otvoreni Parlament | Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

Tip akta: Odluka

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf] 

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Visoki savet sudstva

21%
17%
0%
Poslednji put ažurirano: 09.09.2019, 12:50