Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf] 

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), imajući u vidu da je Vlada Zaključkom 05 Broj: 48-5826/2018 od 21. juna 2018. godine, usvojila Program za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2018-2019. godine sa Akcionim planom. Poboljšanje pravnog okvira za zaštitu prava poverilaca, omogućavanje veće transparentnosti podataka i razmena informacija između stečajnog upravnika i poverilaca, kao i obezbeđivanje veće izvesnosti u pogledu troškova stečajnog postupka kroz propisivanje kriterijuma za određivanje predujma je jedna od oblasti koja je obuhvaćena Programom za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2018-2019. godine, te se u cilju dobijanja maksimalnog broja poena i poboljšanja ranga po tom osnovu u ovoj oblasti, predlažu navedene izmene i dopune Zakona o stečaju.

Predlagač: Vlada

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 94
Protiv: 93
94%
93%
0%
Poslednji put ažurirano: 14.09.2021, 10:48