Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Akt je usaglašen sa standardima EU

Strategijom razvoja intelektualne svojine za period od 2018. do 2022. godine („Službeni glasnik RS, broj 78/18) utvrđeni su glavni ciljevi ove sratategije. Kao jedan od glavnih ciljeva jeste i harmonizacija nacionalnog sa evropskim zakonodavstvom u oblasti intelektualne svojine. Donošenje Predloga zakona o patentima jedna od mera za ostvarivanje glavnog cilja. S tim u vezi, Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja intelektualne svojine za period od 2018. do 2022. godine, predviđeno je utvrđivanje Predloga ovog zakona za decembar 2018. godine. Polazeći od navedenog, predlaže se da se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima donese po hitnom postupku.

Nedonošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima po hitnom postupku moglo bi da se odrazi na pozitivnu ocenu za Poglavlje 7 – Intelektualna svojina u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Republike Srbije u pogledu sprovođenja prava intelektualne svojine.

Predlagač: Vlada

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 75
Protiv: 94
75%
94%
0%
Poslednji put ažurirano: 07.06.2021, 11:56