Otvoreni Parlament | Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama

Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst).

Donošenjem ovog zakona po hitnom postupku omogućilo bi se usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, i izbeglo naplaćivanje takse dva puta po istom osnovu, odnosno naplata takse od strane nenadležnog organa.

Imajući u vidu da se taksa plaća u cilju podmirenja troškova rada organa prouzrokovanih zahtevima zainteresovanih lica, kao i da su izvršene izmene propisa kojima je promenjena nadležnost za obavljanje menjačkih poslova, tako da je za poslove i radnje koji su do sada bili u nadležnosti Poreske uprave, nadležna NBS, nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po obveznike koji bi za predmetne poslove plaćali republičku administrativnu taksu i naknadu NBS za izvršene usluge NBS, kao stvarno nadležnog organa za donošenje spisa i preduzimanja radnji iz oblasti menjačkog poslovanja.

Predlagač: Vlada

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 70
Protiv: 82
70%
82%
0%
Poslednji put ažurirano: 19.07.2021, 21:06