Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Akt je usaglašen sa standardima EU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12- prečišćen tekst) zbog potrebe stvaranja uslova za blagovremeno prilagođavanje obveznika novom načinu obračuna poreske amortizacije, kao i stvaranja uslova za zaključivanje i realizaciju ugovora o koncesiji u skladu sa zakonom koji uređuje javno-privatno partnerstvo.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Predlagač zakona ističe da je potrebno stvaranje povoljnijih uslova za obavljanje privrednih aktivnosti obveznika, a samim tim i za adekvatniju primenu Zakona o porezu na dobit pravnih lica imajući u vidu da jedan od ciljeva fiskalne politike Republike Srbije jeste da podrži razvoj privrede kroz stvaranje povoljnijih uslova poslovanja. Osim toga predlogom zakona predložen je i određeni broj pogodnosti, odnosno olakšica za obveznike koji obavljaju inovativnu delatnost.

Podsticaji za privredu ukoliko izvrši ulaganje u startap kompanije

Imajući u vidu značaj novih tehnologija i inovacija za trenutnu politiku države, predlog zakona predviđa dodatne olakšice za privredne subjekte koji ulažu u startap kompanije- to su subjekti koji osnovani u prethodne 3 godine a koji obavljaju inovacionu delatnost. Naime, svaki privredni subjekt, koji nije startap, a koji izvrši ulaganje u kapital novosnovanog startapa dobiće poreski kredit u visinu od 30% od ulaganja. Ovo pravo moći će da ostvare svi privredni subjekti koji ne poseduje više od 25% akcija ili udela u novom startapu. Osim toga prilikom početnog ulaganja privredni subjekt mora da nastavi da ulaže u startap u istom iznosu tokom 3 godine kako bi ostvario pravo na poreski kredit. Nakon što ispuni uslov u pogledu kontinuiranog ulaganja, privredni subjekt može već sledeće godine da iskoristi poreski kredit. Iznos poreskog kredita koji se priznaje pojedinačnom privrednom subjektu ne sme preći iznos od 100 miliona dinara.

Novi podsticaji za istraživanje i IT sektor

Novim rešenjem kao rashod u poreskom bilansu poreskih obveznika, ali u dvostruko uvećanom iznosu, mogu se priznati trškovi koji su neposredni povezani sa istraživanjem i razvojem poslovanja. Predloženo rešenje se pre svega odnosi na IT sektor i sektor inovacija. Pod istraživanjem naročito neće biti priznati troškovi nastali u cilju pronalaženja nafte, gasa ili drugih mineralnih zaliha. Bliže uređenje pojma troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem odrediće ministar finansija

Novi način obračuna amortizacije za stalna sredstva

Predlogom zakona dolazi do promene metoda obračuna amortizacije kod stalnih sredstava. Shodno novom rešenju stalna sredstva se svrstavaju u 5 različitih kategorija/grupa koje imaju sledeće stope amortizacije:
1) i grupa 2,5%;
2) ii grupa 10%;
3) iii grupa 15%;
4) iv grupa 20%;
5) v grupa 30%.

Ministar finansija će podzakonskim aktom bliže urediti način razvrstavanja stalnih sredstava u 5 gorespomenutih grupa. Ono što je bitno napomenuti jeste da se amortizacija stalnih sredstva utvrđuje primenom proporcionalne metode, na osnovicu koju čini nabavna vrednost sredstva.

Priznavanje rashoda za reklame i propagandu više neće biti materijalno ograničeno

Prema dosadašnjem rešenju izdaci za reklamu i propagandu priznaju se kao rashod u iznosu do 10% od ukupnog prihoda. Međutim, predlog zakona briše ovo ograničenje. Predlagač zakona navodi da je neophodno brisanje predmetnog ograničenja radi potrebe održavanja konkurentnosti na poslovnom tržištu.

Podsticanje pravnih subjekata da više ulažu u istraživanja i stvaranje autorskih dela

Predlog zakona omogućava da se kvalifikovani prihod koji ostvari vlasnik autorskog prava može izuzeti iz poreske osnovice u iznosu od 80% tako ostvarenog prihoda. Na ovaj način svi pravni subjekti koji ostvaruju prihod na osnovu autorskog prava mogu očekivati da će plaćati manji iznos poreza.

Privredni subjekti mogu platiti manji porez na dobit ukoliko plate porez na kapitalnu dobit u inostranstvu

Svi privredni subjekti koji u inostranstvu ostvare kapitalnu dobit povodom prodaje imovine, mogu u Srbiji platiti umanjeni porez na dobit u iznosu plaćenog poreza na kapitalnu dobit u inostranstvu. Ovo umanjenje privredni subjekti u Srbiji ostvaruju putem poreskog kredita.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 78
Protiv: 102
78%
102%
0%

Ključne novine

PODSTICAJI ZA PRIVREDU UKOLIKO IZVRŠI ULAGANJE U STARTAP KOMPANIJE

Svaki privredni subjekt, koji nije startap, a koji izvrši ulaganje u kapital novosnovanog startapa dobiće poreski kredit u visinu od 30% od ulaganja.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 80
Protiv: 89
80%
89%
0%

NOVI PODSTICAJI ZA ISTRAŽIVANJE I IT SEKTOR

Novim rešenjem kao rashod u poreskom bilansu poreskih obveznika, ali u dvostruko uvećanom iznosu, mogu se priznati trškovi koji su neposredni povezani sa istraživanjem i razvojem poslovanja.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 78
Protiv: 101
78%
101%
0%

Poslednji put ažurirano: 21.06.2021, 00:22