Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12- prečišćen tekst) radi nesmetanog nastavka pružanja podrške ulagačima i rada Saveta za ekonomski razvoj, budući da se predmetnim Zakonom predlažu izmene kojima se jasnije definiše rad Saveta za ekonomski razvoj, postupak donošenja odluke o podsticajima i zaključivanje ugovora o dodeli sredstava podsticaja, rad Razvojne agencije Srbije, i vrši se usklađivanje sa odredbama zakona kojim se reguliše opšti upravni postupak.

Predlagač: Vlada

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 91
Protiv: 92
91%
92%
0%
Poslednji put ažurirano: 20.09.2021, 17:39