Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti nesmetan rad organa i organizacija čije se funkcionisanje finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i da bi se obezbedili uslovi za blagovremenu primenu predloženih zakonskih rešenja, što može imati pozitivan uticaj na ostvarivanje pravne sigurnosti i obezbeđivanje transparentnosti u vođenju poreske politike.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Poreska uprava više nema ovlašćenja u oblasti igara na sreću

Predlogom zakona brišu se ovlašćenja koja je Poreska uprava imala u oblasti igara na sreću. Naime, novoformirana Uprava za igra ne sreću će 01.03.2019. godine preuzeti sve nadležnosti Poreske uprave u oblasti igara na sreću. Predlagač zakona ističe da je prenos nadležnosti predložen iz razloga unapređenja efikasnosti kontrole poslovanja u oblasti igara na sreću.
Osim toga novoformirana Uprava za igre na sreću preuzima državne službenike u Poreskoj upravi koji su se do sada bavili ovim poslom kao i predmete, informacioni sistem, arhivu, opremu i sredstva za rad.

Poreska uprava može da utvrdi porez na imovinu na osnovu podataka državnih organa i javnih beležnika

Prilikom utvrđivanja poreza na imovinu sam poreski obveznik može da podnese poresku prijavu kako bi mu se utvrdio iznos poreza na imovinu. Ukoliko poreski obveznik propusti da izvrši svoju obavezu, poreska uprava je morala sama da utvrđuje vrednost poreza na imovinu na osnovu činjeničnog stanja. Sada ukoliko poreski obveznik ne podnese poresku prijavu, onda neće moći da se izjasni u poreskom postupku prilikom utvrđivanja poreza na imovinu. Naime, na osnovu predloga zakona poreskoj upravi će biti omogućeno da sama utvrdi vrednost poreza na imovinu na osnovu podataka državnih i nadležnih organa ali i na osnovu podataka javnih beležnika. Sa tim u vezi utvrđena je obaveza za gradove i opštine, javna preduzeća kao i pravna i fizička lica koja vrše javna ovlašćenja (npr. notari, izvršitelji) da moraju da dostave podatke u roku od 30 dana na osnovu kojih će se utvrditi porez kao i konotrola i naplata poreza.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 74
Protiv: 103
74%
103%
0%

Ključne novine

PORESKA UPRAVA VIŠE NEMA OVLAŠĆENJA U OBLASTI IGARA NA SREĆU

Uprava za igra ne sreću čije je uspostavljanje predviđeno Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću će 01.03.2019. godine preuzeti sve nadležnosti Poreske uprave u oblasti igara na sreću.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 91
Protiv: 86
91%
86%
0%

PORESKA UPRAVA MOŽE DA UTVRDI POREZ NA IMOVINU NA OSNOVU PODATAKA DRŽAVNIH ORGANA I JAVNIH BELEŽNIKA

Poreskoj upravi će biti omogućeno da sama utvrdi vrednost poreza na imovinu na osnovu podataka državnih i nadležnih organa ali i na osnovu podataka javnih beležnika.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 94
Protiv: 78
94%
78%
0%

Poslednji put ažurirano: 15.06.2021, 08:19