Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), kako bi se stekli uslovi za primenu predloženih zakonskih rešenja u zakonu o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Nakon uspešno sprovedene fiskalne konsolidacije, stabilizacije javnih finansija i preokreta višegodišnje rastućeg trenda javnog duga, Vlada ostaje fokusirana na dalje poboljšanje privrednog ambijenta i obezbeđivanje visokih stopa privrednog rasta, sa krajnjim ciljem smanjenja nezaposlenosti i podizanja životnog standarda stanovništva. Dalja intencija Vlade usmerena je na fazno napuštanje Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. Fazno ukidanje odnosi se, pre svega, na one korisnike javnih sredstava koji su imali obavezu uplate sredstava po ovom osnovu u budžet, i to na republička i lokalna javna preduzeća.


Veće plate za zaposlene u javnim preduzećima

Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava predviđeno je da zaposleni primaju umanjene plate u iznosu od 10% zbog mera štednje/fiskalne konsolidacije. Predlogom zakona predviđa se da zaposleni u javnim preduzećima osnovanim od strane države, odnosno lokalnih vlasti kao i pravna lica nad kojima država, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u organima upravljanja više neće primati zarade koje su umanjene za 10% već samo za 5%. Dakle zaposleni koji rade u ovom krugu državnih organizacija (to su pre svega javna preduzeća) od 01.01.2019. godine primaće plate koje su uvećane za 5%.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 90
Protiv: 107
90%
107%
0%

Ključne novine

OSNOVICA PLATE ZA ZAPOSLENE U JAVNIM PREDUZEĆIMA BIĆE POVEĆANA ZA 5% POČEV OD 01.01.2019. GODINE

Predlogom zakona predviđa se da zaposleni u javnim preduzećima osnovanim od strane države, odnosno lokalnih vlasti kao i pravna lica nad kojima država, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u organima upravljanja više neće primati zarade koje su umanjene za 10% već samo za 5%.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 80
Protiv: 116
80%
116%
0%

Poslednji put ažurirano: 21.06.2021, 05:20