Otvoreni Parlament | Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf] 

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst).

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku neophodno je da bi se omogućilo organima, jedinicama lokalne samouprave, kao i drugim licima koja su ovlašćena za utvrđivanje naknada da, u skladu sa ovim zakonom, blagovremeno pripreme, donesu i objave odgovarajuća podzakonska akta, za utvrđivanje naknada počev za 2019.godinu.

Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da ima štetne posledice u pogledu tretmana obveznika na teritoriji Republike Srbije koji bi bio neujednačen, transparentnosti, odnosno mogućnosti predviđanja troškova poslovanja po osnovu naknada, kao i racionalnosti korišćenja javnih dobara.

Predlagač: Vlada

21%
17%
0%
Poslednji put ažurirano: 10.09.2019, 20:43