Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Sažetak

Četvrti put u poslednjih godinu dana Narodna skupština usvojila je izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Pre svega, precizirana je odredba koja reguliše način na koji vlasnik dokazuje da je određeno lice upravljalo njegovim vozilom. Naime, predviđeno je da vlasnik ima osam dana da pruži ne samo potpune i tačne podatke o identitetu lica kome je omogućio da upravlja njegovim vozilom, već će o tome morati da pruži i dokaz – overenu pisanu izjavu kojom lice čije je podatke dao vlasnik potvrđuje da je u određeno vreme upravljalo vozilom.
Dodatno, dopunama Zakona omogućeno je da se, u određenim slučajevima, uz dozvolu organa unutrašnjih poslova, pored utiskivanja broja šasije u cilju identifikacije vozila, utisne i broj motora.
Izmenama Zakona produženo je važenja potvrde o registraciji do promene vlasnika ili drugih podataka koji se registruju i to za pojedina vozilima na motorni pogon koja ispunjavaju zakonom propisane uslove (tehnička ispravnost), a koja su namenjena za obavljanje poljoprivrednih radova.
Konačno, do 02.09.2019. godine odložena je primena zakonske odredbe koja se odnosi na izdavanje probne vozačke dozvole. Predlagač zakona odlaganje obrazlaže potrebom da se ostvari ušteda u Budžetu na taj način što će se iskoristiti svi već odštampani obrasci pre početka upotrebe novih.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 50
Protiv: 69
50%
69%
0%
Poslednji put ažurirano: 22.01.2021, 14:47