Treća sednica Prvog redovnog zasedanja, 29.03.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo, nastavljamo rad Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 77 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 103 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Đorđe Milićević i Marjana Maraš.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Vjerica Radeta, Nataša Sp. Jovanović, Ružica Nikolić, Milorad Mirčić, Sreto Perić, Nikola Savić i Dušica Stojković.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i mišljenje predlagača o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite, koleginice Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Amandmani SRS na Predlog ovog zakona su, zapravo, naš odnos prema neodgovornom odnosu vlasti prema građanima Srbije, u ovom slučaju prema poljoprivrednicima. Kada kažem neodgovoran odnos, onda mislim i na skupštinsku većinu i na Vladu Republike Srbije.

Nebojša Stefanović je pre dvadesetak dana rekao da će Vlada predložiti ovakve izmene zakona o kojima mi danas govorimo zato što su medijski bili mnogo napadani, jer su tražili da se traktori i traktorski priključci registruju svake godine i, zamislite, taj zakon je donet prošle godine i tada nisu znali u kakvom su stanju i naši seljaci i putevi kojima voze svoje mašine, što je osnovni razlog zbog čega su njihova vozila neispravna, onda Nebojša Stefanović zaboravi da to stavi na dnevni red i mi imamo onda neverovatnu stvar da narodni poslanik podnosi ovaj predlog.

Naravno, svaki poslanik ima pravo, ali mi smo u utorak ujutru dobili ovaj predlog zakona da bi se o njemu u sredu ujutru već raspravljalo i da bi mi sada izvlačili ovaj zakon i stavljali ove amandmane na sam početak sednice da bi se poštovao rok da zakon koji ste prošle godine doneli, odnosno taj deo zakona zapravo ne važi. Dakle, neodgovorno, neozbiljno, kao što smo i juče slušali ministra poljoprivrede, kada se ovde seirili sami sa sobom, kako čovek ispriča kako malinarima nema nameru da pomogne, jer država to ne može, kako će se doneti zakon, ali nema veze, to kada prođu maline i šljive, pa će onda da predloži neki zakon koji će im biti od pomoći, pa će onda, ali tek za dve godine, da reši problem protivgradni koji postoji u celoj Srbiji, pa onda otprilike – malinari su krivi zato što su im mali posedi zato što se duplirao broj onih koji se bave malinama itd.

Dakle, odnos vlasti prema seljaku je ispod svakog nivoa i mi upravo kroz izmene ovog zakona želimo da skrenemo pažnju na to. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala puno.
Reč ima narodni poslanik Marija Obradović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marija Obradović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Kao predlagač zakona da prokomentarišem ovaj amandman. Nema prostora komentarisati amandman zato što je jako skromno i napisan i obrazložen. Zapravo, ova forma amandmana samo je otvorila mogućnost da poslanici radikala progovore nešto loše o vladajućoj većini po svaku cenu, o ministru Stefanoviću po svaku cenu, jer teško je slušati i šta je to što su uspesi i rezultati ministra Stefanovića i MUP i onda ajde da iskoristimo bilo koju priliku.

Odnos države prema seljaku, prema zemljoradnicima, poljoprivrednicima, upravo se oslikava u ovom Predlogu zakona, gde nam je bilo jasno da je nemoguće na terenu insistirati na primeni ovog zakona i nismo hteli da zatvaramo oči pred stanjem na terenu i hteli smo da usaglasimo ono što jeste realnost u Srbiji, a to je da poljoprivrednicima, zemljoradnicima, ljudima koji su vlasnici traktora, multikultivatora, radnih mašina, priključnih mašina koje se koriste uz traktore omogućimo da i dalje ostane trajna registracija, jer to jeste ono što je realnost na terenu.

Samo ovako, u saradnji poslanika vladajuće većine i MUP, odnosno naših članova Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, u čijoj nadležnosti je ovakav Predlog zakona, možemo da budemo servis građana. Ovo jeste jedini način i to je sasvim normalno da se u parlamentu koriguju zakoni, da se prati sprovođenje zakona, reaguje odmah kako bismo mogli da izađemo u susret građanima, u ovom slučaju poljoprivrednicima.

Apsolutno su svi članovi Odbora glasali za to da se odbije ovakav amandman, jer ne mogu zaista da prihvatim nijedan od ovih šest amandmana koje je SRS podnela, jer uopšte se ne slažu sa realnošću i znam, kada bi oni pogledali seljake oči u oči, isto ovo ne bi smeli da im kažu, ali je mnogo lako govoriti ovde za mikrofonom. Kada čoveka gledate na terenu u oči, onda vam je jasno da ova izmena koju smo mi predložili je nešto što je najosnovnije i što je realnost na terenu. Mi moramo da gledamo realnosti u oči. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Obradović.
Pravo na repliku, Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Izgleda da je Marija Obradović bila skoro na nekom terenu za golf, a na terenu sa seljacima sigurno nije.

Kaže - skromni su nam amandmani, skromna su nam obrazloženja. A ona neskromna ovde priča, ona, ja, njen zakon. Ovo je predlog Vlade Republike Srbije. Ona je samo, eto, kao predsednik Odbora izabrana, ali zamislite koliko je njeno znanje skromno. Šest članova zakona menja, jedan joj nije dobar pa je nagovorila koleginicu iz poslaničke grupe da podnese amandman da to menja. Toliko o njenom znanju, o njenoj širini.

Znate najlakše je, ovo što govori Marija Obradović nisu argumenti. Najlakše je reći - vi ste skromni, vi ste loši, vi ste majmuni itd, sve ono što je njen rečnik, a u suština ona pokazuje da niti zna šta je posao narodnog poslanika, niti zna šta je nadležnost Vlade.

Ona prati rokove? Pa ako prati rokove onda bi trebalo da zna da ovo nije jedini zakon koji smo mi menjali zbog rokova, nego vi ne znate, vaša Vlada ne zna da radi. Da su oni ozbiljni i da ste vi ozbiljni da možete da ih podučite, s obzirom da svaki treći mesec menjate zakone, onda bi rekli tamo vašim ministrima, u svakom ministarstvu zaposlite po jednog pravnika koji će samo pratiti rokove, jer toliko često menjate zakone da ne stižu oni u Vladi da ih isprate, i onda mi ovde zbog toga moramo da kršimo Poslovnik.

Naravno, šta Marija Obradović zna o Poslovniku, šta ona uopšte zna o radu Narodne skupštine? Žena se prošeta s vremena na vreme kroz ovu salu, ovo je valjda treći ili pet put da je uopšte nešto govorila i ona će da govori o amandmanima SRS.

(Aleksandar Marković: Alo!)

(Vladimir Orlić: Vlado, interveniši ili ćemo mi.)

Sa „alo“ se ne dobacuje, kolega. Možete da se javite po amandmanu, pa možda ćete vi da kažete neki argument za razliku od Marije Obradović, koja…
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

(Nataša Sp. Jovanović: Poslovnik.)

(Vjerica Radeta: Poslovnik.)

Polako koleginice Radeta. Prvo se po Poslovniku javila Nataša Jovanović.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala gospodine Marinkoviću.

Povređen je član 162. i član 107. Poslovnika.

Evo živog i zdravog gospodina Komlenskog u sali, koji je predsednik nadležnog odbora koji po članu 162. Poslovnika o radu Skupštine, koji ja ne verujem da je uopšte ova gospođa koja predlaže ove izmene zakone, kao eksponent Vlade, u ovom slučaju Nebojše Stefanovića, ne što se ona toga setila ili SNS. Pa znate kada bi oni razmišljali, baš sada gledaju Martinović i Orlić kada stupa koji član zakona na snagu, kad bi to tako bilo, nego resorno ministarstvo, odnosno ministar Stefanović i Vlada Republike Srbije zbog kratkog vremenskog roka, jer 3. april kuca na vrata, nisu imali mogućnosti, zato je stigla ova odluka da nadležni odbor čiji je ona predsednik, odnosno predsedavajući podnese izmenu ovog zakona.

To ništa ne bi bilo sporno da ona nije drska i bezobrazna. A znate kada, neko to i jeste, a ima elementarno znanje, onda to nekad može da bude i simpatično, naravno ako neko nije bahat, ali kada ništa ne znate pa kažete… (Isključen mikrofon)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Koleginice Jovanović, ja stvarno ne mogu da vam dozvolim da vređate Mariju Obradović.

(Nataša Sp. Jovanović: Ne, onda nas vređa.)

Smatram da nema smisla, niti ima bilo kakvo utemeljenje. Nije kolegijalno, nije parlamentarno.

Molim vas nastavite dalje, ali nemojte da vređate, neću to dozvoliti.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ja ne znam zašto vi to smatrate uvredama kada je gospođa govorila i rekla da su naši amandmani nikakvi, skromni, ovakvi-onakvi, jer ona nije kompetentna da o tome odlučuje, već opet sam rekla nadležni odbor koji je u skladu sa članom 162. stavio u skupštinsku proceduru, vi niste reagovali.

Zaista je nemoguće bilo kakvu argumentovanu polemiku voditi sa osobom koja ne razume realnost i ono što mi promovišemo, a to je da Vlada Republike Srbije i zato su ovakvi naši amandmani, dobili smo ih takođe u pet do 12, predlog zakona, tada i uoči same sednice i napisali ove amandmane, treba jednom zasvagda da shvati da ne ulazi u izmene pojedinih odredaba zakona koje su bile štetne kao i ova obavezna preregistracija onda kada zakuca to vreme da treba da stupi na snagu taj član.

Neka vodi računa o interesima građana, kao što to vodi SRS.