Treća sednica Prvog redovnog zasedanja, 29.03.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Da, ali sada vi replicirate.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Moram.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Nema smisla, stvarno. Moramo prekinuti sa ovim. Ja hoću da vam dam, ukažite gde sam povredio Poslovnik.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ukazujem da je trebalo da dobijem repliku po članu 106. zato što on …
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Dobro. Hvala.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ma šta – hvala? Šta bre hvala? (Isključen mikrofon.)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.
Predlagač i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč?
Milija Miletić, izvolite.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se uvaženi predsedavajući.

Drage kolege, ja bih se po ovom amandmanu javio još i ranije, ali više od 50 minuta ne mogu da kažem nekoliko stvari. Pošto govorimo o problemima u poljoprivredi, ja dolazim iz jedne opštine koja je u stvarno teškoj situaciju, gde su poljoprivredna mehanizacija, traktori, priključne mašine kupovane unazad 30,40 godina, gde te priključne mašine i traktori sutra da je ovaj zakon ostao do kraja, da nije gospođa Marija Obradović podnela novi Predlog zakona, da obezbedimo mogućnost da naši poljoprivredni proizvođači ne registruju, odnosno da ne registruju svoje traktore svake godine, mislim da je to stvarno ispravno.

Mislim da u narednom periodu svi zajedno moramo više dati vremena našoj poljoprivredi i našem selu. Inače, u poljoprivrednoj sredini, našim selima, našim opštinama, kao što je Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han, nerazvijenim opštinama se vrlo teško živi. Verujte mi, očekujem da ćemo u narednom periodu imati mnogo više vremena da govorimo o problemima u poljoprivredi.

Još jednom bih se zahvalio Mariji Obradović što je predložila ovaj zakon, da našim poljoprivrednim proizvođačima obezbedimo da mogu mirnije da spavaju. Od jedne greške, najgore su dve greške. Zato, iako sam i ja glasao za prethodni Zakon o bezbednosti saobraćaja, ovim sada neke stvari rešavamo za naše poljoprivredne proizvođače, pomažemo našim poljoprivrednim proizvođačima.

Hvala Marija, i mislim da svi koji smo tu treba da damo podršku našoj poljoprivredi, našim poljoprivrednim proizvođačima, našim ljudima koji imaju stare traktore 40 godina, 45 godina. Poljoprivredna mehanizacija je stara, a ima i velika mogućnost i u zakonu o subvencijama, gde je ministar poljoprivrede dao mogućnost kroz stimulaciju da se obnovi mehanizacija za kupovinu novih traktora, gde je gospodin Rističević juče pitao gospodina Nedimovića, gde je on potvrdio da će 1.500 novih traktora imati mogućnosti da se kroz budžet sada obezbede u narednom periodu.

I ja kao narodni poslanik koji predstavlja Ujedinjenu seljačku stranku, čovek poljoprivrednik imam traktor koji je kupio moj otac osamdesetih godina. To je stvarno nešto što se još koristi kod nas. Zbog toga pozivam sve kolege da podržimo predlog moje koleginice Marije Obradović da ovo što je ona napisala u Predlogu zakona tako i bude i da u narednom periodu naši poljoprivredni proizvođači, ljudi koji žive na selu, ljudi koji žive u nerazvijenim brdsko-planinskim područjima, koji imaju stare mašine, stare traktore, da oni te traktore ne moraju da registruju svake godine, već kao što piše u zakonu. Sa druge strane, mislim i potrebno je da svi mi stavimo veći akcenat.

Hvala još jednom, Marija, vama na Predlogu ovog zakona. To sam možda i ja trebao da uradim, ali uvek kod nas poljoprivrednika, domaćina je bila u prvom planu naše žena. Još jednom hvala što ste predložili ovaj zakon. Tako i treba.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Miletiću.
Povreda Poslovnika Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zamalo da odustanem posle ove srceparajuće diskusije, ali ipak moram da vam kažem da ste u obavezi da poštujete član 27. kolega potpredsedniče.

Ne radite to. Niste mogli ni malopre da mi zabranite da kažem da je Orlić rekao da se više neće javljati, pa se javio. Kao da ste osetili da ću da kažem da to podseća na onog jednog što već šest godina kaže – za dve godine će vam biti bolje. To govori seljacima.

Dakle, pitanje za vas u skladu sa članom 27. – jeste li vi odlučili da danas radite u kružoku vladajućem kao što ste juče razgovarali sa ministrima ili hoćete da poslanici SRS učestvuju u radu Narodne skupštine? Hvala.