Treća sednica Prvog redovnog zasedanja, 29.03.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.

Da li neko želi reč. (Ne)

Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Da li neko želi reč? ( Da)

Reč ima narodni poslanik Nataša Jovanović. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Tražili smo brisanje ovog člana, gospodine ministre, jer se podrazumeva da se sredstva za finansiranje zdravlja obezbeđuju zakonom, s tim što su još i druga dva zakona uključena, Zakon o budžetu i Zakon o budžetskom sistemu. Smatrali smo da je ovo suvišno, zato što i sam Ustav određuje da se zdravlje stanovništva Srbije finansira iz zakona.

Ovo je sada prilika da potenciram još neke oblasti iz ovog zakona o kojima smo hteli da razgovaramo, ali nije bilo vremena. Nešto sam pomenula u načelnoj raspravi.

Što se tiče dopunskog rada, tu niste bili precizni, bili ste precizni ali tako piše – kako ste zamislili da to postoji u praksi? Evo, sada imamo situaciju da su pojedini domovi zdravlja potpuno devastirani. Vi ste pokušali da ih oporavite, ali neki nisu, blokade su bile do pre 15 dana, i blokada Kliničkog centra Kragujevac, a niste reagovali, dugo je račun bio blokiran.

Šta je ostavljeno u lokalnoj samoupravi, tek ćete da vidite sada, pošto je to prešlo na vašu nadležnost. Mi smatramo, mi, srpski radikali, da treba da se donese strategija u Skupštini Srbiji, precizno smo je nazvali i napisali – razvoja zdravstvene zaštite. Ima više. Ja ne mogu da kažem da ovo ministarstvo nije usvajalo te različite strategije, ali ministarstvo.

Da li ste videli iz ove rasprave, evo, mi smo najveća opoziciona stranka, jedina prava opozicija, a ne ovi koji su napustili Skupštinu, mnogi se tu pojavljuju kao neke stranke koje nisu učestvovale na izborima i rade protiv interesa države i naroda, dakle, mi zaista hoćemo svakom poslu da pristupimo kao opozicija, od nas ste čuli u ovoj raspravi po amandmanima, i u načelnoj raspravi, verujem, dosta dobrih ideja. Jer, mi smo glas naroda, razgovaramo sa ljudima, što kaže gospođa Radeta, ako vratite ovu medicinsku sestru i rešite tako te neke slučajeve koji do vas ne mogu da dođu, jer ne može svaki građanin da vam se obrati, svi sa problemima, to će puno da znači.

Ali, razmislite malo, zar nije dobro da razgovaramo o tome kako možemo još dodatna sredstva da nađemo? Mi budžet dobijamo u zakonskom roku. Ali, mi o budžetu nismo mogli da raspravljamo adekvatno, u smislu da je to bila posebna tačka dnevnog reda, pa da mi, srpski radikali, iznesemo sve naše primedbe, nekada je Arsić bio ekspert za pisanje amandmana na budžet, sve naše primedbe po stavkama, da pišemo amandmane i da kažemo.

(Vjerica Radeta: Zaboravilo se, moj Arsiću.)

Uvek smo to radili. Tu ima još poslanika koji će to da potvrde.

Od kad postoji Srpska radikalna stranka, uvek smo, i na saveznom nivou, i na republičkom nivou, tražili koja su to mesta gde možemo da preusmerimo za zdravstvo, pre svega, a onda za vojsku i za policiju. Smatramo da su to tri osnovna stuba društva koja treba da funkcionišu i da čine državu i narod.

Ima Strategija o javnom zdravlju i za zdravlje mladih, ali ovo, kako će u budućnosti da se razvija? Jer, zakon je dao jasan okvir, a Srbija mora da se opredeli za ono što joj je prioritet da ostvari u toj oblasti.

Kasnije ću da govorim, kad budu sledeći amandmani, i o načinu kako da se pospeši još više to javno-privatno partnerstvo.

Da, ovo ste u pravu, ali mislim da je tu i bojazan ljudi. Mnogo veće treba da bude. Pojavljujte se, ko će da vam zameri, ministar ste. Pričajte – građani Srbije, možete da izvršite, imamo 17 klinika, tu, tu i tu, isto je, nemojte da se plašite ničega. Jer, znate, ljudi malo zaziru od svega što je novo i što ne poznaje, normalno je da će građanin Srbije da se boji toga. On kaže – ne, sigurnije je meni tamo. I ovde rade odlični i stručni ljudi, neću sada da pravim reklamu.

Dobro je da se tim putem krenulo, ali, ja sam pratila i šta je predsednik njihovog udruženja rekao. Oni su čak i pohvalili vlasnike privatnih klinika i ordinacija. Dobar je zakonski okvir, ali još više mora da se, pozivanjem tih ljudi, uključe. I kada je govorila koleginica, nije samo mislila na te klinike, nego je mislila i na druge ordinacije, koji treba da se opredele da sklope sa vama ugovor da bi, normalno, dobijali novac, a da građani ne bi čekali toliko za razne specijalističke preglede.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Veroljub Matić. Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Matić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Koleginica Nataša Jovanović je pokrenula jedno pitanje i mislim da je ono suštinski najbitnije za sve građane Republike Srbije, a to su domovi zdravlja, jer najveći broj građana koristi usluge, što se tiče zdravstva, iz domova zdravlja.

S obzirom da su domovi zdravlja do sada bili u javnoj svojini lokalne samouprave, sada će biti u javnoj svojini Republike Srbije. To za građane, odnosno za pacijente i nije toliko bitno u čijoj će svojini biti, nego koje efekte imamo iz toga.

Ono što ja vidim, iako nisam iz te struke, mislim da je ovo bolja varijanta, prvenstveno iz razloga što će bolji efekat i pružanje zdravstvenih usluga biti, jer će biti na jednom mestu veći broj stručnih lica, lekara, koji će moći da pruže uslugu pacijentu, a ne kao do sada, to je bila i procedura i teškoće i na različitim mestima se odigravalo.

Dalje – odgovornost. Jako je dobro što je uspostavljena vertikala, što se zna da će postojati zdravstveni centar, ako sam ja to sve dobro razumeo, pri kome će biti dom zdravlja. Znači, postoji vertikala rukovođenja, a postoji i vertikala finansiranja. I to je sve na jednom mestu. To je nešto što čini jednu odgovornost i mislim da je i kvalitet više. Jer, surogat se nigde nije pokazao kao nešto dobro, kao što su do sada domovi zdravlja bili, država ili ministarstvo daju za plate, sve ostalo lokalna samouprava, određeni deo materijalnih troškova i investicija i sistem rukovođenja i upravljanja. To se baš nije slagalo do kraja. Negde je to išlo kako treba, negde nije išlo i mislim da je ovo bolja varijanta za pacijente i za građane u celini.

Ja ću navesti primer tamo odakle ja dolazim, iz Opštine Koceljeva, a ako to bude kako je i bilo ranije, a verovatno će to biti, Opšta bolnica Šabac će postati zdravstveni centar, koji će uključiti domove zdravlja u Šapcu, Bogatiću, Vladimircima i Koceljevi. U celom tom krugu, recimo, Dom zdravlja Koceljeva će biti najudaljeniji od Zdravstvenog centra Šabac. To je prosečno na celoj površini negde oko pedesetak kilometara i zato u planu mreže zdravstvenih ustanova treba voditi računa i o tim najudaljenijim domovima zdravlja u odnosu na zdravstvene centre, tako da ti domovi zdravlja dobiju možda veći broj zdravstvenih ambulanti ili kako se već to zove da bi jednostavno građani imali priliku da imaju tu prvu zdravstvenu uslugu, pa kasnije, ako ima potrebe, da se ide i u bolnicu.

Dalje, možda tamo gde do sada i nije bilo ambulanti, ja govorim o tim udaljenim krajevima, a pogotovo udaljene u odnosu na zdravstveni centar, da jednostavno, kao što je kod mene, recimo, Kamenica i Svileuva , da imaju ambulante. Ima Donje Crniljevo i Draginje. Jednostasvno, da plan mreže kada se bude radio da se vodi računa i o tome.

Dalje, danas sam čuo, možda nisam pročitao, pokretna apoteka. Mislim da je to jako dobra stvar i da će da vredi mnogo, pogotovo u seoskom i ostarelom delu. Dalje, udaljenost od zdravstvenog centra, pa i od doma zdravlja, ali prvenstveno od zdravstvenog centra je u direktnoj srazmeri sa troškovima pacijenta. Troškovi odlaska i dolaska, pa i troškovi ostanka tamo na licu mesta troškovi, dužina čekanja prevoza itd, tako da jednostavno, da li je ovih 50 kilometara, što je predviđeno ovde, da li je to prava mera ili je to 40, recimo, itd. verovatno je to neko merio i predložio, ali jednostavno treba videti u praksi kako će se to pokazati, pa eventualno to menjati.

Ima nešto što smanjuje troškove u ovim zakonima. To je, recimo, 30 dana je dosad mogao izabrani lekar da da bolovanje, sad to može da bude 60 dana. Tu se duplo smanjuju troškovi za onoga ko koristi tu vrstu bolovanja, zato što je on morao posle 30 dana da ide pred komisiju određenu, pa je morao da pravi troškove, da gubi dane, itd.

Dalje, upućivanje na bolničko lečenje, dosad je to mogao samo izabrani lekar, sad može i specijalista koji se nalazi baš u zdravstvenom centru, odnosno u bolnici i tako da se i taj deo, jedan dan troškova tog pacijenta, jednostavno smanjeni su troškovi za pacijenta.

Tako da, ima tih poboljšanja i mislim da je ovo dobar zakon. Verovatno će praksa pokazati da deo možda treba korigovati, ali čini mi se da je ovo sasvim u redu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Da li neko želi reč? (Da)

Izvolite, koleginice Jovanović.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Predložili smo, gospodine ministre, da se u društvenoj brizi za zdravlje uključi i porodica. Dakle, pojedinac, poslodavac, to je to, ali porodica kao važna i najvažnija ćelija društva za brigu čoveka, zbog toga što smatramo da i nekoliko zakona koji se tiču porodice upravo nas usmeravaju na to da ona i te kako treba da ima ulogu i zato smo tu reč stavili.

Evo iz kog razloga. Ja sam i član Odbora za prava deteta i u okviru tog Odbora, koji je ranije bio Komisija, mi se bavimo brigom za zdravlje dece u porodici, kako u porodici bioloških roditelja, tako i u hraniteljskim porodicama, kod onih koji su usvojili tu decu. Govorili smo i pre nekoliko dana o tome. Baš je koleginica to potencirala kada je predložila izmenu i dopunu tog zakona i tu su moguće svakakve zloupotrebe, znate, naročito u hraniteljskim porodicama.

Zašto se onda i taj termin, kad je to najvažnije za očuvanje i mentalnog zdravlja svakog pojedinca i tek rođenog deteta i uopšte ljudi, ne bi uneo u zakon? Eto, to smo iz tog razloga, da ne mislite da je nešto drugo ispravljamo, predložili i zbog toga što u okviru Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja postoji sektor za brigu o porodici.

Sad, da li nešto slično, nisam uspela da pronađem, postoji u okviru Ministarstva zdravlja, to zaista ne znam, ali ono što treba da se unapredi sad, pošto ste vratili ove domove zdravlja u svoju nadležnost, to je u okviru rada službe patronažne sestre postoji i kao sektor, jel tako, ispravite me ako grešim, služba koja se bavi brigom o porodici.

To je jedan koncept koji bi trebao da se približi građanima, a naročito starima i bolesnima zbog njihove sigurnosti. Kad smo govorili o ovim zakonima, pogotovo o ovom u načelnoj raspravi, ja sam iznela podatak koji je tačan da preko 20% naše populacije su stari ljudi i ta demografska slika našeg društva, nažalost, ne može da se popravi tako brzo. Da bi oni imali tu mogućnost, jer, znate, mnogi stari ljudi su nekada i ostavljeni i od svojih najbližih i o njima ne vode računa, šta je njima potrebno, ako bi se taj akcenat stavio na porodicu i da se ovim i drugim zakonima obavežu kada je u pitanju zdravlje ljudi, i te kako mislimo da bi se ulila neka nova sigurnost, a na kraju prava i obaveze koje proističu iz tog zakona.

Kada su u pitanju poslodavci koje ste vi ovde jasno naveli, gospodine ministre, mnogi od njih, a naročito privatni, obezbeđuju samo zdravstvenu knjižicu. I vi to znate.

Drugih uslova za lečenje tih ljudi nema, pa nam se dešavalo sve ovo na gradilištima, što je zaista strašno, u samoposlugama, prodavnicama brze hrane, itd, gde su ljudi prepušteni na milost i nemilost. Na kraju, u kafićima, ugostiteljskim objektima. Znate, tu mora malo u sadejstvu sa vama, jer to je opet zdravlje tog čoveka na poslu. To ne može samo Inspekcija rada da gleda da li su oni prijavljeni ili nisu, već da li se vodi računa, propisana oprema, sve ono što njih ugrožava?

Imali smo, zaista, razne situacije. Imamo i dalje slučaj Lapova, jel tako, gde se otvoreno sumnja da jedna strana kompanije u naseljenom mestu izmešta nuklearni otpad.

Prema tome, mi moramo veoma ozbiljno, kao društvo da se posvetimo svim tim problemi od jednog do drugog kraja. Despotović je pričao o deponiji na ulazu u Prijepolje. Sve su to neke stvari koje direktno atakuju na zdravlje čoveka.

Zato smo, pre svega, stavili akcenat na porodicu, a onda i ovi poslodavci, i pojedinci koji to rade, svesno ili nesvesno, moraju strožije da se sankcionišu, jer zdravlje čoveka je na prvom mestu.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Jovanović.

Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Izvolite, kolega Šaroviću.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam u ime poslaničke grupe SRS podneo amandman na član 10. stav 5. pokušavajući da preciziramo jednu činjenicu. Ovde se radi o tome da tražimo da se precizno odredi da Republika Srbija mora da obezbedi zdravstvenim ustanovama, čiji je osnivač, i sredstva za izvršavanje obaveza po izvršnim sudskim odlukama i to za sve obaveze koje se ne finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ili na drugi način u skladu sa zakonom.

Vi veoma dobro znate da je bilo različitih primera širom Srbije, lošeg i slobodno mogu reći nedomaćinskog poslovanja nekih zdravstvenih ustanova. Imali smo slučajeve blokiranja računa, razne druge i da je to nešto što dovodi u opasnost čitav zdravstveni sistem, odnosno njegove delove i način na koji će biti pružene zdravstvene usluge krajnjim korisnicima.

Mislim da bi ste vi kao ministar takođe morali da uradite mnogo više i po planu toga da te izvršne sudske presude protiv zdravstvenih ustanova, čiji osnivač Republika budu manje.

Kako ćete to uraditi? Tako što će se voditi selekcija koji će sporovi biti vođeni. Vi znate da u državi postoji taj neki sistem da se uvek ide do kraja, da se država sudi do kraja, da to nekad traje zaista dugi niz godina, da se povećavaju potpuno neopravdano troškovi i da bi to nekad moralo da se preseče.

Veliki problem, znam, pošto sam radio i u pravosuđu je to što je izuzetno teško utvrditi odgovornost lekara i to je nešto što se gotovo nikad ne priznaje. Jako je teško naći lekare koji će veštačiti i svedočiti protiv drugih lekara i ispada da pored toga što mi zaista imamo i vrsnih stručnjaka i ljudi koji kvalitetno obavljaju svoj posao, ali ispada da su jedino u Srbiji lekari apsolutno nepogrešivi i to je možda teže čak dokazati na sudu nego korupciju kod ministara. Lakše je čak i ministra osuditi i u javnosti i bilo gde drugo, nego pojedine lekare.

Ima lekara koji su nečasni, ima lekara koji su sramota za svoju profesiju i ja vodim protiv jednog takvog nekoliko postupaka. Znam koliko je teško kroz institucije sistema suočiti se sa takvim stvarima.

Vi kao ministar morate da pokažete spremnost, da se ogradite od takvih ljudi i da jasno kažete da ti koji ne postupaju u skladu sa etičkim kodeksom koji obavezuju sve, da oni su kukolj i da oni ne treba da zasluže i da uživaju bilo kakvu zaštitu od institucija sistema.

Poseban problem, naravno, sudovi časti, imao sam prilike sa tim da se upoznam, sa sudskom praksom njihovom, gde npr. lekar, gde je konstatovano, radi se o lekaru hitne pomoći, konstatovao je sud časti da je prekršio procedure, da je posledica smrtni ishod, a njemu je kazna, verovali ili ne, bila opomena. Dakle, to je najblaža sankcija, postoji mogućnost novčanog kažnjavanja više meseci, postoji mogućnost čak i oduzimanja licence. Umesto da neko krivično odgovara u takvom slučaju, on je dobio opomenu. To su stvari koje obeshrabruju ljude da se uopšte žale na sve ono loše što doživljavaju unutar zdravstvenog sistema, a vi ste taj koji mora poslati upravo suprotnu poruku i reći da ste na strani pacijenta, a ne onih korumpiranih lekara koji u najvećoj meri štete sistemu.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Šaroviću.
Reč ima ministar dr Zlatibor Lončar. Izvolite.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Nema nikakve dileme, mislim da ne postoji niko ko može da opravda bilo kog lekara koji prlja beli mantil, jednostavno, ubeđen sam da ima minimum 98% procenata onih lekara koji stvarno rade svoj posao, ali ima i onih koji to ne rade.
Želim samo da vas podsetim, vi to možete da proverite, ne sećam se da je u nekom periodu više lekara procesuirano i da su dobili, to što vi kažete da nisu osuđeni, osuđeni su i na zatvorske kazne i na sve ostalo. To možete da proverite, krenite unazad jedno dve, tri godine, videćete. Mislim da to u prethodnom periodu nije bio slučaj da toga ima. Naravno, nisam srećan zbog toga, ali pravosuđe je nezavisno i verovatno se radi na osnovu činjenica i dokaza.
Druga stvar, ovo što ste pomenuli vezano za plaćanje, nema nikakav problem Ministarstvo zdravlja da plati ako se ustanovilo da je napravljena greška pa izgubljen proces, da se plate. Ima druga stvar, kada dođe da se plati što je država već jednom platila, a neodgovorno rukovodstvo ustanove, doma zdravlja, ili neke druge zdravstvene ustanove nije taj novac dalo tamo gde treba, nije platilo lekove, nije platilo nešto drugo, onda su narasli ti troškovi, i došlo je pred sud i sada to treba da se plati.
Po zakonu, po Ustavu, ne znam čemu, ne možete dva puta da plaćate istu stvar, a taj koji je to uradio, njega nema nigde. On je radio, radio, radio to sve, e, sada mi dajemo primer time što će, eto, to država opet da plati. Ne možemo, ne možemo to po zakonu. Za ove druge stvari nemamo nikakav, to piše, Ministarstvo može, ako se radi o ovim stvarima da je izgubio na sudu, bilo gde, vezano za grešku, vezano za bilo šta drugo, ali što već nije plaćeno iz državnog budžeta. To je suština.