Treća sednica Prvog redovnog zasedanja, 29.03.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Pravo na repliku ima Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dobro Orlić kaže da mi ništa nismo razumeli, da mi ništa ne znamo, da ne znamo šta da predlažemo. Orlić kaže da smo mi glupi. Kada on to misli, onda to svakako ima ozbiljnog značaja, ali Orlić je bezobrazan, Orlić je drzak, vi dozvoljavate da krši Poslovnik i vređa narodne poslanike i neka on ne brine brigu o našem cenzusu. Mi se nikada politikom nismo bavili zbog cenzusa i samo zbog trenutnog političkog momenta. Mi srpski radikali znamo da se ideologija ne meri cenzusom. Orlić to ne zna. Mislio je da zna svega tri dana, pa se predomislio, ali sve to nema veze sa onim što je tema.

Tema je nebriga sadašnje vlasti o seljacima. Tema je korupcija u okviru hladnjačara koji počinju već da zadaju muku malinarima. Tema je što Vlada samo priča, a ništa ne radi u interesu srpskog seljaka. Tema je što srpski seljak ne može da kupuje traktore i priključne mašine uz određene subvencije. Tema je što vi nećete da stavite na dnevni red predlog SRS, Predlog zakona o subvencijama srpskom seljaku. Tema je što srpski seljak uništava svoj traktor tako što ga vozi džombavim putevima, jer vlast, i opštinska i republička, neće ništa da uradi po tom pitanju. Tema je što ministar poljoprivrede ovde juče priča da ga ne zanimaju problemi koji slede sada kada krene otkup malina. Tema je što je njegov problem što se mnogo ljudi bavi malinama, što je ove godine duplo povećana površina … (Isključen mikrofon.)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Pravo na repliku ima dr Vladimir Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, hteo sam da kažem vama svrhu podrške kvalitetu diskusije. Pripremili su naši saradnici one amandmane koje narodni poslanici očigledno nisu pročitali kada su ih potpisivali, pa ih slobodno uputite da mogu da ih dobiju u bilo kom trenutku. To je jedna stvar.

Drugo, hteo sam da kažem vama, a vi slobodno prenesite dalje, uopšte se ne brinem za cenzus ovih koji su se oglasili malopre, uopšte, kao što se ne brinem za pitanje života na Marsu.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zatvaram ovaj krug replika.
Molim vas, 40 minuta …
(Vjerica Radeta: Samo jednu rečenicu.)
Sve ste i vi rekli i kolega Orlić. Četrdeset minuta su replike između vas i dr Orlića.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, kao poljoprivrednik sam poprilično dirnut brigom. Ono što mogu da se složim da selo deli sudbinu zapuštene, napuštene, razgrađene livade. To je zatečeno stanje. Preko noći ne može ništa da se napravi. Težina povreda određuje terapiju. Terapija je bolna, reforme su bolne.

To je operacija koja nije dva čaja i acetisal, nego morate duboko da zarežete. Pri tom, treba da imate opremu i treba da imate novac. Ne zateknete ni opremu, ni novac, pacijent je na izdisaju i prvo što želite da mu spasite život. Dakle, ako smo do 2012. godine izgubili 200 hiljada krava, ako su tajkuni kupili 400 hiljada hektara zemljišta za 50 miliona evra ili manje od 300 evra za jedan hektar, danas za zakup jedne godine jednog hektara je 220 evra prosečna cena. Oni su to, kako kažu seljaci na uvek prodavali za 100, 125 evra. Oni su šećerane prodavali za tri evra. Nisu dozvolili da poljoprivrednici kao u Danskoj, Holandiji postanu vlasnici prerađivačkih kapaciteta jer svi prerađivački kapaciteti su nastali iz poljoprivrede.

Ja sam to tražio od Vlahovića još 2001. godine, da svi skladišni prerađivački kapaciteti pripadnu poljoprivrednicima. Time bi sprečili štrajkove na drumovima, blokadu puteva itd. Time bi poljoprivrednici bili zadovoljni zato, ako bi nešto izgubili u primarnoj proizvodnji, u preradi bi im se to vratilo srazmerno količini koju bi isporučili svojim prerađivačkim kapacitetima.

Kooperativa je ta koja funkcioniše u Zapadnoj Evropi. Ovi nesrećnici, udruženi zločinački poduhvat, uništili kooperativu i zadruge posle kombinata. Stoku su razjurili, radnike otpustili, tako da se bave samo primarnom proizvodnjom.

Mi u ovom trenutku imamo stočarstvo i biljnu proizvodnju koja nadmašuje potrebe stočarstva za tri puta. Ne daj Bože da nam uvedu neke sankcije, ne znam kome bi mi prodali naše žitarice, s obzirom na stanje da nemamo dovoljno stoke da proizvedemo meso. Pri tome gubimo, za sve žitarice za preko tri miliona tona, dobijemo 700, 800 miliona evra.

Da to pretvorimo u stočarstvo, žive vage bi vredelo oko dve milijarde. Dodatnih milijardu kilograma bi proizveli, a da to, pošto nam klanični kapaciteti rade sa 50%, zatekli smo 30%, kada bi to sve preradili, ne u konačnu fazu, zaradili bi četiri milijarde. Gubimo tri milijarde zato što je ovaj udruženi zločinački poduhvat, koji trenutno nije tu, koji je naprosto demolirao poljoprivredu, onu koja je snosila teret socijalnih, ekonomskih, vojnih pritisaka na našu zemlju 90-ih godina. Umesto da poljoprivredi vrate, oni su daleko više uzeli nego 90-ih godina, i to dali tajkunima koji su švercovali naftu, cigarete, tih 90-ih godina. Dobitnicima rata, dobitnicima sankcija su prodali zemlju i prerađivačke kapaciteta bud zašto. Prodali su im i skladišne kapacitete, pa ono što nisu kupili kad seljaci dovezu svoju robu ukradu im na vagi, vlagi, itd. To su ovi nesrećnici uradili.

Zato se radujem ovoj raspravi o poljoprivredi, radujem se zaštiti poljoprivrednih proizvođača. Podsticaji treba da budu još veći. Radujem se što je juče ministar potvrdio da ćemo mimo ovih 44 milijarde dinara, što je 135% više nego 2012. godine, dobiti još 1.500 traktora, što će imati šta da registrujemo, a u sledećim članovima ću objasniti zašto je ta trajna registracija bitna. Bitna je u članu 1. da se zna ko je šta vozio i da se to lako utvrđuje. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Rističeviću.
Povreda Poslovnika Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 106. dokle god hoću dokle god ima članova Poslovnika, dokle god kršite Poslovnik dotle ćemo se javljati.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Samo vi kažite kako sam ja povredio Poslovnik.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Prosto je neverovatno da ja moram da intervenišem. Doduše, potpredsednik sam, mogla bih tu bolje od vas ovo da radim.
Dakle, umesto da vi intervenišete i da kažete da poslanik ima pravo po Poslovniku da interveniše kad god hoće, vi puštate da neko odande histeriše – dokle više.
Žena je danas slučajno svratila u Skupštinu i njoj se već ide negde, šeta joj se. Može slobodno, što se nas tiče. Čak nećemo praviti problem što nema predstavnika predlagača. Ona ionako to nije u pravom smislu.
Niste mi dali repliku kada sam molila samo za jednu rečenicu, da kolegi Orliću kažem kada je rekao u svom prvom obraćanju…