Treća sednica Prvog redovnog zasedanja, 29.03.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Radeta.

Naravno da hoćemo i normalno je i imali ste priliku, ja sam to malopre i rekao 40 minuta su trajale replike između vas i Orlića i Marije Obradović. Nije problem ni dva sata da traju, apsolutno nego je počela rasprava da se ponavlja, jednostavno niste, što je i normalno, mogli da se složite, tako da nemojte da brinete ništa. U nikakvim kružocima nećemo da radimo. Imaćete priliku naravno za sve što je u skladu sa Poslovnikom i za raspravu koliko god želite.

(Vjerica Radeta: Hvala, vrlo ste velikodušni.)

Hvala i meni je drago.

(Vjerica Radeta: Niste me pitali da li želim da se Skupština izjasni.)

Da li želite? (Ne)

Hvala.

Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovaj član se odnosi na izmenu postojećeg člana gde je za identifikaciju vozila, pored broja šasije, potrebno, kako je predlagač obrazložila, da se pojavila potreba za utiskivanjem broja motora.

Zaista to ne bi bilo sporno da nema nekih drugih spornih stvari. Ovde u sali vidim prisutan je gospodin Borković, dakle, neko ko bi po prirodi svog posla, morao da zna šta je to ispravnost vozila. Žalosno je to da je u Srbiji danas tržište polovnih automobila neuređeno zbog toga što je državi u interesu samo da kroz carinsku deklaraciju i kroz papirologiju koja se dobija prilikom uvoza ogromnog broja, veoma velikog broja automobila sa lažnom kilometražom, da uzme novac za registraciju da bismo se vozili sa takvim automobilima po putevima, je li tako gospodine Borkoviću, mnogima od njih u Srbiji, koji su dovoljni za vaše reli trke.

Sada uopšte ne razumem potrebu da se potencira nešto što je manje-više i nesporno a ne potencira se to da država zbog bezbednosti na putevima Srbije stane u kraj takvom mafijašluku. Da li je po vama normalno i po vama gospodine Marinkoviću i prisutnih narodnih poslanika, da ta automafija to sve radi na očigled i kod države koja je nemi posmatrač?

Automobili koji se uvoze u Srbiju, a podsetiću vas da je prošle godine za 400 miliona evra uvezeno polovnjaka, negde oko 130.000 iz EU, ne prolaze proceduru kao što vi mislite, već oni ljudi naivni, obično su to automobili do 3.000 evra da se ne lažemo, koji su najviše prisutni na putevima Srbije, sa euro 3 motorom, odu na auto-pijacu, sve je navodno ispravno, evo tu je broj šasije, servisna knjižica koja je na granici sa Mađarskom napisana za nekih 10 evra, pa svako može tamo da stavi tamo šta god hoće. A, po broju šasije, kada taj čovek dođe i vidi ili mu neko pomogne da to sazna, vidi se kada je taj automobil proizveden, kupljen i koliko je prešao, jer se vodi neka evidencija za neke automobile, u nekim auto-kućama, do nekih godina starosti. Onda čovek misli, automobil ne znam koje 2003, 2004. godište da je prešao 157.000, obično su tako neke cifre 157.000 162.000 itd.

Znači problem je što vi nećete da spašavate ljude. Hoće ljudi da kupuju polovne automobile, ali vi dozvoljavate mafiji da se bavi prevarom, da vara građane Srbije, a onda im nenormalno skupo naplaćujete i registraciju i tehnički pregled koji ste povećali za četiri puta, 400%.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Jovanović.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Izvolite, koleginice Nikolić.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima nam je svakako potreban i to nam je potreban nov, potpuno nov zakon, jer ove predložene izmene i dopune obuhvataju samo one koji koriste poljoprivredne mašine. Međutim, to je samo jedna od kategorija stanovništva kojoj svakako treba pomoći i to je samo jedan aspekt ovog zakona.

Ono što je neophodno da se uradi, kada je u pitanju bezbednost saobraćaja na putevima jeste da se smanji rizik u saobraćaju, a vi očigledno u ovom momentu niste mnogo vodili računa o tome, odnosno niste razmišljali kada ste predlagali ove izmene koje se odnose samo na produženje različitih rokova. Kako je prioritet bezbednost saobraćaja, podsetiću vas na nesreću koja se dogodila na jednom pružnom prelazu kada su se sudarili voz i autobus i tom prilikom je povređeno 24 osobe.

To je samo jedna od nesreća koje se dešavaju relativno često zbog čega se postavlja niz logičnih pitanja koja bi ovaj zakon trebao da reši, a to je kako sve to sprečiti i da li svi ti pružni prelazi treba da imaju rampu i zašto rampe nisu obavezne na svim pružnim prelazima, kao i niz drugih pitanja.

Međutim, vi u ovom momentu se niste time bavili, već različitim rokovima i kada su rokovi u pitanju, moram da napomenem da je stav SRS da je neprimereno da u ovako kratkom roku, bez izuzetnih razloga raspravljati o ovom predlogu. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Nikolić.
Reč ima Olena Papuga, po amandmanu. Izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Olena Papuga

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka
Hvala predsedavajući. Koristim vreme poslaničke grupe.

Liga socijaldemokrata Vojvodine je još 2011. godine pokrenula akciju koja se zvala „Stop godišnjoj registraciji traktora“. Akcija je trajala od aprila 2011. do 8. decembra 2011. godine.

Tada smo u 200 mesta, ne samo Vojvodine, nego i širom Srbije, možda i više mesta, skupili 30.000 potpisa koje smo u ono vreme, 2011. godine u decembru predali tadašnjem ministarstvu, odnosno ministrima koji su bili resorni za saobraćaj. Ta akcija je uspela i izmenio se zakon. Tako da još od 2011. godine, odnosno od decembra je zaustavljena godišnja registracija traktora. Znači, LSV će podržati ove današnje izmene Zakona o saobraćaju, jer smo još davno, pre sada već devet godina pokazali da je poljoprivrednicima potrebna pomoć.

Svake godine registracija traktora i njihovih poljoprivrednih mašina otežava njihov život, traktori nisu luksuz poljoprivrednicima, nego je to njihova radna mašina kojom zarađuju ne samo sebi egzistenciju, nego i sada se pokazalo da poljoprivreda jedina stvara suficit, odnosno puni budžet Republike Srbije.

Još jednom kažem da će LSV podržati ove izmene koje nisu nove, jer smo mi za to davno prikupili 30.000 potpisa.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Papuga.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Srpska radikalna stranka podnosi amandmane iz opravdanih razloga. Zato što smatramo da je nesuvislo raspravljati o tome da li je bilo dovoljno godinu dana od donošenja Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima da bi se predvidele i ovakve mogućnosti, godine 2009. je donesen Zakon o stalnim registracijama koje su imale povremeni karakter, a i tehnički uslovi pripreme za realizaciju ovog zakona. Sasvim je dovoljan i razuman period od godinu dana i mi ovde prisustvujemo izmenama koje po nama, srpskim radikalima u obrazloženju predlagača nisu baš primerene iz razloga što se ovde pravi diskriminacija.

Ovde se radi o tome da se seljacima, kako kaže, omogućava što povoljnije korišćenje poljoprivrednih mašina, priključaka i svega onoga što koriste, ali se kaže da je tehnički pregled trajnog karaktera, odnosno tehnički pregled važi sve do promene vlasnika ili promene mesta stanovanja vlasnika.

Ne mogu da verujem da predlagač izmena i dopuna nije mogao da shvati da postoji opasnost u ovoj odredbi, jer tehnički pregled, ako se napravi jednom, on važi sve dok vlasnik koristi tu mašinu, nema potrebe da ide na ponovni tehnički pregled ili periodični tehnički pregledi. Možda bi bolje bilo, zbog opšte bezbednosti, što je na prvom mestu svakog zakona o bezbednosti saobraćaja, zbog bezbednosti da se obezbede neke beneficije, odnosno sufinansira tehnički pregledi periodično, svake godine ili svake dve godine i traktora, priključnih mašina i svega onoga što koriste seljaci.

Mi znamo da se u sezoni poljoprivrednih radova povećava broj saobraćajnih udesa, ne mali broj je uzrok u neispravnosti tehničkim nedostacima poljoprivrednih mašina. Slažemo se da dozvola, odnosno registracija ne mora da se vrši godišnje ili periodično, nego da to bude stalno, ali ovde je nešto što je vođeno nekom logikom, pre svega bezbednosti građana, nije se baš ispoštovalo to. Ekonomskom logikom vođeno, jeste, izašlo se u susret onima koji koriste poljoprivrede mašine, ne koriste ih godinu dana u kontinuitetu, već koriste jedan određeni period, maksimalno tri do četiri meseca, kada bi se sve to sabralo u upotrebi su poljoprivredne mašine. Ali, imate zašto sam ispred SRS dao primedbu da mi je neozbiljno da iza ovakvog predloga u potpunosti je stao i ministar Stefanović. Zato što Nebojša Stefanović je, između ostalog svoj naučni rad, doktorski ili magistarski, radio na temu - lokalna samouprava grad Beograd.

Zašto se pospešuje korišćenje alternativnih prevoznih sredstava u urbanim sredinama, kao što je Beograd? Pa, da bi se pojeftinio, da bi se na neki način zaštitio gradski budžet, jer ogromna sredstva se izdvajaju za javni prevoz. Ako se po starom zakonu iz 2009. godine ostavi mogućnost korišćenje mopeda, motocikala u prevozu, pogotovo u urbanim sredinama, onda se izlazi u susret i gleda se taj ekonomski faktor u urbanoj sredini.

Ovo je naša primedba, konkretno moja, potpuno pogrešno protumačena. Protumačena je tako što je predlagač ovde, jednostavno lično ostrašćen protiv SRS, jer je pripadao DS, želi da spočita da mi imamo nešto protiv onih koji su bili u SRS. Ne, nego nam je drago, drago nam je kada uspeju, drago nam je kada ostvare neke svoje političke ciljeve. Svako ima pravo da menja svoje političko opredelenje, svako ima pravo da menja političku stranku. Nemamo mi ništa protiv, ali nam je žao što su neki posegli za mandatima SRS. Da budemo tu jasni, nemamo mi ništa lično protiv i ja sam naveo ministra Stefanovića, jer ponovo kažem, njegov doktorski ili magistarski rad odnosi se na funkcionisanje lokalne samouprave, konkretno grada Beograda. Možda je tu trebalo, zato smo mi intervenisali, možda je trebalo po starom zakonu iz 2009. godine ostaviti tu odredbu koja je bila sastavni deo ovog člana.

Što se tiče, amandmana koji sam lično podneo, to je tehničko pitanje. Tu privremene dozvole važe dok se tehnički ne obezbede uslovi da bi mogle da se izdaju, tzv. plastificirane i to je bilo sasvim dovoljno godinu dana da se nabavi kompletna oprema za ovo, nema potrebe da se dva puta radi, maltene jedan te isti posao.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Mirčiću.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite, kolega Periću.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine predsedavajući, pre nego što budem obrazložio amandman u ime SRS, moram da iznesem svoj lični stav.

Meni se baš dopada ovaj zakon o Mariji. Ja sam pomislio da je to na dnevnom redu, kolega je toliko puta pominjao da baš mislim da je zakon o Mariji. Ali, zbog čega još treba podržati ovaj zakon o Mariji? Ova Marija, konkretno Marija Obradović, toliko želi da pomogne građanima Srbije, pa je probala preko JUL-a, preko DS, pa napravila procenu da će SNS biti na vlasti i došla da pomogne. Sutra kada neko drugi bude, ona će to da, onako, baš punim srcem, pomaže građanima Srbije.

Sad, da se malo vratimo na ovaj amandman. Nije kolega Orlić razumeo zašto SRS podnosi amandmane. Podnosi amandmane zbog toga da bi vi shvatili, ja vama neću replicirati, niti ću tražiti po Poslovniku da govorim, podnosi zbog toga da vama ukaže da ne brzate, nego kad treba i želite da predložite neki predlog zakona da o njemu pre razmislite. Pogledajte jedan od zakona koji će biti na dnevnog redu, ovo vi objašnjavate i kroz tabelarni deo i narativni, kako i zbog čega donosite te zakone da bi se uklopili u propise EU. Da li je bilo potrebno godinu dana da se sagleda situacija da građanima Srbije, vlasnicima poljoprivrednih mašina, pre svega traktora, neće odgovarati, da se ne mogu u ovo uklopiti, ali oni su počeli da negoduju, da budu protiv ovakvih predloga zakona. Očekuju se uskoro izbori da bi spasili što se spasiti može, dajte im obećanje da ćete im pomoći.

Sećate se da je ministar Stefanović u jednom momentu, ako se ne varam, predlagao da sva vozila, putnička vozila starija od 15 godina, da će biti obavezna da dva puta godišnje idu na tehnički pregled i da se registruju. Kada se pojavio veliki broj vlasnika takvih vozila, onda je rečeno da neće, kao hoćemo da izađemo u susret građanima Srbije. Ovde ste znali i ove probne vozačke dozvole, vlasnicima B kategorija da tako kažemo, da ima obrazaca, da ukoliko bi se oni stavili van upotrebe da bi to išlo na teret budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova.

Lično mislim da ovde nisu bile usklađene javne nabavke kada su u pitanju neki službeni obrasci i stvarne potrebe. Ako ste znali pre godinu dana da će ovaj zakon da stupi na snagu, odnosno neke njegove odredbe 3. aprila 2019. godine, onda ste morali tome da upodobite sve. Zbog toga mi, kolega Orliću, podnosimo ove amandmane da bi vama skrenuli pažnju na racionalnost prilikom i predlaganja i donošenja određenih zakonskih predloga.