Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju akta o osnivanju Azijske infrastrukturne investicione banke

Zakon o potvrđivanju akta o osnivanju Azijske infrastrukturne investicione banke

Tip akta: Zakon

Oblast: Ekonomija

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf] 

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167.
Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst),
proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu ovog zakona, uslov da Akt o osnivanju
Banke postane pravosnažan, a njegove odredbe pravno obavezujuće i primenjive na
teritoriji Republike Srbije. Takođe, to je i preduslov da Republika Srbija u određenom
roku i prema utvrđenoj proceduri Banke sprovede sve predviđene aktivnosti u
procesu pristupanja, obezbedi potrebnu dokumentaciju i ispuni svoju obavezu
plaćanja prve rate po osnovu upisa uplatnih akcija.

Predlagač: Vlada

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 155
Protiv: 163
155%
163%
0%
Poslednji put ažurirano: 25.01.2024, 23:31