PRVO VANREDNO ZASEDANJE, 20.02.1998.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVO VANREDNO ZASEDANJE

2. dan rada

20.02.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:10 do 14:10

OBRAĆANJA

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Posle.

Hoćete li da radimo pred Vama? (Nećemo.)

(Posle pauze.)

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Molim narodne poslanike da zauzmu mesta, da saopštimo rezultate.
Poštovani narodni poslanici, Komisija za izbor saveznih poslanika u Veće republika Savezne skupštine, po utvrđivanju rezultata glasanja za izbor saveznih poslanika u Veću republika Savezne skupštine, održanog 20. februara 1998. godine, podnosi izveštaj:
Komisija je konstatovala da je od Komisije za štampanje i pečaćenje glasačkih listića primila potpisani zapisnik i 250 glasačkih listića u zapečaćenom kovertu. Zatim je prozivkom narodnih poslanika uručeno 244 glasačka listića.
Nakon toga pristupilo se glasanju, koje je trajalo do 13,30 časova.
Pošto je predsednik Narodne skupštine zaključio glasanje, Komisija je pre otvaranja glasačke kutije prebrojala neuručene glasačke listiće, kojih je bilo šest, stavila ih u koverat i zapečatila, nakon čega je odmah pristupila utvrđivanju rezultata glasanja u sali, u kojoj je glasanje obavljeno.
Komisija je utvrdila da je narodnim poslanicima uručeno 244 glasačka listića, da je u glasačkoj kutiji bilo 244 glasačka listića, da nije bilo neupotrebljenih glasačkih listića, da je nevažećih glasačkih listića bilo osam, da je važećih glasačkih listića bilo 236.
Kandidati, o kojima se glasalo, dobili su sledeći broj glasova: Anđelković Zoran 229, Božić dr Milan 234, Bojić Milovan 229, Vasiljević Čedomir 228, Veselić Jela 232, Vučić Aleksandar 226, Vučurović Božidar 228, Gajević Gorica 232, Dragišić Stevo 226, Živković Vojislav 230, Jović dr Radoslav 236, Kasaš Karolj 227, Kekić Bojan 228, Krkobabić Jovan 229, Miković Milan 236, Mihajlović Dušan 51, Nikolić Tomislav 229, Sečei Mihalj 231, Stevanović Veroljub 236, Tabaković Jorgovanka 229 i Štambuk Vladimir 187.
Na osnovu člana 19. Zakona o izboru saveznih poslanika u Veće republika Savezne skupštine i rezultata glasanja, sadržanih u izveštaju Komisije za izbor saveznih poslanika, objavljujem da je Narodna skupština Republike Srbije za savezne poslanike u Veću republika Savezne skupštine izabrala: Anđelković Zorana, Božić Milana, Bojić Milovana, Vasiljević Čedomira, Veselić Jelu, Vučić Aleksandra, Vučurović Božidara, Gajević Goricu, Dragišić Stevu, Živković Vojislava, Jović Radoslava, Kasaš Karolja, Kekić Bojana, Krkobabić Jovana, Miković Milana, Nikolić Tomislava, Sečei Mihalja, Stevanović Veroljuba, Tabaković Jorgovanku i Štambuk Vladimira. (Aplauz.)
Ja im u vaše i svoje ime čestitam.
Obaveštavam vas da će predsednik Komisije za izbor saveznih poslanika novoizabranim saveznim poslanicima u Veće republika Savezne skupštine naknadno izdati uverenja o izboru.
Ovim je naša sednica završila sa dnevnim redom.
Zahvaljujem na saradnji. Vidimo se na redovnom zasedanju.