PRVA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 09.10.2000.

OBRAĆANJA

Aleksandar Vučić

| predsednik Republike Srbije
Poslanik sam.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Narodni poslanik.

Aleksandar Vučić

| predsednik Republike Srbije
Dame i gospodo narodni poslanici, računao sam da poslanici SPO-a nisu iz DOS-a, ali izgleda da su oni u svojoj političkoj nemoći  počeli po svaku cenu da se uključuju u DOS.
Ja moram da ukažem na nekoliko stvari, pošto je ovde bilo reči o kršenju Ustava i kršenju zakona, koje nisu izgovorene. Formirane su u ovoj zemlji, čuli su svi, nekakvi krizni štabovi koji odlučuju o svemu. Odlučuju o životima ljudi. Nešto slično narodnooslobodilačkim odborima u Drugom svetskom ratu. Sećate se, to je u Foči prvo bilo 1942. godine, pa se onda to nastavilo sve do 1945, a onda je stvoren NOF. Vi to znate gospodine Tomiću bolje, ispravite me ako pogrešim ...

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Ja sam tada bio dete.

Aleksandar Vučić

| predsednik Republike Srbije
Ja sam, gospodine Tomiću, mislio da nikada to neću doživeti. Rođen sam 25 godina posle 1945. Mnogo sam čitao o 1945, o svemu što se zbivalo, pa i o 1948, o Golom otoku i o svemu. Mislio sam da mi se to nikada neće dogoditi. A, to se dogodilo evo kad kažu da je demokratija pobedila. I takva demokratija je pobedila, da su počeli da prete na televiziji. Sinoć ste mogli da gledate izvesnog Dinkića koji preti bezmalo linčom svima koji ne misle kao on, koji hoće svim poslanicima koji tako ne misle, a čuli ste, da se malo razonodimo u svoj ovoj muci i nesreći za naš narod, kaže kako čuvaju sada platni promet i ne znam šta.
Kažu - došao mu jedan pa prijavio "dobio sam dozvolu od Dragoljuba Mićunovića da 150.000 dinara prebacim nekoj firmi". A on je zvao Dragoljuba Mićunovića da proveri da li je on njemu dao dozvolu. Verovali ili ne, u ovoj zemlji Dragoljub Mićunović i krizni štab odlučuju može li neko nekome da prebaci 150.000 dinara. Eto, dotle smo došli.
U kom to ustavu piše? U kojim to zakonima piše? Pitam Manojla Vukotića, preuzeo "Večernje novosti", doneo ovoliki pečat da lupa, ko te je postavio Vukotiću na to mesto? Ćute, ne znaju šta da kažu. Kažu kao Veselinov - doveo narod. Nemojte, to smo gledali u partizanskim filmovima Veljka Bulajića, računali smo da se ta priča završila.
Vi možete da vršite pritisak kakav hoćete. Možete da dovodite i ove iz OTPOR-a, i ove iz DOS-a i kog god hoćete možete ispred da dovodite, i da imate pet, deset, i pedeset i sto hiljada ljudi, da nam pretite puškama, ubistvima, buldožerima i bagerima, čime god hoćete, nećete nas ubediti da ste u pravu. Nećete nas ubediti i borićemo se, kao što smo se borili protiv levičara, posebno protiv JUL-a, kao što smo bili, nisam imao tu sreću, ali ostali čelnici SRS, po zatvorima, a vidim da mi pod vlašću NATO pakta ni to ne gine. Ali, ne brinite, nimalo se ne bojim. Hvala.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Molim vas, prelazimo na sedmu tačku.
7. Poslanička grupa Srpskog pokreta obnove predložila je da se dnevni red ove sednice dopuni i po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o ukidanju Zakona o univerzitetu.
Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik Milan Miković, želi reč? (Ne.)
Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog Poslaničke grupe Srpskog pokreta obnove da se dnevni red dopuni i po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o ukidanju Zakona o univerzitetu.
Za su glasala 43, protiv 148, uzdržana su tri, nije glasalo 12, ukupno je prisutno 206 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
8. Poslanička grupa Srpskog pokreta obnove predložila je da se dnevni red ove sednice dopuni i, po hitnom postupku razmotri - Predlog zakona o utvrđivanju važenja Zakona o univerzitetu.
Da li predstavnik predlagača narodni poslanik Milan Miković, želi reč? (Želi.)
Ima reč Milan Miković, šef Poslaničke grupe Srpskog pokreta obnove.

Milan Miković

Gospodine predsedniče, dame i gospodo, ova dva predloga zakona smo stavili pred vas u želji da se na ovaj način  reše pitanja vezana za univerzitet, za studente, za naučno istraživački rad na fakultetima, za materijalni položaj univerziteta, za odlivanje ogromnog broja stručnih kadrova sa fakulteta. Mi smo potpuno bili ubeđeni da je to stvar u pogledu koje svi imamo isti interes, da to pitanje bude regulisano na način koji obezbeđuje .....

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Molim vas, dozvolite gospodinu Mikoviću da govori.

Milan Miković

Mislim da postojeći Zakon o univerzitetu temelji na ideološkim osnovama i da je neprihvatljiv za univerzitet. Autonomija univerziteta je potupno ukinuta. Primenom odredaba ovog zakona došlo je do katastrofalnih posledica i po obrazovanje i po sve ostalo što se radi na fakultetima. Nije slučajna stvar zbog čega se ova skupština na taj način obračunava sa mladim ljudima, koji treba da predstavljaju budućnost ove zemlje i koji treba da zaista vuku ovu zemlju napred, u Evropu i svet. Vi ćete im objasniti zbog čega smatrate da Zakon o univerzitetu, koji više ne poštuju ni oni koji su dobili i mesta dekana i mesta rektora, treba i dalje da ostane sa svim onim posledicama koje postoje. Vi ćete im objašnjavati zbog čega smatrate da najviše telo u ovoj Republici zauzima takav stav i takav odnos prema mladoj generaciji, a oni, verujte, umeće da se izbore za svoja prava. Živeli.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog Poslaničke grupe Srpskog pokreta obnove da se dnevni red dopuni i po hitnom postupku razmotri - Predlog zakona o utvrđivanju važenja Zakona o univerzitetu.
Za je glasalo 40, protiv 138, uzdržana tri, nije glasalo 14. Ukupno je prisutno 195 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
9. Grupa od 49 narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i poslanička grupa Jugoslovenske levice predložili su da se dnevni red dopuni i da prva tačka dnevnog reda sednice bude - Formiranje anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije, radi utvrđivanja činjenica vezanih za ubistvo Radovana Stojčića i ubistvo Zorana Todorovića.
Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne želi.)
Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog grupe od 49 narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i Poslaničke grupe Jugoslovenske levice, da se dnevni red dopuni i da 1. tačka dnevnog reda sednice bude - Formiranje anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica vezanih za ubistvo Radovana Stojčića i ubistvo Zorana Todorovića.
Za je glasalo 179, protiv jedan, uzdržan jedan, nije glasalo 12. Ukupno su prisutna 193 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
10. Grupa od 45 narodnih poslanika Poslaničke grupe Srpskog pokreta obnove predložila je da se dnevni red dopuni i da prva tačka dnevnog reda sednice bude - Formiranje anketnog odobra Narodne skupštine Republike Srbije, radi utvrđivanja činjenica vezanih za nestanak Ivana Stambolića.
Da li predstavnik predlagača narodni poslanik Milan Miković, želi reč? (Želi.)
Ima reč Milan Miković, šef Poslaničkog kluba Srpskog pokreta obnove.