DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 23.10.2000.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

1. dan rada

23.10.2000

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 15:15 do 23:05

OBRAĆANJA

Stevo Dragišić

Dame i gospodo, obzirom da su ovih dana intenzivno vođeni razgovori između kriznog štaba, koji upravlja državom, i SPS-a i SPO-a, i kao rezultat tih razgovora trebalo bi da se danas formira neka vlada, koja treba da pokrije sve to što je krizni štab ovih dana oteo po Srbiji i zauzeo, ja se nadam da jedan od rezultata tih razgovora nije i ukidanje prenosa Skupštine.
Zbog toga, u ime Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, predlažem da Skupština odmah donese zaključak, kojim se obavezuje RTS da vrši prenos ove sednice i da se sačeka dok RTS to ne obezbedi. Pošto imaju ovde kamere i ekipe, siguran sam da je ostalo dovoljno opreme koja je spašena iz požara, da obezbedi tehničke uslove za vršenje ovog prenosa.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Predložio bih da pređemo na dnevni red, a onda ćemo....

Stevo Dragišić

Interpretacija mog predloga obesmišljava ceo predlog. Nije smisao da se donese zaključak kada se završi sednica.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Ne, ne. Gospodine Dragišiću, imamo deo koji radimo i bez dnevnog reda.

Stevo Dragišić

Koji je to deo?

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Imamo donošenje odluke o narodnim poslanicima na stalnom radu.

Stevo Dragišić

Treba da stavite na glasanje predlog da se izvrši direktan televizijski prenos.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Molim vas, ja vodim sednicu, a ne vi.
Pre prelaska na dnevni red, potrebno je da Skupština donese odluku o narodnim poslanicima na stalnom radu.
Uručen vam je Predlog odluke, sa dopunom koju je podneo Administrativni odbor.
Otvaram jedinstven pretres. Da li se neko javlja za reč? (Ne.)
(U sali je velika graja i poslanici lupaju u klupe.)
Pošto se niko ne javlja za reč, molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Utvrđujemo kvorum. (Aleksandar Vučić iz klupe: Šta kaže krizni štab? - Smeh.)
(Tomislav Nikolić iz klupe: Ne vodite Vi ovu sednicu, da vodite Vi ovu sednicu bilo bi TV prenosa.)
Molim vas postavite kartice u poslaničke jedinice, da vidimo da li imamo kvorum?
Konstatujem da imamo kvorum.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o narodnim poslanicima na stalnom radu u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Konstatujem da je za ovaj predlog glasao 191 narodni poslanik, protiv je bio jedan, uzdržao se jedan, 11 nije glasalo, prisutna su 204 narodna poslanika u sali.
Konstatujem da je Narodna skupština donela Predlog ove odluke.
Imamo predlog narodnog poslanika Steve Dragišića da Nova Radio - televizija Srbije odmah uvede direktan prenos.
Postavite svoje kartice u poslaničke jedinice, da bismo o tom predlogu glasali posle utvrđivanja kvoruma.
Konstatujem da imamo kvorum.
Stavljam na glasanje ovaj predlog. Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster. (Aplauz.)
Konstatujem da je za ovaj predlog glasalo 185 narodnih poslanika, protiv je bio jedan, tri poslanika je bilo uzdržano, dva nisu glasala. Konstatujem da je 191 poslanik prisutan u sali.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj zaključak.
Dajem pauzu od 15 minuta dok Radio televizija ne obezbedi direktan prenos. (Aplauz.)
(Pauza 15 minuta.)

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
        Molim narodne poslanike da zauzmu mesta i da nastavimo rad.
Obaveštavam narodne poslanike da je Televizija Srbije uključila kamere u televizijski prenos.
Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA
Primili ste Predlog zakona, koji je podnela Vlada Republike Srbije.
Otvaram načelni pretres.
Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne.)
Da li neko od narodnih poslanika želi reč?
Ima reč narodni poslanik Aleksandar Vučić.

Aleksandar Vučić

| predsednik Republike Srbije
Dame i gospodo narodni poslanici, dobro je što se RTS uključila u direktan prenos. Čuli smo da je jutros bilo toliko hladno, da je bio mraz, pa su imali neke probleme sa kablovima i verovatno zato nisu mogli da se uključe u direktan prenos. A bilo bi dobro kada bi ovi iz kriznog štaba EPS-a uspeli da obezbede da dve - tri grupe ne budu isključene u trenucima dok traje Narodna skupština Republike Srbije, pa da najveći deo građana Srbije čuje šta se zbiva u ovom visokom domu.
Što se tiče predloga Vlade, koji ste danas izneli na dnevni red, moram da vas podsetim, gospodine Tomiću, da sam u prethodnom delu, u onom delu koji građani Srbije nisu mogli da vide, zahvaljujući medijskoj diskriminaciji, zabrani, autokratskom ponašanju ili ljudi iz RTS ili, kako se ono zove, gospodine Tomiću, krizni štab, ono što upravlja sada i ovom skupštinom, ili revolucionarni komiteti, kako hoćete. Dakle, moram da podsetim vas, a i celokupnu javnost koja to nije saznala, da mi na jedan čudan način, gotovo direktnim kršenjem zakona prelazimo na Drugu sednicu redovnog zasedanja, umesto da nastavimo Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja, koju smo počeli pre nekoliko dana. Suština je u tome da DOS ili novi DOS, kako god hoćete, oni, koji će se sada formirati, želi da izbegne raspravu o svim kriminalnim aktivnostima, otimačini, pljački, maltretiranju, šikaniranju građana Srbije u poslednjih 15 - 20 dana, od kada se dogodila u Srbiji i SR Jugoslaviji boljševička oktobarska revolucija.
Mi smo želeli da se donesu neki novi zakoni, da se usvoje zakonski projekti Srpske radikalne stranke. Čak smo načelno postigli saglasnost i sa drugim poslaničkim grupama, govorim o velikim poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ali onda je iznenada izgleda krizni štab doneo odluku da mu ne pada na pamet da se usvoje takvi zakoni iz nekoliko razloga. Jedan od ključnih razloga je finansijske prirode. Znaju oni da nema ništa od ovih para, koje svakodnevno obećavaju, mažu narodu oči na svim televizijama, ne možete da slušate ništa, a da ne čujete kako oni dobijaju pare, kako će da ih pomažu, kako će da procveta ekonomija u ovoj zemlji, kako ćemo da živimo sjajno sa platama od nekoliko hiljada maraka itd....