PETO VANREDNO ZASEDANjE, 27.02.2001.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PETO VANREDNO ZASEDANjE

27.02.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:25 do 01:40

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Vreme, gospodine poslaniče.

Aleksandar Vučić

| predsednik Republike Srbije
Brzo ću završiti. Dakle, to mora biti uzeto u obzir jer bez toga interpelaciju ne bi bilo moguće sprovesti.
Smatram da je važno da vam pročitam još jedan stav. Ako je od strane predlagača predložena saglasnost o prelasku na narednu tačku dnevnog reda, bez usvajanja zaključaka, a predstavnik Vlade pristane na to, to je nešto što bi bilo veoma značajno, posebno u uslovima u kojima radimo.
Ono što je, takođe, značajno da bi se izbegla mogućnost - kako vi kažete - opstrukcije ili težeg vida opstrukcije Narodne skupštine, što je takođe predloženo u tekstu interpelacije, to je da se interpelacija povodom istog pitanja ne može ponovo podneti tokom istog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije. Čini mi se da su na taj način i Vlada i Skupština dovoljno zaštićene od eventualne zloupotrebe. Siguran sam da u Narodnoj skupštini sede odgovorni poslanici koji to nikada ne bi učinili, ni u kom slučaju.
Ukoliko predlagač odluke zaista želi da Vladu učini odgovornom i nezavisnom od stavova Narodne skupštine Republike Srbije, što na žalost u dosadašnjoj raspravi prema odbijanju amandmana koje su predložili poslanici Srpske radikalne stranke nije bio slučaj, jer smo videli da se želi po svaku cenu da predstavnici Vlade i počinju i završavaju rasprave, da oni daju konačni sud, da oni budu ti koji će diskvalifikovati opozicione poslanike, kao što smo imali prilike da vidimo jednom prilikom kad je bio prekršen Poslovnik, mislim baš na prethodnoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije, mislim da je ovo najbolji način, nema boljeg načina u pravnoj teoriji i pravno-političkoj praksi ....
(Žagor.)
Završavam za 30 sekundi. Mislio sam da ćete želeti da čujete nešto, pošto vidim da ne radite ništa ceo dan. Jesam umoran, ali ja jesam nešto radio, a vi nemate od čega da budete umorni. Bez obzira na to, vičete i dobacujete s mesta toliko nepristojno da nema nikakvog smisla. Ako mislite da ćete me time ućutkati, nećete. Na vašu sreću, da biste mogli, i pored ovolikog nerada da mirno odete kućama, ja ću upravo završiti i reći da je to najbolji način na koji narodni poslanici utiču na rad Vlade. Ne postoji drugi, ne postoji bolji način u pravno-političkoj praksi, u uporednoj pravno-političkoj praksi. Čini mi se da ako odbijete i ovaj amandan i ovo što smo predložili, a mislim da je postojalo neko načelno saglasje između različitih poslaničkih grupa, svima će biti jasno, da smo, nažalost, bili u pravu kad smo na početku današnje rasprave konstatovali da je jedini cilj usvajanja novog poslovnika da se što žešćim i što restriktivnijim merama smanji i uskrati mogućnost opozicionim poslanicima da deluju u Skupštini.
Hvala vam.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ima reč gospodin Nikolić.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, na ovaj tekst amandmana, na ovaj opis interpelacije zaista ne može ni jedna reč primedbe da se uputi. Svojevremeno smo skoro svi mi, tada pripadnici opozicionih stranaka, učestvovali u izradi ovog teksta. Ja ga imam u izvornom obliku. To je taj tekst i mislim da nijedna reč niti je suvišna, niti nedostaje. A, sada na vašu savest, koliko su se vaše ličnosti promenile od 5. oktobra do danas, da li ste vi oni isti ljudi koji su se zalagali za interpelaciju u vreme kada je neko drugi bio na vlasti.
Pošto je kraj, svi smo veoma umorni, samo želim da čestitam poslanicima SRS. Stavili ste ih danas na veoma težak ispit, da samo u roku od dva sata pročitaju Predlog odluke koji ima više od 40 članova, da na njih pripreme amandmane, stignu da ih otkucaju, predaju u službe Narodne skupštine, pripreme se za diskusiju o amandmanima i provedu više od 15 sati u sali Narodne skupštine Republike Srbije.
Po današnjem danu cenite kako ćemo i ubuduće da radimo mi, srpski radikali, u ovoj skupštini. Možda vam se to neće svideti, možda će vas to mnogo nervirati, ali mi drugačije niti možemo, niti hoćemo (aplauz).

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Molim vas da utvrdimo kvorum. Konstatujem da imamo kvorum za odlučivanje.
Stavljam na glasanje amandman.
Za 49, protiv 116, uzdržanih 7, nisu glasala četiri, ukupno prisutno 176 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Đura Lazić.
Administrativni odbor predlaže da se amandman odbije.
Pošto se Zakonodavni odbor nije izjasnio o ovom amandmanu, molim izvestioca Zakonodavnog odbora da se izjasni.
Izvestilac Zakonodavnog odbora ne prihvata ovaj amandman.
Da li predlagač prihvata ovaj amandman? (Ne.)

Đura Lazić

Nadam se da ćete imati strpljenja, pošto je ovo poslednji amandman na današnji predlog izmena i dopuna Poslovnika. Čitava današnja rasprava je pokazala da je Predlog o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Narodne skupštine izuzetno restriktivan i da sužava prava narodnih poslanika da rade posao za koji su ovde izabrani.
Ja sam očekivao da će većina u ovom parlamentu, koja sebe naziva demokratskom, uvažiti amandmane poslanika Vučića i gospodina Nikolića, s obzirom na činjenicu da je dosta bilo reči o potrebi uvođenja interpelacije prilikom usvajanja Poslovnika koji je još na snazi. Međutim, pošto taj predlog nije prihvaćen, mislim da bi trebalo da sačuvamo dostojanstvo poslanika u ovom parlamentu i da odbranimo njihovo pravo i omogućimo da oni sprovode i svoju obavezu kao parlament, kada je u pitanju kontrola funkcionisanja Vlade.
Moj amandman je vrlo kratak i glasi: u stavu 3. posle izraza "na predlog pojedinog odbora", dodaje se izraz "odnosno poslaničke grupe", a u nastavku tekst ostaje nepromenjen.
Dakle, ne radi se ovde o inicijativi 20 poslanika, ni 30, ni 50. Moja želja je bila da omogućimo svakoj poslaničkoj grupi da podnese zahtev za podnošenje izveštaja Vlade, jer samo bi na taj način mogli da utičemo na Vladu da u određenom periodu podnese izveštaj o onome šta radi, o rezultatima svoga rada, o problemima, o stanju u državi i tome slično.
Činjenica je da živimo u jednom teškom vremenu. I, pred Vladom i parlamentom su vrlo ozbiljna pitanja, vrlo ozbiljni problemi. Svi ti problemi predstavljaju ozbiljan teret i Vladi i parlamentu. Na taj način mislim da bismo naterali Vladu da se primakne parlamentu, a ne da se otuđuje, kao što pokazuje nekoliko proteklih sednica.
Zamolio bih vas da prihvatite ovaj amandman u cilju prave funkcije parlamenta kada je u pitanju odnos Vlade i parlamenta.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Predlažem da utvrdimo kvorum pre glasanja.
Konstatujem da imamo kvorum za odlučivanje. Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 47, protiv 127, uzdržan jedan, nije glasalo 7, ukupno 182 narodna poslanika.
Ovim smo doneli odluku i o poslednjem amandmanu.
Da li se još neko javlja za reč? (Ne.)
Zaključujem jedinstven pretres i molim da utvrdimo kvorum pre izglasavanja Predloga odluke.
Konstatujem da imamo kvorum za odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije.
Zaključujem glasanje i konstatujem da je Narodna skupština usvojila, većinom glasova, Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. (Aplauz.)