PETO VANREDNO ZASEDANjE, 27.02.2001.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PETO VANREDNO ZASEDANjE

27.02.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:25 do 01:40

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ima reč narodni poslanik Tomislav Nikolić, povreda Poslovnika.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Povredili ste član 100. Poslovnika, pa sam morao da se pozovem na član 99, zato što mi niste dali pravo na repliku, a imam ga po stavu prvom, zato što ste se uvredljivo izrazili o drugim narodnim poslanicima. Prepoznao sam se tu, gospodine predsedniče, jeste, dame i gospodo, ja ne čitam novine za vreme sednice Narodne skupštine, ja aktivno učestvujem u radu Narodne skupštine.
Predsednik me zbog toga optužuje, da sam ja jedna neodgovorna grupacija. Ja pišem amandmane na predloge koje dostavite, diskutujem po tim amandmanima, a za predsednika Skupštine, ja sam jedan neodgovorni poslanik, koji pripada neodgovornoj grupaciji poslanika u ovoj skupštini. Šta treba da radim, gospodine predsedniče, da prećutim sednicu, kao svi Vaši poslanici, i da onda za Vas budem pravi narodni poslanik, koga je narod zbog toga poslao u Skupštinu.
Mislim da Vi treba da se manete toga da nas razdvajate, gospodine predsedniče, to radite kada imate sastanke sa svojom poslaničkom grupom ili sa predstavnicima ostalih poslaničkih grupa, koji u ovoj Vašoj igrariji žele da učestvuju.
Devet godina sam narodni poslanik.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li je ovo replika ili u vezi kršenja Poslovnika?
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Pa valjda ste slušali šta sam rekao.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Kršenje Poslovnika.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Za ovih devet godina može svako da mi kaže da nisam bio dovoljno pismen, da sam bio grub, da sam bio glup, ali ne može niko da mi kaže da nisam radio u ovoj  Narodnoj skupštini i ne može niko da kaže da sam bio rigorozan prema bilo kome u ovoj Narodnoj skupštini. I da se sada nađe neko, ko je prespavao devet godina borbe protiv Miloševića, sada, na krilima revolucije, da sedne ovde (smeh u sali) - a što se vi, koji se tada niste ni ispilili, što se vi smejete, pa vama ni krila nisu izrasla, tek paperje imate, dragi moji poslanici, gde su vam ožiljci od sukoba sa socijalistima, gde su vam zatvorski dani, dame i gospodo narodni poslanici, gde vam je proganjanje, gde je gubljenje posla članova porodice? Šta vi o tome znate?
Bilo bi dobro da o tome malo više razmišljate. Ali Vas molim, gospodine predsedniče, preuzmite jednu dostojanstvenu ulogu vođenja ove Narodne skupštine, ne razdvajajte poslanike na dobre i na loše. U javnosti i Vi, i Vaši poslanici, govorite da mi vršimo opstrukciju rada Narodne skupštine. Kada počne sednica, niko od vas nije u stanju da dokaže, najpre, da mi vršimo opstrukciju, a onda da je ta opstrukcija nešto negativno po državu.
Efikasnost rada - rešite probleme u proizvodnji, rešite u poljoprivredi, rešite probleme na jugu Srbije. Baš ćete ovde da rešite efikasnost rada time što ćete zabraniti poslanicima opozicije da diskutuju. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ima reč narodni poslanik Dragan Jočić.

Dragan Jočić

Neću se upuštati uopšte u diskusiju ovoga tipa. Znate kako, pametnom čoveku i sekund je dovoljan da kaže. Ne mislim da bi, kao što gospodin Šešelj kaže, trebalo za ovom govornicom da se čitaju novine, ne mislim da bi trebalo da se čitaju knjige, i ne mislim da bi trebalo da se čitaju biblije. Za ovom govornicom mora da se radi, da se kaže i da se kritikuje. To stoji.
Međutim, sama Skupština, sam parlament, nije jedino mesto gde se radi. Postoji i nešto što se zove skupštinski odbori. Tu pametni ljudi o pojedinim zakonima govore i pričaju. Mi, Demokratska opozicija Srbije, a i SPS, koja radi sa nama, o pojedinim zakonima tu raspravljamo. Radikala nema, nije ih bilo ni sada, nije ih bilo ni pre četiri godine.
Da li oni ne znaju šta da kažu ili nisu dovoljno stručni da po određenim pitanjima diskutuju, to ne znam. Ali, Skupština Srbije nije pričaonica. Na njoj ne treba da se priča da bi se uzimalo vreme. Ona mora nešto da proizvodi, a proizvod je zakon. Proizvod su norme, po kojima će da žive građani Srbije i da rade. Ne slažem se sa tvrdnjom predstavnika SRS da na Skupštini Srbije treba da se priča unedogled. Ne slažem se sa tvrdnjom da je opstrukcija Skupštine pravo merilo demokratije. Opstrukcija je uništavanje, razvlačenje, nedolaženje do cilja. Moram da ukažem mom poštovanom kolegi Vojislavu Šešelju, i poslaniku i profesoru, na jednu maksimu, koju on dobro zna. Nju je napisao srpski pravnik Valtazar Bogišić, a ona kaže: "Ni svojim se pravom služit ne možeš, dok drugom na štetu i dosadu". Ne postoji apsolutna sloboda i apsolutno pravo, ne postoji - sve mi je dozvoljeno. Mora nešto i da se ograniči. To je možda dozvoljeno ljudima koji negde sami žive i nemaju nikakve regule ograničenja. Međutim, kada čovek živi u društvu, pogotovo ako je to najviše zakonodavno telo Srbije, onda mora nečim da se uobruči, a to je poslovnik. Ja opet kažem, doduše više sam od sekunda govorio, ali pametnom čoveku je i sekund dovoljan, verujte mi.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo, lepo je mene ovde titulisao gospodin Jočić - i profesor, i narodni poslanik, i pravnik itd. Pošto ste mi već na protivzakonit način oduzeli zvanje profesora, očekujem sada da mi oduzmete i diplomu Pravnog fakulteta i funkciju narodnog poslanika. Sve možete po istom kriterijumu, jer to je prava priroda vaše vlasti. To ni Tito nije radio. Ni Tito ni jednog profesora nije uklonio sa Univerziteta dekretom. Kada nije mogao sa Filozofskog fakulteta, uz pomoć svojih doušnika na samom fakultetu, među kojima je Veljko Korać bio najizrazitiji, onda je komunistička Skupština  Srbije donela ledž specialis, poseban zakon da se oni odstrane. Vi to radite dekretima. Vi sada možete dekretima da ukinete opoziciju. Možete da izglasate ovde da danas nije utorak, nego subota. Vi to možete da uradite. Ima nekih kvaziparlamenata, koji vam mogu  poslužiti kao primer za ugled. Ima ih dosta. Ali, nemojte onda da nas ubeđujete da je to demokratija. To nije demokratija. Ovde nikada nije bio slučaj preterane opstrukcije. Nikada, ni onda kada je opozicija većinom bila protiv zakona o kompaniji "Politika" 1992. godine i kada su opozicioni poslanici izašli i govorili satima, Paroški sat i četrdeset minuta. I to nije bilo preterano.
Drugo, vlast uvek ima način da adekvatno parira opstrukciji opozicije. Znači, može sednica da bude celu noć. Vi ste većina, nego vama se žuri, vi negde trčite, bežite, vama se ne sedi. Vi morate da izdržite opoziciju. Ako ne možete da izdržite opoziciju, ako vam je opozicija nepodnošljiva, onda je ukinite. Jer, opozicija je ovde da vama smeta. Ne da mi sednemo i da se dogovaramo, nego da vam smetamo, da ograničimo vašu samovolju, da koristimo snagu javnog mnjenja, da vas sprečavamo u vašoj samovolji.
Kažete da idemo u skupštinske odbore. Pa, niste nam dali. Mi smo hteli u početku, ali vi niste pristali na proporcionalni sastav odbora i unapred da se postigne dogovor o svim skupštinskim odborima i drugim telima. Vi ste hteli selektivno, po vašoj volji. Mi nismo hteli u tome da učestvujemo. Šta ćemo mi sada u vašim odborima? Vi ste nama iznosili nameštaj iz poslaničke kancelarije, kompjuter, televizor i to posle radnog vremena. Vi se time služite. Vi ste našeg savetnika otpustili, to ovaj vaš neobrijani sekretar, dopuštate generalnom sekretaru da dolazi neuredan na sednice, neobrijan. On otpusti savetnika naše Poslaničke grupe, na to imamo pravo po Poslovniku. Prethodno je bila zamenik generalnog sekretara, nije nikada u Skupštini razrešena. Vi to radite. Vi progonite ljude, ostavljate ih bez posla, lansirate laži preko vaših medija. Svi mediji su sada vaši. Sada još smeta opozicija na jedinom mestu gde može doći do izražaja i gde može nešto da kaže i da vam se suprotstavi. To je jedino mesto. Posle ovog mesta dolazi ulica. Hoćete li da isprovocirate ulicu? To je jedini način da isprovocirate ulicu, ako opozicija ne može da dođe do izražaja u parlamentu, doći će na nekom drugom mestu. A nijedna vlast nije svemoćna i kako naš narod kaže - nikome do zore nije dogorela. Imajte to uvek u vidu.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ima reč narodni poslanik Lazar Marjanski.