DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 09.04.2001.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

 Pretpostavljam, gospođa misli da će Patrijarh Srpski, gospodin Pavle, uputiti poslanicu pravoslavnim vernicima za neki dan za naš najveći hrišćanski praznik, a što se mene tiče, ja sam poslanik u Narodnoj skupštini, Nataša Jovanović.
Dame i gospodo narodni poslanici, poreski sistem koji vi predlažete kao modernizaciju po uzoru na evropske standarde, na ono što propisuje Međunarodni monetarni fond, Svetska banka i sve one organizacije od kojih vi očekujete pomoć, a koja neće stići našoj zemlji, trebalo bi da bude takav da se on rekonstruiše u pravom smislu reči, da od građana i od privrede, realnim poreskim stopama, zahvati ono što su građani u mogućnosti, posle skoro 10 godina sankcija, i privreda ovakva kakva jeste, da plate i podrazumeva da će takvi realni zahvati od građana i od privrede da omoguće da se ostvare prihodi koji će na najpravilniji način da se raspodeljuju i da se stabilizuje zakonska regulativa.
Kao što rekoše poslanici Srpske radikalne stranke koji su pre mene govorili o ovom predloženom zakonu o porezu na dohodak građana, vi u osnovi ništa niste u zakonskoj regulativi promenili, osim što ste povećali poreske stope i, kako vi kažete, afirmisali ste sistem bruto zarada, na koji će da se zaračunava porez od 14%.
Još pre mesec dana, kada je u javnost procurela prva vest o ovim famoznim paketima poreskih zakona, zaista su se mnogi radnici, gotovo svi radnici i svi zaposleni u našoj državi, bez obzira da li se nalaze u situaciji da koliko-toliko nešto proizvode, da li rade u državnoj upravi itd. ili oni koji su već godinama na neplaćenom, odnosno plaćenom odsustvu pa su zabrinuti za svoju egzistenciju, upitali dokle će to da nas dovede i šta će se desiti sa pukim preživljavanjem njih samih i članova njihovih porodica, koji su mogli kako-tako samo neke od životnih namirnica da nabave putem novčane nadoknade za topli obrok, ili da koriste novac za javni prevoz, ili novac koji je u određenom iznosu predviđen za godišnji regres, a koji nisu mogli da iskoriste za odmor svoj i svojih porodica.
Ministar Đelić je mnogo toga obećavao i svojim zapadnjačkim rečnikom - onako kako ga vi hvalite i jednom prilikom je i sam premijer Đinđić rekao - za njega on je čist genije - pokušao da objasni, koristeći pre svega državnu "dosoviziju", a onda i sve druge medije, davajući razne intervjue po novinama, kako ovo ništa neće da bude strašno, kako to nije nikakav udar na džep stanovnika, a u stvari trebalo je da kažete, gospodine ministre, i pre 15 dana, kada su u ovoj skupštini poslanici iz vaše, kako reče kolega Mirčić, interesne grupacije DOS-a usvojili porez na promet u iznosu od 17% i akcize, da se ovim daljim paketima poreskih zakona, o kojima će u drugom delu rasprave da bude reči, sprema još jedna pljačka građana.
Kažete da to nije visoka stopa i da će u svakom slučaju građanima da bude bolje. Podsećate me na gospodina Marića, koji u jednom dopisu kaže za nekoga ko je oštećen i kome su uskraćena prava, njemu će da bude bolje. Kako će zaposlenima da bude bolje ako vi idete na to da oporezujete topli obrok, da oporezujete regres, a firme su u obavezi po zakonu da prvo državi isplate te namete, a onda ako mogu, poslodavac se tu striktno ne obavezuje, da isplate i zaposlenima.
Govorili ste o nekoj tempiranoj bombi. Zaista ne znam za kakve ste bombe i kakve eksplozive stručnjak. Pretpostavljam da se razumete u to kada koristite tu terminologiju. Ali, kada ja kažem "tempirana socijalna bomba" pre svega mislim na one gradove u Srbiji u kojima je na desetine hiljada ljudi nezaposleno, rade uz minimalnu naknadu i one koji rade u industrijskom i metalskom kompleksu koji su svih ovih 10 godina, iako su primali, pod uslovima neviđenih sankcija i blokade, zarade koje su mogle da im se isplaćuju i preživljavali na taj način što su svakog meseca dobijali taj topli obrok u gotovinskom iznosu.
Govorite da će njima da bude bolje jer će im to biti bolja osnovica za obračun njihovih penzija, vi koji ste mnogo toga obećavali, pre svega onih 6 milijardi, čim vas primi u "zagrljaj" i Međunarodni monetarni fond i Svetska banka, kako će ovde da dođu ne znam koliki krediti, kako će naša privreda da se oporavi, trebalo je da izađete sa konkretnim predlogom kako da reformišete naš penzijski fond, kako da učinite da penzije budu još redovnije i da budu veće, a ne da obećavate građanima kako će njihova budućnost biti sigurnija i bolja zbog toga što će im u bruto zaradu ući topli obrok i regres.
Čini mi se, a i očigledno je iz ponašanja svih poslanika iz DOS-a i svih ministara koji su u izbeglištvu, egzilu, jer njih uopšte ovde nema, osim vas koji ste sa Orlija pravo sleteli u Narodnu skupštinu Republike Srbije, da nemate sluha za ono šta se dešava i da ste zaboravili okolnosti i uslove pod kojima ste došli na vlast.
Uvek ću koristiti ovu govornicu, kao i svi poslanici Srpske radikalne stranke, da vas podsetim pod kojim uslovima i pod kojim okolnostima ste došli na vlast - uz pomoć vaših mentora, pre svega Amerike.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Ja ću na osnovu člana 101. da vam izreknem opomenu da se držite dnevnog reda, molim vas.
...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Apsolutno se, gospođo, držim dnevnog reda, pažljivo slušajte i molim vas da me ne prekidate.
Znači, uz ogromnu pomoć, finansijsku i logističku, obećavali ste narodu kule i gradove. Govorili ste, pre svega, da ćete dovesti eksperte, da ćete, preko medija smo to mogli da slušamo, u svim gradovima i opštinama izvršiti korenite poreske reforme, da ćete imati jedan restriktivan budžet, a vi sada ovakvim poreskim stopama morate, kako znate i umete, da namaknete do nekog iznosa od onih 130 milijardi budžeta koje ste planirali za ovu godinu.
Danas se niste usudili, gospodine Đeliću, da kažete da je taj budžetski deficit još veći, da iznosi preko 40 milijardi dinara zbog toga što su smanjene, pod pritiskom, akcize, a da vam porez na dohodak građana u ovom iznosu neće pomoći da popunite budžetske stavke, da dobijete prihod koji ste planirali, jer ovo neće imati ko da plati.
Vi morate da budete suočeni sa činjenicom da imamo na stotine preduzeća, koja skoro ništa ne proizvode od kako ste vi, pučisti, došli na vlast, da imamo situaciju da nema mogućnosti da se oporavi naša privreda. Pre sedam dana je u Kragujevcu boravio vaš nalogodavac, onaj koji vam je davao tačne instrukcije šta kog dana treba da uradite pred taj čuveni 5. oktobar. Dakle, došao je Vilijem Montgomeri i kada je otišao iz "Zastave", u kojoj su pre svega radnici uz topli obrok, koji se do sada nije oporezivao, pokušavali i uspevali nekako da preživljavaju, pojavio se onaj što je upadao u "Zastavu" sa dugim i kratkim cevima, izvesni Miodrag Savićević i rekao: "Nije nama ništa gospodin Montgomeri obećao." On je samo došao da snimi situaciju, kao što on i njemu slični agenti snimaju godinama, sa ciljem da potpuno unište našu privredu, ovu državu i ovaj narod i on će dalje da prosledi informaciju.
I sami ste više puta izjavili, a i zbog činjenice odakle ste danas došli, sve mi se čini da nemate jasnu predstavu šta se dešava u našoj privredi a ako imate, vas to posebno ne zanima. Mi smo, kao što su vam bili i Rusija i Poljska, za vas samo jedan eksperiment više, koji će mnogo da košta ovako osiromašene građane, kojima je danas potrebno za popunu potrošačke korpe četiri prosečne plate. A pitanje je sa ovakvim porezom na dohodak građana, koji vi predviđate, da li će biti u situaciji bilo koji poslodavac da redovno isplaćuje te zarade u minimalnom bruto iznosu.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Ima reč narodni poslanik Stevan Kesejić, a sledeći prijavljeni poslanik je Dragoljub Stamenković.
Molim narodne poslanike da se drže teme zbog ograničenog vremena i, ako mogu, da izbegnu uvrede.

Stevan Kesejić

Razumem potpredsednicu, još se nije iživela, zato što sam prošao taj stadijum, u kome se ona sada nalazi, pa neću zameriti zbog ove primedbe koja mi je upućena.
Dame i gospodo narodni poslanici, srpski narod i građani Srbije u principu su uvek imali pošten odnos prema svojoj državi. Imali su pošten odnos i kada je trebalo da se dobrovoljno radi za tu državu, kada je trebalo da se sprovode humanitarne akcije, imali su pošten odnos prema državi kada je nju trebalo braniti, kada je trebalo ginuti za nju. Isto tako, građani Srbije uvek su imali pošten odnos i kada je bilo u pitanju plaćanje dažbina, onih koje je država od njih očekivala, jer su znali da bez države i sama nacija ne može da opstane.
Zbog toga je, i veće čuđenje građana Srbije danas što se donose takvi zakoni, sa kojima se u stvari želi sve ono što su građani Srbije učinili da se baci pod noge, da se anulira njihova privrženost ovoj državi i da se izvrši polarizacija između državnih institucija i naroda, građana Srbije.
Posle ekonomskih bombi, koje su pale na našu privredu donošenjem prethodnih zakona, a to je Zakon o porezu, Zakon o akcizama, jednom reči Zakon o budžetu, ovi novi zakoni treba da doprinesu, između ostalog i Predlog zakona o porezu na dohodak građana, još jednom udaru na standard građana. Ovde smo čuli da se ništa bitno nije promenilo u odnosu na prethodni zakon, ali ono što je najbitnije, to se u stvari menja. Ona socijalna kategorija, od čega su zaposleni građani Srbije živeli, upravo su ona primanja, koja sada treba da se oporezuju, a to je regres i topli obrok. To je u stvari građanima u veoma lošim privrednim subjektima, gde su radili i nisu dobijali redovne lične dohotke, dolazilo kao melem na ranu, jer su na taj način uspevali da ostvare minimalnu egzistenciju sebi i svojoj porodici.
Uvođenjem oporezivanja ove kategorije dohotka sigurno je da će preduzeća, koja su do sada sa velikom mukom uspevala da izdvajaju ova sredstva za tople obroke i regres, prestati da to čine, jer će i njih same opterećivati taj novi dohodak, koji će biti oporezovan, a isto tako i radnicima će biti svejedno da li dobijaju ta sredstva kroz redovne plate, kako se ovde u zakonu kaže - plate, zarade, ili kroz neki drugi vid, ako se i na jedno i na drugo jednako primenjuje poreska stopa.
Poreska stopa od 20% na prihod od poljoprivrede i šumarstva pokazuje, zaista, Vladu Srbije sada na najbolji način, a kako su se lideri DOS-ovske većine ponašali pre izbora, u izbornoj kampanji, kada su obećavali da će poljoprivredu pomoći u toj meri koliko je poljoprivreda pomogla sveukupnom građanstvu odnosno privredi Srbije.
Na ovaj način, nejednakim oporezivanjem privrednih delatnosti, dakle u drugim, nepoljoprivrednim delatnostima i u poljoprivrednim, dakle 14% i 20%, najočiglednije i najslikovitije se prikazuje koliko je stalo novoj DOS-ovskoj vladi do razvoja i reformi poljoprivrede. Ovo otuda što često čujemo da su glavni strateški i prirodni resursi upravo iz poljoprivrede. To pokazuje da Vladi nije stalo ni do očuvanja tih prirodnih i strateških resursa. Dakle, neće samo uništiti fabrike i one institucije, u kojima su sada DOS-ovci u upravnim odborima, nego žele da unište i livade, pašnjake, stoku i sve ono što je inače prirodno bogatstvo i neophodnost u preživljavanju ovog srpskog naroda. Sve ćete uništiti, jer ste to jedino i naučili i to primenjujete veoma uspešno.
Radnici će raditi samo za socijalno osiguranje. Plate i sve ostalo što su do sada primali biće samo nominalno uvećane, a realna će u stvari biti samo osnovica za socijalno i zdravstveno osiguranje. Sve ostalo će biti samo jedna farsa, kako biste mogli pred građanima da govorite o povećanju plata zaposlenima. U stvari od tog povećanja neće biti ništa. Najbolje se pokazuje i to što, na primer, za jaje pre 5. oktobra je trebalo dati 1,5 do 2,00, a danas 4,00 dinara. Dakle, na toj osnovnoj potrebi vidi se kolika je stopa inflacije i koliko je DOS svojim vladanjem za ovih pet meseci doprineo da su čak i jaja skuplja.
Ono što inače građani mogu da nađu na ulici, dajte i to oporezujte. Vi ćete takođe oporezovati i mobe, komšija komšiji više neće moći da dođe sa motikom na ramenu ili sa kosom da pomogne, da obavi svoje poslove, da okopa kukuruze, da pokosi seno, jer ćete imati Vladine žbirove koji će pratiti te ljude sa alatom i odmah ćete ih terati u zatvor zato što nisu platili porez.
Naravno, ljudi koji moraju da prežive, koji rade u firmama i nemaju mogućnosti da zarade za osnovne potrebe, do sada su, a i ubuduće će sigurno morati da se snalaze sa nekim dodatnim radom. Te radove su najbolje do sada mogli da nađu upravo u deficitarnoj snazi, u poljoprivredi. Na primer, kod okopavanja šećerne repe, završi svoj posao u fabrici, ode na tri - četiri sata da uradi posao, kako bi zaradio sutra za mleko i hleb svojoj deci, a vi ga oporezujete, on se umori, padne sa nogu i onda to sve što je radio, te teške fizičke poslove, vi ćete gurati u vaš budžet, a taj budžet ćete koristiti za one namene koje ni nama danas nisu poznate. Vi se naravno ovde smejete, smejete se krvi i znoju ovog naroda, i tako ćete se smejati sve dok ne dođu kuke i motike pred Skupštinu, a znaće dobro i prepoznaće oni ko je od njih otimao taj novac. Dobro će prepoznati. U ovom zakonu se još niz nepravilnosti može uočiti, a te nepravilnosti su i u sledećem - ukidanje toplog obroka za radnike po fabrikama, uporedo sa ...
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Vreme, gospodine Kesejiću, jedanaesti je minut sada.

Stevan Kesejić

Samo trenutak, nadam se da vaše vreme ne dolazi. Dakle, oporezivanje toplog obroka radnicima u fabrikama i neoporezivanje onih koji idu na službena putovanja, do visine od 600 dinara, na najočigledniji način pokazuje u stvari kojem sloju građana vi želite da učinite i pomognete, a o kojima ne vodite računa. Zbog toga SRS ovaj zakon o porezima na dohodak građana, kao i sve ostale poreze koji će biti na dnevnom redu, smatraće kao atomsku bombu koju ste vi DOS-ovci vukli posle NATO agresora za vama, a sada želite da je aktivirate u najnezgodnije vreme kada dolazi vreme građana Srbije koji su u veoma teškoj ekonomskoj situaciji.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dragoljub Stamenković, a sledeći prijavljeni kandidat za diskusiju je Radojko Petrić.

Dragoljub Stamenković

Srpska radikalna stranka
Predstavnici SRS već su upozorili da je ovaj zakon destimulativan i da sprečava razvitak, pre svega, samostalne delatnosti. Uzmimo primer jednog advokata, dok plati doprinose za penziono osiguranje, doprinose za zdravstvo, ostala mesečna davanja i 20% poreza na promet usluga za svaku uslugu, plati zakup za lokal, telefon, grejanje i komunalne troškove, troškove materijala, to bude negde od 25 do 30 hiljada dinara. Koliko on to treba da zaradi da bi ostvario sebi minimalnu zaradu od desetak hiljada dinara. Ko to može da uradi? Doduše, ima nekih advokata, čuli smo da zarađuju mnogo više, ima ih i ovde, a sada su čak i ministri. Oni to ne zarađuju na pošten način.

(Da, Miroslav Ilić ti da neku paru i to je lako.)

Mi smo prvo usvojili budžet i sada valja ostvariti planirane prihode. Prihodi neće biti ostvareni ako se pre toga guše samostalne delatnosti. Možda ministar finansija, kao gost u ovoj državi, nije svestan kolika je mala platežna moć prosečnog građanina, ali trebalo je da ga posavetujete. Nedavno je na Televiziji 5 u Nišu gostovao ministar finansija. Rekao je da je sve poskupelo za 1%, čak da ima i smanjenja cena. Otišao sam u prvu mesaru, u Rajićevoj ulici, da proverim to i sve je mnogo više poskupelo nego što je ministar objašnjavao na televiziji. Kaže ministar zdravlja - plaćajte participaciju, biće vam bolje, jer bolje da platite, pa da imate uslugu, nego da ne platite pa da uslugu nemate. Ministre, najbolje je da platimo celu cenu zdravstvene usluge, onda će nam biti najbolje. Vas narod nije birao da nam pričate šta smo mi radili, kako smo mi radili i gde su bile naše greške, već da to ispravite, da pomognete i da ne uvodite nove namete i troškove, to nema ko da plati. Kada god nam uzmete nešto, udarite neki novi porez ili povećate porez, vi kažete - biće vam bolje. Samo ne kažete kada će nam biti bolje, valjda hoćete da nas iznenadite.

Dozvolite mi da na kraju pročitam jedan stav iz Zakona, i mislim da ovo treba zaista ispraviti, ukoliko ništa drugo ne ispravite. To glasi ovako: "Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva, ne plaća se na katastarski prihod", pa kaže dalje "za one poreske obveznike koji su stariji od 65 godina za muškarce, odnosno 60 godina za žene, ukoliko nemaju druge prihode i nemaju u svom domaćinstvu osobe koje mogu da obavljaju te poslove, ili nemaju ličnosti koja su po zakonu dužne da ih izdržavaju". Postoje lica mlađa od 65 godina i 60 godina za žene, koja su zbog bolesti ili invalidnosti sprečena da rade na tom imanju i ostvaruju određeni katastarski prihoda. U Zakonu je trebalo precizirati i to, da i ate kategorije građana budu sagledane u odnosu na poreska oslobađanja i poreske olakšice. Potpuno mi je jasno, kada se oporezuje topli obrok i regres, da od onih 6 milijardi dolara nema ničega.

Gospodine ministre, kada ste sami ovde, prenesite ministrima da ministar koji ne sluša narodnog poslanika, ne sluša deo naroda. Te poslanike je birao narod. Ovo je nepoštovanje, ne prema narodnim poslanicima, nego prema građanima i prema narodu koji je birao te poslanike i na kraju, mi smo birali vas ministre u ovoj vladi. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima ministar zdravlja, gospodin Joksimović, a posle njega narodni poslanik Radojko Petrić.