DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 11.04.2001.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

11.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 19:30

OBRAĆANJA

Gorica Mojović

O tome ćemo kad dođu na dnevni red bivše funkcije i ono ko je šta radio u prošlosti.
Moram da kažem da je očigledno da neki poslanici vrlo svesno izazivaju zabunu u javnosti. Na prošlom zasedanju Skupštine usvojili smo Zakon o porezu na promet. U tački 11. su knjige, publikacije od interesa za nauku i kulturu, oslobođene poreza na promet. Ono što je u tumačenju Ministarstva za finansije izazvalo izvesnu zabunu, to je da će morati da se donese poseban propis koji će podrazumevati kriterijume na osnovu kojih će knjige i publikacije od značaja za nauku, kulturu, itd., biti oslobođene tog poreza. Dok taj propis ne bude počeo da se primenjuje, plaća se porez.
Pri tome, moram da kažem da zabunu najviše unose oni koji bi u nekom smislu mogli da se smatraju trgovcima. Niko ne govori o sledećem: najveće učešće u ceni jedne knjige imaju upravo marže, odnosno rabati. U pregovorima sa pojedinim izdavačima, odnosno knjižarima, mi smo postigli neki dogovor, pre svega mislim na predstavnike Odbora za kulturu Skupštine Srbije, koji je u saradnji sa Ministarstvom za finansije pripremio ovaj amandman koji je usvojen u okviru Zakona o porezu na promet. Mnogi knjižari su prihvatili da na teret rabata, u međuvremenu, dok se ne donese ovakav propis, idu sa porezom. Znači, da se cene knjiga ne povećavaju.
To što neke brine što će sada časopisi tipa "Otadžbina", "Velika Srbija", itd., biti pod paskom stručne komisije Ministarstva za kulturu, koja će ocenjivati da li će to biti oporezovano sa 20% ili ne, o tome ćemo da razgovaramo.
Što se tiče zakona, htela bih nešto da kažem vezano za ovaj zakon koji je danas na dnevnom redu, i da iskoristim priliku, da ne stvaramo zabunu: govori se o 20% poreza na dohodak građana. U članu 56. vrlo jasno piše koliki su normirani troškovi na autorske honorare, dakle, nije tačno da se ukupan autorski honorar oporezuje sa 20%. Imate normirane troškove od 65, 55. Znači, 35 do 40% ukupnog honorara se oporezuje sa 20%, što daje cifru od 11-12%. Meni je žao što ovde neki ili neće ili ne znaju da računaju. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima ministar Đelić.

Božidar Đelić

Hteo bih da dodam nekoliko činjenica na ovo što je narodni poslanik napomenula i da odgovorim delimično na ono što je poslanik Borislav Pelević malo ranije rekao. U našem sistemu, kao i u svim zemljama, imamo stope i posle normirane troškove. Dozvolite da dam nekoliko činjenica o tome šta to donosi. Ako pogledate videćete da što se tiče kulture i tu smo se uporedili sa mnogim zemljama u okruženju i na Zapadu, a što se tiče poreza mi smo veoma blagi prema tom segmentu i to je dobro. Mislim da je kultura u ovim strašnim godinama koje smo preživeli, jedan od temelja koji je najbolje izdržao i čini mi se, mada nisam bio stalno ovde, pomogao da se opstane. Zbog toga imamo takve normirane troškove gde vajarstvo plaća u stvari efektivnu stopu. U članu 56, to su autorska prava, a u autorskim pravima imamo selektivnu stopu od 7%, slikarstvo 9%, ako gledate autore i književna dela to je 10% poreza sve ukupno, ako pogledate prevode to je 11%, a na kraju, ako pogledamo estradu, Lepu Lukić i sve one kojima se i ja ponosim to je 18% kroz one normirane troškove. Ako pogledamo ekonomsku snagu onih koji to rade, čini mi se da nije baš neprimereno, čini mi se da je razumno.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ako se više niko ne javlja za reč, stavljam amandman na glasanje.

Molim narodne poslanike da se izjasne.

Za 87, protiv 106, jedan uzdržan, nije glasalo 7, ukupno 201 narodni poslanik.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 58. amandman je podneo narodni poslanik Miroljub Veljković.

Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.

Da li podnosilac amandmana želi reč? (Da.)

Izvolite.

Miroljub Veljković

Ministar po običaju ništa nije rekao, a ova gospođa koja je pričala pre ministra je takve nebuloze ispričala - jednostavno, kao i većina poslanika DOS-a, i ne čita ove predloge zakona. Gospođo, u članu 52. piše jasno i glasno - prihodom od autorskih prava smatra se naknada koju obveznik stvara po osnovu: u tački 1: književna, naučna, stručna, publicistička i druga dela, studije, recenzije i slično, pa tako dalje. Znači, pročitajte. Ako već izlazite za ovu govornicu, bar pročitajte predlog zakona i onda kompetentno pričajte ovde.

Poštovani narodni poslanici, predlagač želi ovim zakonom da oporezuje sa 20%, to mora da se zna zbog javnosti, sledeće kategorije ljudi, slušajte, književnike, pisce naučnih i stručnih publikacija, dramske umetnike, muzičare, slikare, kartografe, lektore, glumce, a da ne nabrajam dalje. Znači, predlagač ovog zakona želi da oporezuje autorsko pravo sa 20%. Želi praktično da oporezuje duhovni proizvod jedne nacije sa 20%. To mora da se zna. Sme li to jedna patriotska i odgovorna vlada da predloži? Normalno da ne sme. Ova vlada nije takva. To je potpuno očito. Zatim, predlagač ovog zakona želi sa 20% da oporezuje patente i tehnička unapređenja, odnosno, kako se kaže u Predlogu zakona, sva prava takozvane industrijske svojine.

Stimulativno, nema šta. Znači da se nadareni ljudi, koji se bave takvim stvarima, oporezuju sa 20%. Da je kojim slučajem Nikola Tesla živ, da živi u ovoj Srbiji, on siroma ne bi mogao da se naplaća poreza ovoj vladi. Predložio sam da se ova stopa poreza prihoda na autorska prava i prava industrijske svojine sa 20% smanje na 5%, a da gospođa Neda Arnerić prisustvuje, a vidimo otkako je počeo ovaj novi saziv Skupštine, da uglavnom ne prisustvuje ovom zasedanju Skupštine. Siguran sam da bi zbog svojih kolega podržala ovaj amandman. Znači, ja sam predložio da se sa 20% smanji na 5%. Pošto nije tu, vidi se koliko je ovo interesuje. Isto tako sam siguran da me ovaj univerzitetski profesor Stevan Lilić neće podržati. Iz razloga, što on naučne radove i ne piše, gospodo. On ih uglavnom prepisuje od drugog, pa mu je svejedno.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici, ovo je još bolji predlog, da se porez na autorska prava i prava koja proističu iz srodnih prava, oporezuju samo sa 5%. Malopre je Gorica Mojović ovde iznela neke nebuloze koje nemaju veze sa istinom. Prvo, ona je bila svemoćni ideolog SK Beograda, kada je meni 7 knjiga sudski zabranjeno, tako što su samo oni nazvali javnog tužioca iz Gradskog komiteta i rekli zabranjuj. (Iz sale: Zbog šunda.) Kao šund, jeste. Sve ono što je protiv vas to je šund, ali će vam taj šund doći glave u političkom smislu, ne daj Bože u onom drugom, da se ne trza Čeda odmah.
Dalje, ovde Gorica Mojović govori da će Ministarstvo nauke ili Ministarstvo kulture da formira stručnu komisiju. Ne, ovde je predviđeno da to radi Ministarstvo finansija. Drugo, vi ste onda vrhovni cenzori koji će da odlučuju šta je nauka, šta je kultura, šta je šund, šta je kič. Ko ste vi da o tome odlučujete? Koji će vam biti kriterijumi? Isključivo ideološki. Malopre je ovde Gorica Mojović javno saopštila da će imati samo ideološke kriterije. Šta izdaje SRS? Izdaje novine "Velika Srbija", to žurite da oporezujete. Malo ste se prešli, jer se Velika Srbija deli besplatno građanima. Znači, nećete imati šta da oporezujete. Dalje, molim? DOS nas dotira. Dalje, SRS izdaje naučni časopis koji vama smeta, a to je "Srpska slobodarska misao", jer smo raskrinkali kakvim se sve kriminalom bavite. Ali i taj se časopis deli besplatno, hvala Bogu, pa ni tu nećete imati šta da oporezujete. Ovde ste otkrili vaše motive. Oporezovaćete i ugušićete sve što vam nije po volji, a svi će izdavači i knjižari i svi drugi intelektualni stvaraoci u svakom trenutku biti u vašim šakama, jer će strepeti da vam se ne zamere. Čim vam se zamere, njihovo intelektualno delo će biti predmet oporezivanja. To je suština vaše zamisli, vaše koncepcije delovanja u naučnoj i kulturnoj sferi, u ukupnoj sferi intelektualnog stvaralaštva. To je naučila Gorica Mojović u SK, kada je žarila i palila srpskom intelektualnom i kulturnom scenom, a pogotovo u Beogradu. Ona sada to nastavlja i kroz DOS. To je politika celokupnog DOS-a. Očigledno, da nije tako, vi ne biste izašli sa ovakvim zakonskim predlogom.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik, gospodin Čedomir Jovanović.
...
Demokratska stranka

Čedomir Jovanović

Gospodine predsedniče, poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, nije tema ovog skupštinskog zasedanja  očuvanje kulturnih vrednosti našeg društva. Mogli bi da razgovaramo o pokušaju da se ponovo uspostave i one tradicionalne kulturne vrednosti, one  kulturne vrednosti koje nikada nisu imale priliku, u periodu vladavine stranaka prethodnog režima, da zažive u našem društvu.
U svakom slučaju, bavimo se činjenicama. Ovim porezom se oporezuju samo delovi prihoda ostvarenih na ime autorskih prava ili prihoda ostvarenih na ime nekog drugog intelektualnog rada, svakako ne sav prihod. Dakle, veoma je jasno i precizno u pomenutim članovima, koje je ministar Đelić ovde citirao, u kom procentu se vrši oporezivanje, bilo da je reč o sredstvima ostvarenim kroz neko autorsko pravo ili intelektualni rad. Dakle, bavimo se činjenicama, a kulturne vrednosti ostavimo Ministarstvu kulture koje zbog toga i postoji. U svakom slučaju, ukoliko ne bude ministarstvo radilo onako kako treba da radi, građani će doneti adekvatan sud o tome. Dakle, ako možemo da se vratimo na temu današnjeg zasedanja i da pokušamo ovaj posao da završimo na najkonkretniji način.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ako se više niko ne javlja za reč stavljam na glasanje amandman narodnog poslanika Miroljuba Veljkovića.
Za 59, protiv 132, uzdržana dva, nije glasalo 8, ukupno 201 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 59. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Deretić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč? Izvolite.