TREĆE VANREDNO ZASEDANjE, 17.02.2004.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

TREĆE VANREDNO ZASEDANjE

1. dan rada

17.02.2004

Sednicu je otvorila: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 15:00 do 18:00

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Dame i gospodo, ne počinjemo sednicu, ovo je upravo obaveštenje o tome, molim da ga uvažite - u skladu sa članom 80. stav 3, a polazeći od ovlašćenja iz člana 28. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, da bih omogućio usklađen rad odbora Skupštine u vezi sa današnjim tačkama dnevnog reda, odlažem početak sednice za danas u 15,00 sati. U međuvremenu tri skupštinska odbora će zasedati - Odbor za finansije, Odbor za pravosuđe i upravu i Zakonodavni odbor; tako bi se njima omogućilo da donesu odgovarajuće odluke, pre svega u vezi sa 2. tačkom dnevnog reda današnje sednice, da bismo imali kompletan predlog. Molim vas da ovo uvažite. Sednicu ćemo početi u 15,00 sati. Hvala lepo.

(Sednica je počela u 15,20 časova. Predsedava Predrag Marković, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije.)

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini.

Obaveštavam vas da, prema službenoj evidenciji, današnjoj sednici prisustvuje 171 narodni poslanik.

Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.

Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da su u sali prisutna 142 narodna poslanika i da, prema tome, postoji kvorum za rad Narodne skupštine.

Obaveštavam vas da su sprečeni da prisustvuju sledeći narodni poslanici: Nataša Mićić, Milan Radulović, Arsen Kurjački, Goran Davidović i Suzana Grubješić.

Saglasno članu 80. stav 2. Poslovnika Skupštine Republike Srbije, obaveštavam vas da smo ovu sednicu sazvali, u dogovoru sa predsednicima poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 80. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone i odluke iz dnevnog reda koje su u ovom zahtevu za održavanje Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije utvrdila 103 narodna poslanika.

Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije za upražnjena poslanička mesta, kako bismo omogućili njihovo učešće u radu Narodne skupštine.

Uručen vam je izveštaj Republičke izborne komisije o izboru narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Takođe, uručen vam je izveštaj Administrativnog odbora, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnim poslanicima:

- Živanu Vladimiroviću, Nikoli Todoroviću, Goranu Dunjiću, dr Milomiru Dunjiću, Nikoli Laliću, Milanu Veselinoviću, Bobanu Vojinoviću, Nenadu Mitroviću, Miti Avramovu, Gordani Gajić, Vučeti Toškoviću, Stojanu Cvetkoviću, Zlatku Radiću, Goranu Jociću, Ivanu Radiću, Rodoljubu Gačeviću, Stevici Deđanskom, Srboljubu Marinkoviću, Milivoju Vukoviću, dr Zoranu Mašiću, Lazaru Čaviću i Tihomiru Đuričiću, izabranim sa izborne liste Srpska radikalna stranka – dr Vojislav Šešelj;

- Mileni Milošević, Milanu Markoviću, Marku Đurišiću, Goranu Kneževiću, Aniti Beretić, mr Bojanu Pajtiću, Milanu Stanimiroviću, Milovanu Markoviću, Slobodanu Mihajloviću, Čedomiru Petkoviću, Dobrici Jankoviću, Bošku Ristiću i dr Zoranu Mićoviću, izabranim sa izborne liste Demokratska stranka – Boris Tadić.

Na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije i izveštaja i predloga Administrativnog odbora, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima: Živanu Vladimiroviću, Nikoli Todoroviću, Goranu Dunjiću, dr Milomiru Dunjiću, Nikoli Laliću, Milanu Veselinoviću, Bobanu Vojinoviću, Nenadu Mitroviću, Miti Avramovu, Gordani Gajić, Vučeti Toškoviću, Stojanu Cvetkoviću, Zlatku Radiću, Goranu Jociću, Ivanu Radiću, Rodoljubu Gačeviću, Stevici Deđanskom, Srboljubu Marinkoviću, Milivoju Vukoviću, dr Zoranu Mašiću, Lazaru Čaviću, Tihomiru Đuričiću, Mileni Milošević, Milanu Markoviću, Marku Đurišiću, Goranu Kneževiću, Aniti Beretić, mr Bojanu Pajtiću, Milanu Stanimiroviću, Milovanu Markoviću, Slobodanu Mihajloviću, Čedomiru Petkoviću, Dobrici Jankoviću, Bošku Ristiću i dr Zoranu Mićoviću.

Čestitam narodnim poslanicima na izboru i molim da novoizabrani narodni poslanici uđu u salu i prisustvuju glasanju. Sačekaćemo samo malo. Novoizabranim poslanicima iz elektronske službe dele kartice. Možemo da nastavimo rad.

Dostavljen vam je zapisnik sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, održane 12. februara 2004. godine.

Pošto današnjoj sednici prisustvuje više od 126 narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa prethodne sednice, po članu 82. stav 3. Poslovnika.

Obaveštavam vas da je proverom u službi za poslove Administrativnog odbora utvrđeno da tom odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na zapisnik sa navedene sednice.

Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, održane 12. februara 2004. godine.

Za 192, nije glasalo 18, ukupno 210 prisutnih narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila zapisnik sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, održane 12. februara 2004. godine.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, koje je sazvano na zahtev 103 narodna poslanika, saglasno članu 79. stav 3. Ustava Republike Srbije i članu 162. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, dostavljen vam je zahtev za održavanje Trećeg vanrednog zasedanja, sa utvrđenim dnevnim redom sadržanim u tom Zahtevu.

Kao što ste mogli da vidite, za Treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini utvrđen je sledeći

D n e v n i r e d:

1. Predlozi odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru guvernera Narodne banke Srbije i Odluke o izboru predsednika i članova Saveta Narodne banke Srbije, koje su podnela 72 narodna poslanika,

2. Predlozi odluka o izboru guvernera Narodne banke Srbije i predsednika i članova Saveta Narodne banke Srbije, koje je podneo Odbor za finansije Narodne skupštine Republike Srbije,

3. Predlog odluke o razrešenju i imenovanju članova Republičke izborne komisije i njihovih zamenika, koji je podneo narodni poslanik Dejan Mihajlov,

4. Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike, koji je podneo narodni poslanik Dejan Mihajlov,

5. Predlog zakona o izmenama Zakona o izboru predsednika Reupblike, koji su podnela 82 narodna poslanika poslaničke grupe Srpske radikalne stranke,

6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji su podnela 53 narodna poslanika poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije,

7. Predlog odluke o imenovanju zamenika sekretara Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podneo Administrativni odbor Narodne skupštine Republike Srbije.

Imamo predlog za spajanje rasprave.

Narodni poslanik Dejan Mihajlov, na osnovu člana 86. i člana 136. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se spoji rasprava o Predlogu zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike, koji je podneo narodni poslanik Dejan Mihajlov i Predlogu zakona o izmenama Zakona o izboru predsednika Republike, koje su podnela 82 narodna poslanika poslaničke grupe Srpske radikalne stranke (4. i 5. tačka dnevnog reda).

Da li narodni poslanik Dejan Mihajlov želi reč? (Ne.)

Hvala.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Za 101, protiv 21, uzdržan jedan, nije glasalo 90, od 213 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova nije prihvatila ovaj predlog.

Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: - PREDLOZI ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O IZBORU GUVERNERA NARODNE BANKE SRBIJE I ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVAETA NARODNE BANKE SRBIJE

Primili ste predloge odluka koje su podnela 72 narodna poslanika.

Primili ste amandmane koje su na predloge odluka podneli narodni poslanici Nemanja Šarović, Vojislav Milajić, Igor Mirović i Miljko Četrović.

Primili ste izveštaje Odbora za finansije i Zakonodavnog odbora.

Na sednici Odbora za finansije mišljenje je izdvojio narodni poslanik mr Nenad Bogdanović, predsednik Odbora.

Podsećam vas, da prema članu 156. stav 3, a shodno članu 90. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.

Da li postoji neki drugi predlog? (Ne.)

Pošto ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, konstatujem da je vreme rasprave po poslaničkim grupama sledeće...

Dobijam obaveštenje od sekretara da će to Služba da uradi.

Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.

Saglasno članu 156. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o predlozima odluka, s tim što napominjem da će Narodna skupština posebno odlučivati o stavljanju van snage Odluke o izboru guvernera Narodne banke Srbije, a posebno o stavljanju van snage Odluke o izboru predsednika i članova Saveta Narodne banke Srbije.

Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik Goran Paunović, želi reč? (Da.)

Goran Paunović

Dame i gospodo narodni poslanici, na osnovu člana 116. stav 2. i člana 130. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo Predlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru guvernera Narodne banke Srbije i predsednika i članova Saveta Narodne banke Srbije, budući da su ispunjeni uslovi iz člana 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije da se odluka donese po hitnom postupku. Osnov za donošenje odluke je sadržan u članu 130. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije i odredbi Poslovnika prema kojoj se glasanje prilikom koga je izvršena zloupotreba elektronskog sistema za glasanje poništava (član 116. stav 2. Poslovnika).

Na sednici 14. vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2003. godini, održanoj 22. jula 2003. godine, Narodna skupština je glasala za Predlog odluke za izbor guvernera Narodne banke Srbije. Glasanje je bilo javno, upotrebom elektronskog sistema za glasanje.

Prema Ustavu Srbije, Narodna skupština odlučuje većinom glasova na sednici kojoj prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika - član 80. stav 1. Ustava Srbije. Znači, da bi bila izglasana odluka o izboru guvernera Narodne banke Srbije neophodno je bilo da na sednici na kojoj se glasa bude prisutno najmanje 126 narodnih poslanika.

Isto pravilo ponavlja i Poslovnik. "Kvorum za rad Narodne skupštine u danima za glasanje, prilikom usvajanja zapisnika sa prethodne sednice i utvrđivanja dnevnog reda, kao i na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine, postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutno najmanje 126 narodnih poslanika" - član 82. stav 3. Poslovnika. "Kvorum se utvrđuje primenom elktronskog sistema za glasanje na taj način što je svaki poslanik dužan da se identifikuje prilikom ulaska u salu ubacivanjem identifikacione kartice u poslaničke jedinice" - član 82. stav 4. Poslovnika.

Prema računarskom izvodu o prisutnim narodnim poslanicima, na sednici prilikom glasanja o Predlogu odluke o izboru guvernera Narodne banke Srbije bilo je prisutno 126 narodnih poslanika. Opšte je poznato da jedan broj narodnih poslanika 22. jula 2003. godine, kada je glasano o Predlogu odluke, nije bio prisutan u sali u kojoj se održavala sednica Narodne skupštine.

Sve to nedvosmisleno ukazuje na dve bitne činjenice: prvo, da je prilikom glasanja o Predlogu odluke od 22. jula 2003. godine došlo do zloupotrebe elektronskog sistema za glasanje (tako što je evidentirano prisustvo na sednici jednog broja narodnih poslanika i pored toga što oni nisu bili prisutni); drugo, da je broj narodnih poslanika koji su na sednici 22. jula 2003. godine glasali o Predlogu odluke o izboru guvernera Narodne banke bio manji od 126, što znači da za usvajanje Predloga odluke nije postojao, Ustavom Srbije i Poslovnikom, propisan broj narodnih poslanika, tj. nije postojao kvorum.

Pošto nije postojao kvorum, nije usvojen ni Predlog odluke o izboru guvernera Narodne banke Srbije. Prema Poslovniku, glasanje prilikom koga je izvršena zloupotreba elektronskog sistema za glasanje obavezno se poništava (član 116. stav 2. Poslovnika), čak i kada zloupotreba elektronskog sistema uopšte nije uticala na rezultat glasanja, a ovde jeste uticala.

Poništaj glasanja, sa druge strane, neminovno sa sobom povlači stavljanje van snage akta koji je posledica neregularnog tj. poništenog glasanja. U ovom slučaju to je pojedinačni akt, tj. odluka o izboru guvernera Narodne banke Srbije.

Stoga se u članu I Predloga ove odluke stavlja van snage Odluka o izboru guvernera Narodne banke Srbije, predsednika i članova Saveta Narodne banke Srbije, koja je objavljena u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 74/03. Budući da se u javnosti postavlja pitanje ovlašćenja guvernera koji treba da bude izabran u odnosu na akte koje je doneo nelegalno izabran guverner, odlukom se direktno propisuje važenje svih akata koje je doneo neregularno izabran guverner, ali i mogućnost njihove pojedinačne suspenzije. Svi akti koje je doneo neregularno izabran guverner ostaju na snazi i proizvode pravno dejstvo, što nalažu razlozi pravne sigurnosti. Sa druge strane, novoizabrani guverner ovlašćuje se da stavi van snage akte neregularno izabranog guvernera, ali ti akti novoizabranog guvernera ne mogu imati povratno dejstvo.

Na kraju, u članu III Predloga odluke predviđeno je da Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru guvernera Narodne banke Republike Srbije stupa na snagu danom njenog objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Za sprovođenje odluke nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva iz budžeta Srbije. Odluka o izboru guvernera Narodne banke Srbije pravno gledano nikada nije ni usvojena, jer za njeno usvajanje nije postojao Ustavom Srbije i Poslovnikom predviđen kvorum, niti je usvojen zapisnik sa sednice, a proizvodi pravno dejstvo.

Čitava jedna institucija, veoma bitan državni organ, Narodna banka Srbije, ima na čelu guvernera koji to nije ni po Ustavu Srbije, ni po Poslovniku. Produžetak takvog stanja mogao bi da ima veoma štetne posledice na rad državnih organa, život građana, legalnost i legitimnost predstavljanja Republike Srbije u međunarodnim finansijskim institucijama.

Pošto je spojena rasprava, na osnovu svega iznetog, poslanička grupa G17 plus predlaže Narodnoj skupštini Republike Srbije da donese sledeću odluku: 1) stavlja se van snage Odluka o izboru guvernera Narodne banke Srbije ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 74/03); 2) novoizabrani guverner Narodne banke Srbije može doneti akte kojima stavlja van snage akte guvernera Narodne banke Srbije, čiji se izbor ovom odlukom stavlja van snage; akti novoizabranog guvernera Narodne banke Srbije ne mogu imati povratno dejstvo; 3) ova odluka stupa na snag danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Zahvaljujem.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč. Odbor za finansije – mr Nenad Bogdanović, predsednik Odbora? (Ne.)
Zakonodavni odbor – Miloš Aligrudić? (Ne.)
Da li narodni poslanik mr Nenad Bogdanović, koji je izdvojio mišljenje, želi reč? (Da.)
...
Demokratska stranka

Nenad Bogdanović

Demokratska stranka – Boris Tadić
Dame i gospodo poštovani poslanici, isto kao i moj prethodnik moraću da čitam ovo, pošto je malo komplikovanija materija, priznajem; nažalost, ona nije bila komplikovana za one koji predlažu nezakonite akte.
Nema spora da se kod glasanja za izbor guvernera gospođe Kori Udovički desilo ono što se desilo i to se, na kraju krajeva, priznalo i došli smo u jednu situaciju danas na Odboru za finansije da dobijemo kao predlog i za ovu skupštinu nešto što je prevazišlo to što se tog dana desilo.
Znači, ovim predlogom praktično pravno nasilje dostiže vrhunac. A zašto? Osnovno ustavno načelo u svim demokratijama, sada ću da pročitam na isti način kao moj prethodnik, jeste načelo pravne sigurnosti. Ono je zagarantovano i u Ustavu Republike Srbije. Načelo pravne sigurnosti ustanovljeno je u cilju zaštite trećih savesnih lica, dakle svih onih kojima su obnarodovani i konačni pravni akti, bilo zakoni ili neke druge odluke koje donosi parlament.
Pitanje kvoruma se utvrđuje saglasno odredbama Poslovnika o radu parlamenta i u određenom roku. Poništavanje bilo kojeg akta, odluke, zakona koje je doneo raniji parlament predstavljalo bi opasan presedan i ne samo da narušava načelo pravne sigurnosti, već negira i temeljni princip demokratije. Slažem se, nije prvi put, i uvek je loša. Ko god to da radi, u kojoj god koaliciji, u kojoj varijanti, uvek je to loše.
Šta bi se ovim stvorilo kao mogućnost, da svaka parlamentarna grupa, politička stranka ili više njih u određenom trenutku postavi pitanje kvoruma za neki raniji doneti akt, zakon, odluku o izboru i slično. Time bi se narušile mnoge institucije, jer bi se namerno ili slučajno, kao što su neki već radili ovde, moglo postaviti pitanje izbora i konstituisanja mnogih institucija koje prema Ustavu bira Narodna skupština.
(Dušan Proroković dobacuje sa mesta, ali se ne razume.)
Vi ste nevaspitani, ali ću nastaviti dalje, imate pravo da budete nevaspitani, jer vas očigledno niko ne opominje da ne budete nevaspitani.
Moglo bi se postaviti pitanje važenja mnogih zakona u trenutku kada to bude odgovaralo nekoj od poslaničkih grupa ili političkih partija. Pravne posledice poništaja zakona, a i poništaja odluka o izboru određenih funkcionera u ključnim institucijama kao što su Ustavni sud, Vrhovni sud, drugi sudovi, nesagledive su u odnosu na pravnu sigurnost i pouzdanost države prema inostranim partnerima.
Treba imati u vidu da je Ustavni sud Srbije odbio da raspravlja o ustavnosti i zakonitosti odluke o izboru guvernera i Saveta Narodne banke Srbije i to je posebna vrsta akta koji donosi Narodna skupština na osnovu svog ustavnog ovlašćenja.
Znam da za legaliste sve ovo nije važno, ali ću i dalje nastaviti da čitam. Neki samo pričaju o legalizmu, tačno.
Treba imati u vidu i to da se nijedan sud nije izjasnio o činjeničnim i pravnim pitanjima odluke koja se poništava, a u to verujem.
Sada ću se tu zaustaviti, neću da čitam dalje, ovaj materijal imate. A zašto neću da čitam dalje? Nije sporno da vi imate pravo da dajete nezakonite predloge, na kraju krajeva o tome će se izjašnjavati oni koji treba da se izjašnjavaju. Znam da smo mi, kada smo preuzeli gradsku vlast, pokušali da uradimo nešto slično i to znaju neki ljudi koji sede u Demokratskoj stranci Srbije u ovom parlamentu. Mi smo pokušali da poništimo odluku prethodnog Izvršnog odbora oko dodele stanova u Gradskoj skupštini. Uzeli smo 50 stvarno najgorih slučajeva od 750, prethodni Izvršni odbor dodelio je stanove onima koji su došli sa ulice.
Svi sudovi o kojima sam govorio, Okružni sud, Vrhovni sud, poništili su nam takvu odluku i vratili nas u redovan sudski proces, sa obrazloženjem da je nemoguće tako raditi, jer je to nezakonito. To ljudi koji se bave mnogo više pravom znaju, a danas sam na Odboru za finansije apelovao na predlagače da ne rade ovo, jer postoje mnogi drugi načini, da se čak možda u kraćem roku sve ovo završi, da, promeni zakon, za one koji ne znaju, da se izvrši promena zakona a da se kroz promenu omogući smena Kori Udovički.
Postoji još jedan jednostavniji način, da se donese odluka o formiranju Vlade, da sa gospođom Kori Udovički sednu i ona bi odmah podnela ostavku, kao što je rekla, i da postave guvernera kako god žele. Zašto se to tako ne radi, zašto se ovo radi kršenjem zakona, meni nije baš potpuno jasno, a ima tu raznih objašnjenja za to. Verovatno ćemo imati priliku da o tome slušamo i ubuduće, a ono što bih još jedanput predložio onome ko je dao ovakav predlog i apelovao – ne radite ono što će vam se obiti o glavu.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Hvala vam, gospodine Bogdanoviću. Molim vas, više puta su me opominjali, i za stolom a i iz poslaničkih klupa, da je vaše vreme isteklo, ali poznato je da sam tolerantan prema tome i drago mi je da ste obrazložili svoj stav, ali vas molim, ne vas lično, nego sve poslanike, svi smo se složili u predizbornoj kampanji i nadam se da ćemo to pokazati u ovoj skupštini, da je neophodno da se ova institucija uspostavi stvarno kao najviša institucija, ali to onda znači i međusobno poštovanje i poštovanje svih institucija.
Molim vas da ne iznosimo lažne činjenice o Ustavnom sudu, koji je bio nesporna institucija u prethodnom periodu i svi smo bili vrlo ljuti što parlament nije sprovodio odluke Ustavnog suda. Ustavni sud je u pismu predsednici Nataši Mićić preporučio da Narodna skupština reši ovo pitanje.
Molim vas, da li predsednici poslaničkih grupa žele reč? Da li želite repliku? Izvinite, molim vas, replika, gospodin Paunović. Stvarno nisam shvatio da ste pomenuti.

Goran Paunović

Koliko sam shvatio na osnovu izveštaja Odbora za finansije, gospodin Nenad Bogdanović treba da obrazloži predlog Odbora za finansije, koji prihvata Predlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru guvernera Narodne banke Srbije. Ne znam da li je gospodin Bogdanović ovde u svojstvu narodnog poslanika ili predsednika Odbora za finansije.
Istovremeno, možda bi zaista bilo korisno da gospodin Bogdanović ipak objasni Narodnoj skupštini šta se desilo.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Molim vas, da li predsednici poslaničkih grupa žele reč? Izvolite gospodine Nikoliću.
Izvinite, hoćete repliku gospodine Bogdanoviću? Molim vas, jedna rečenica. Gospodine Bogdanoviću, da li je replika? (Nije.) Izvolite onda - jedna rečenica.
...
Demokratska stranka

Nenad Bogdanović

Demokratska stranka – Boris Tadić
Zamolio bih gospodina Paunovića da buduće samo malo bolje prati tok sednice. Odbio sam da dam izveštaj, na to imam pravo kao predsednik Odbora, ali sam izdvojio mišljenje i u tom smislu sam ovde diskutovao. Znači, ništa nisam pogrešno uradio, ali polako, naučiće se, nije problem.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Izvolite, gospodin Tomislav Nikolić.