DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 16.03.2004.

1. dan rada

OBRAĆANJA

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre svega, dobar dan.

Otvaram Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini.

Obavešavam vas da, prema službenoj evidenciji, današnjoj sednici prisustvuje 150 narodnih poslanika.

Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutan 101 poslanik i da, prema tome, postoji kvorum za rad Narodne skupštine.

Obaveštavam vas da su sprečeni da prisustvuju sledeći narodni poslanici: Anita Beretić, Dragan Šutanovac, Velimir Ilić i Slobodan Vučković.

Saglasno članu 80. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvao u dogovoru sa predsednicima poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 80. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre usvoji predloge zakona iz oblasti pravosuđa.

Na početku ove sednice, pošto je ovo prvo zasedanje posle tragedije u Španiji, molio bih vas da minutom ćutanja odamo poštu poginulima u Madridu.

"Slava im".

Obaveštavam vas da je poslanička grupa Demokratske stranke Srbije izabrala za predsednika poslaničke grupe gospodina Branislava Ristivojevića, a za njegovog zamenika gospodina Dušana Prorokovića. (Čestitam.)

Primili ste ostavke: Dejana Mihajlova, Vojislava Koštunice, Zore Simović, Dragana Maršićanina, Gordane Matijašević, Milana Radulovića, Nebojše Bakareca, Aleksandra Čotrića, Velimira Ilića, Bojana Dimitrijevića, Vlajka Senića, Vladimira Ilića, Vesne Piperski-Tucakov i Nevene Karanović na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i izveštaj Adminstrativnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije povodom razmatranja ovih ostavki, sa predlogom da Narodna skupština, na osnovu člana 88. stav 1. tačke 2. i stavova 2. i 3. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje prestanak mandata ovim narodnim poslanicima, danom podnošenja ostavki.

Saglasno članu 88. stav 1. tačka 2. i stavova 2. i 3. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština Republike Srbije na predlog Adminstrativnog odbora konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje su izabrani, narodnim poslanicima: - Dejanu Mihajlovu, Vojislavu Koštunici, Zori Simović, Draganu Maršićaninu, Gordani Matijašević, Milanu Raduloviću i Nebojši Bakarecu, izabranim sa izborne liste Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica;

- Aleksandru Čotriću, Velimiru Iliću, Bojanu Dimitrijeviću i Vlajku Seniću, izabranim sa izborne liste Srpski pokret obnove - Nova Srbija - Vuk Drašković - Velimir Ilić;

- Vladimiru Iliću, Vesni Piperski-Tucakov i Neveni Karanović, izabranim sa izborne liste G17 plus - Miroljub Labus, danom podnošenja ostavki.

Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Primili ste ostavke Ljiljane Čolić, Dragana Jočića i Aleksandra Popovića na funkciju poslanika u Skupštini Srbije i Crne Gore i izveštaj Administrativnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije povodom razmatranja ovih ostavki, sa predlogom da Narodna skupština, na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. i stavova 2. i 3. Zakona o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore, konstatuje prestanak mandata ovim poslanicima, danom podnošenja ostavki.

Saglasno članu 19. stav 1. tačka 1. i stavova 2. i 3. Zakona o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore, Narodna skupština, na predlog Administrativnog odbora, konstatuje da je prestao mandat, pre isteka vremena na koje su izabrani, poslanicima: Ljiljani Čolić, Draganu Jočiću i Aleksandru Popoviću, izabranim na predlog poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije.

Saglasno Zakonu o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore, izvršiće se izbor novih poslanika u Skupštinu Srbije i Crne Gore na predlog poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije.

Pošto je Narodna skupština upravo konstatovala da je jednom broju narodnih poslanika prestao mandat pre isteka vremena na koje su izabrani, obaveštavam vas da ćemo u nastavku rada ove sednice, saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiti popunjavanje upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kako bi Narodna skupština mogla da nastavi rad u punom sastavu.

Tim povodom Republička izborna komisija i Administrativni odbor treba da održe sednice, zbog čega, saglasno članu 94. Poslovnika Narodne skupštine, određujem pauzu do 15,00 časova.

(Posle pauze - 15,40.)

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Dame i gospodo poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo rad, molim vas da, radi utvrđivanja kvoruma, ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutna 122 narodna poslanika i da postoji kvorum za rad Narodne skupštine.

Nastavljamo rad.

Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije za upražnjena poslanička mesta, kako bismo omogućili njihovo učešće u radu Narodne skupštine.

Uručen vam je izveštaj Republičke izborne komisije o izboru narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Takođe, uručen vam je izveštaj Administrativnog odbora, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnim poslanicima:

- Svetlani Stojanović, Helijani Dragojević, Ljubiši Đokoviću, Slavoljubu Matiću, Željku Tomiću, Đorđu Čukvasu i Milanu Dimitrijevuću, izabranim sa izborne liste Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica;

- Bogoljubu Pejčiću, Staniši Stevanoviću, Tomislavu Kitanoviću i Dušanu Mrvošu, izabranim sa izborne liste Srpski pokret obnove - Nova Srbija - Vuk Drašković - Velimir Ilić;

- Ivani Kovačević, Milki Silajev i Miroljubu Mariću, izabranim sa izborne liste G17 plus - Miroljub Labus.

Na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije i izveštaja i predloga Administrativnog odbora, a shodnu članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima: Svetlani Stojanović, Helijani Dragojević, Ljubiši Đokoviću, Slavoljubu Matiću, Željku Tomiću, Đorđu Čukvasu, Milanu Dimitrijeviću, Bogoljubu Pejčiću, Staniši Stevanoviću, Tomislavu Kitanoviću, Dušanu Mrvošu, Ivani Kovačević, Milki Silajev i Miroljubu Mariću.

Čestitam narodnim poslanicima na izboru i pozivam ih da uđu u salu, da bismo nastavili rad. (Aplauz.)

Dostavljeni su vam zapisnici sednice Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, održane 17, 18, 19, 20, 23, 24. i 25. februara 2004. godine, sednice Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, održane 26. februara 2004. godine i Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, održane 2, 3. i 4. marta 2004. godine.

Pošto današnjoj sednici prisustvuje, elektronski sistem pokazuje 211, prijavljeno je 198, dakle, više od 126 narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika za prethodnih sednica, shodno članu 82. stav 3. Poslovnika.

Obaveštavam vas da je proverom u službi za poslove Administrativnog odbora utvrđeno da tom odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na zapisnike sa navedenih sednica.

Prelazimo na odlučivanje o zapisnicima.

Stavljam na glasanje zapisnik sednice Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, održane 17, 18, 19, 20, 23, 24. i 25. februara 2004. godine.

Za 137, protiv jedan, uzdržan jedan, nije glasalo 84, od ukupno 223 prisutna narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila zapisnik Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, održane 17, 18, 19, 20, 23, 24. i 25. februara 2004. godine.

Stavljam na glasanje zapisnik sednice Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, održane 26. februara 2004. godine.

Za 129, uzdržan jedan, nije glasalo 94, od 224 poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila zapisnik sednice Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, održane 26. februara 2004. godine.

Stavljam na glasanje zapisnik Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godine, održane 2, 3. i 4. marta 2004. godine.

Za 125, uzdržana dva, nije glasalo 97, od 224 poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila zapisnik Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godine, održane 2, 3. i 4. marta 2004. godine.

U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.

Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno odredbama Poslovnika, potrebno je da odlučimo o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku.

Vlada Republike Srbije predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama Zakona o uređenju sudova, koji je podnela Narodnoj skupštini 8. marta 2004. godine.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Za 218, nije glasalo devet, od 227 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

Vlada Republike Srbije predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama, koji je podnela Narodnoj skupštini 8. marta 2004. godine.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Za 223, nije glasalo 5, od 228 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

Vlada Republike Srbije predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, koji je podnela Narodnoj skupštini 8. marta 2004. godine.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Za 224, nije glasalo 5, od 229 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

Administrativni odbor Narodne skupštine Republike Srbije predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podneo Narodnoj skupštini 27. februara 2004. godine.

Za 204, protiv 23, uzdržan jedan, nisu glasala tri, od 231 narodnog poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

Grupa od 82 narodna poslanika poslaničke grupe Srpske radikalne stranke predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o lokalnoj samoupravi, koji je podnela Narodnoj skupštini 10. marta 2004. godine.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Za 80, protiv 128, nisu glasala 23, od 231 narodnog poslanika.

Konstatujem da većinom glasova Narodna skupština nije prihvatila predlog da ovaj zakon bude uvršćen po hitnom postupku.

Grupa od 82 narodna poslanika poslaničke grupe Srpske radikalne stranke predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog preporuke o korišćenju grba i himne Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 10. marta 2004. godine.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Za 83, protiv 120, nije glasalo 27, od 230 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova nije prihvatila ovaj predlog.

Vlada Republike Srbije predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o sudskim taksama, koji je podnela Narodnoj skupštini 12. marta 2004. godine.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Za 125, protiv 23, nisu glasala 82, od 230 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

Grupa od 82 narodna poslanika poslaničke grupe Srpske radikalne stranke perdložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na finansijske transakcije, koji je podnela Narodnoj skupštini 15. marta 2004. godine.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Za 80, protiv 124, nisu glasala 24, od 228 narodnih poslanika.

Konastatujem da većinom glasova Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.

Odbor za finansije Narodne skupštine Republike Srbije predložio je da se, u skladu sa članom 158. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izboru člana Saveta Narodne banke Srbije, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. marta 2004. godine.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Za 126, protiv 93, nije glasalo 11, od 230 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

Poslanička grupa Demokratska stranka - Boris Tadić predložila je da se, u skladu sa članom 158. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, po hitnom postupku stavi na dnevni red, u okviru 4. tačke predloženog dnevnog reda, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 16. marta 2004. godine.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Za 230, nije glasao jedan, ukupno 231 narodni poslanik.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

Poslanička grupa G17 plus predložila je da se, u skladu sa članom 158. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, po hitnom postupku stavi na dnevni red, u okviru 4. tačke predloženog dnevnog reda, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 16. marta 2004. godine.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Za 222, nije glasalo 8, ukupno 230 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

Poslanička grupa Srpski pokret obnove - Nova Srbija predložila je da se, u skladu sa članom 158. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, po hitnom postupku, stavi na dnevni red, u okviru 4. tačke predloženog dnevnog reda, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 16. marta 2004. godine.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Za 222, uzdržan jedan, nije glasalo 6, od 229 poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila ovaj predlog.

Poslanička grupa DSS predložila je da se u skladu sa članom 158. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine po hitnom postupku stavi na dnevni red, u okviru 4. tačke predloženog dnevnog reda, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je podnela Narodnoj skupštini 16. marta 2004. godine.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Za 225, nije glasalo 5, od 230 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

Narodni poslanik Branislav Ristivojević, na osnovu članova 86. i 136. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama Zakona o uređenju sudova, Predlogu zakona o izmenama Zakona o sudijama i Predlogu zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, (tačke 1, 2. i 3. predloženog dnevnog reda).

Da li narodni poslanik Branislav Ristivojević želi reč? (Ne.)

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Za 125, protiv 17, uzdržan jedan, nije glasalo 88,od 231 narodnog poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

Saglasno odredbama Poslovnika Narodne skupštine, sve tačke prihvaćene po hitnom postupku uvršćuju se u dnevni red sednice po redosledu njihovog predlaganja, odnosno prihvatanja. O predlozima akata prihvaćenih kao nove tačke dnevnog reda, nadležni odbori, odnosno Vlada Republike Srbije, ukoliko to već nisu učinili, podneće svoje izveštaje, odnosno mišljenja, u toku trajanja sednice.

Pošto smo se izjasnili o svim predlozima za hitan postupak, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.

Za 126, nisu glasala 104, od 230 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova utvrdila dnevni red Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, u celini.

D n e v n i r e d

1. Predlog zakona o izmenama Zakona o uređenju sudova, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

2. Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

3. Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

4. Predlozi odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koje su podnele poslaničke grupe SRS, DS – Boris Tadić, G17 plus, SPO-Nova Srbija i DSS,

5. Predlog odluke o izmenama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podneo Administrativni odbor Narodne skupštine Republike Srbije,

6. Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o sudskim taksama, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

7. Predlog odluke o izboru člana Saveta Narodne banke Srbije, koji je podneo Odbor za finansije Narodne skupštine Republike Srbije.

Rad po utvrđenom dnevnom redu sednice.

Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: - PREDLOZI ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O UREĐENjU SUDOVA, SUDIJAMA I ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANjU ORGANIZOVANOG KRIMINALA (zajednički načelni pretres)

Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički načelni pretres o predlozima zakona za koje je to predložio narodni poslanik Branislav Ristivojević, a pre otvaranja zajedičkog načelnog pretresa, podsećam vas da, shodno članu 90. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.

Srpska radikalna stranka jedan sat, 38 minuta, 24 sekunde; DSS jedan sat, tri minuta, 36 sekundi; DS – Boris Tadić 44 minuta, 24 sekunde; G17 plus 37 minuta, 12 sekundi; SPO-Nova Srbija 26 minuta, 24 sekunde; SPS 26 minuta, 24 sekunde, poslanici koji ne pripadaju nijednoj poslaničkoj grupi po pet minuta, u skladu sa članom 89. stav 3. Poslovnika.

Da li neko predlaže duže vreme od pet sati za pretres? (Ne.)

Pošto ukupno vreme u zajedničkom načelnom pretresu iznosi pet časova, molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.

Otvaram zajedički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama Zakona o uređenju sudova, Predlogu zakona o izmenama Zakona o sudijama i Predlogu zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala.

Da li predstavnik predlagača, ministar pravde Zoran Stojković želi reč?

Zoran Stojković

Poštovane gospođe i poštovana gospodo poslanici, poštovani predsedniče, neću vam oduzimati mnogo vremena vezano za ove predloge, jer mislim da je slučaj poznat svima. Naime, reč je o prelaznim odredbama koje regulišu pitanje stupanja na snagu odredaba ova tri zakona koja regulišu pitanje novih sudova. Jedan je Upravni sud, Apelacioni sud i prenošenje nadležnosti sa opštinskih na okružne sudove. Ako se to ne bi učinilo i odložila njihova primena, došli bismo u situaciju da formalno dobijamo tzv. drugostepene sudove, ali u praksi ne postoji ništa što bi omogućilo zaista primenu drugostepenog postupka i zaštitu građana pred sudovima.
Svima je vama poznato da za ove tri godine ništa nije urađeno: nisu čak ni zgrade određene, sudije nisu izabrane, osoblje koje treba da radi nije izabrano, a nije ni obezbeđeno prenošenje nadležnosti sa opštinskih na okružne sudove niti izabrane sudije.
U toj situaciji ako bi dozvolili stupanje ovih odredbi na snagu, de fakto, mi bismo izgubili sudove, imajući u vidu da nema drugostepenog postupka.
Problem se pojavio iz jednostavnog razloga, što se ranije vlast dosta neodgovorno odnosila prema ovom pitanju!
Ako se sećate, prošle godine u martu mesecu, takođe je propušten rok, sudovi su stali, pa je retroaktivno ova skupština donela Odluku da se pomeri rok do 31.12.
Desila se još gora situacija, da ništa nije preduzeto i samo zahvaljujući relativno korektnom odnosu Ustavnog suda koji je na pokrenut postupak za ocenu ustavnosti ovih odredbi, koje su inače ustavne, dobio osnov da donese "privremenu meru" i da stopira ove odredbe do donošenja odluke Skupštine. To jeste razlog za hitnost ovog postupka, jer "privremene mere" polako ističu. Ustavni sud će na svojoj sednici konstatovati da su ove prelazne odredbe u skladu sa Ustavom i mi bismo ostajali bez sudova.
Iz tih razloga da se ne bi došlo u situaciju nastupanja teških posledica koje niko ne može da ispravi, predlog je bio da se u hitnom postupku izvrši izmena ovih propisa.
Odmah da kažem da je kod ovih izmena predložen duži rok za izmenu iz jednostavnog razloga - što tri godine ništa nije urađeno, ima niz poslova koji treba da se urade, ako ostane ovo rešenje sa uvođenjem novih sudova.
Mislim da je potreban malo duži rok da se temeljno izvrši reforma, jer koliko mi je poznato, nigde u svetu takva mogućnost nije postojala niti je učinjena reforma organizacije sudova u tako kratkom roku od šest meseci. Čak i ozbiljnije zemlje kao što su Nemačka, Amerika, vršile su šest do deset godina reforme svog pravosuđa.
Iz tih razloga je stavljen nešto duži rok, da bi se dala mogućnost da se definitivno ispita i ovo rešenje ili ga eventualno treba menjati, a ako ne treba menjati, da se obezbede svi uslovi da ono zaista može da se primeni. Hvala.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Da li izvestioci odbora žele reč?
Odbor za pravosuđe i upravu, Branislav Ristivojević? (Ne.)
Zakonodavni odbor, Miloš Aligrudić? (Ne.)
Da li predstavnici poslaničkih grupa žele reč?
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, srpska javnost bi trebalo da zna da ste danas odbili predloge Srpske radikalne stranke za uvršćivanje određenih tačaka u dnevni red po hitnom postupku, da smo vam dobronamerno predložili da rešimo pitanje sanacije štete na Hilandaru, da smo vam dobronamerno predložili rešenje već poznato u našoj praksi o upotrebi grba i himne. Možda znate, možda ne znate, već 12 godina ...
(Predsednik: Gospodine Nikoliću, molim vas, teme se držite.)
... na osnovu takvog rešenja mi koristimo zastavu bez petokrake, a evo, zakone o taksama, zakone o sudovima, ono što vi predlažete to dobija preporuku Narodne skupštine da o tome može da se raspravlja po hitnom postupku. Ponavljate grešku koju su ponavljali svi pre vas.
Jedino je važno ono što vi predložite! Ne vi - 125 poslanika, nego nekolicina od vas, a vi ostali pratite ono što radi nekolicina i kada doživite sudbinu koju je doživela svaka vlast pre vas, ta nekolicina ostane na vrhu, a mnogi od vas potonu! Ja sam vam svedok za to, bezmalo nijednog poslanika u Skupštini ne poznajem, a sve vreme sam narodni poslanik. Izgleda da se uvek nađe neko nov ko dozvoljava da bude prevaren. Ovo mi liči na "hod puža koji ide unazad".
Ja se dobro sećam 2001. godine, kada su predloženi zakoni kojima ste rekli da će biti izvršena reforma pravosuđa. Predložila ih je DSS, a ostale stranke su morale da prihvate taj predlog, jer se radilo o opstanku Vlade. O tome smo govorili na sednici na kojoj se raspravljalo o ovim zakonima i rekli smo - "vi morate da prihvatite ove predloge DSS zato što će vam odbiti da glasaju za nešto što je možda za vas važno".
Ovo je jedan od tih koalicionih zakona, za koji je tadašnja većina u Skupštini znala da ne mogu da budu primenjeni.
Reforma pravosudnog sistema, - ono što je funkcionisalo u Srbiji, zamenjeno je onim što ne funkcioniše, što nije ni uspostavljano.
Dve i po godine je prošlo otkako smo dobili ove zakone koje danas kao menjate! Dve i po godine je prošlo i još tri godine tražite da prođe! Za sve to vreme pravosudni sistem je onaj koji ste nabrzinu promenili 2001. godine. Onaj što nije valjao, pa ako nije valjao odakle vam moralno pravo da bude u Srbiji još pet i po godina! Ma, biće ko zna koliko dugo! Ono što ne valja - to se menja odmah, ono što se menja - počinje da živi.
Ali, nešto što kažete da nije valjalo vi menjate, ali da nikada ne stupi na snagu. Mi sada imamo zakone koji se ne primenjuju. Da li je to reforma pravosuđa?
Ja sada čujem ovde da će za ove tri godine da se ustanovi, da li je to pravo rešenje. Kako da se ustanovi, kada tri godine treba da se konstituiše? Šta ako na kraju treće godine, na izmaku treće godine, tek budu konstituisani sudovi? Pa, treba vam bar godinu-dve da vidite kako oni rade, da biste znali da li je to rešenje održivo ili nije.
Ne valja ovo što radite. Ne valja! Zašto ne priznate da ono što sada funkcioniše može i da nastavi da funkcioniše.
Čija je ovo ideja bila? Neka izađe pobornik te ideje, taj koji je nagovorio Narodnu skupštinu da usvoji zakone koji dve i po godine nisu primenjeni. Jedan kraći, a to je ovaj o nadležnostima državnih organa, on je kasnije donet, ali ova dva su doneta 2001. godine u vreme euforije DOS-a.
Šta se sada ispostavlja? Nisu sudije bile krive, tada je rečeno; nisu sudije bile krive, nego ne valjaju nam zakoni. Ne valja nam uređenje sudova. Šta će nam opštinski, okružni sudovi, šta će nam privredni i viši privredni - mi ćemo sada kasacioni, pa ćemo ovaj, pa onaj, lepe reči. Čak smo imali i magistrate za prekršaje. Čudi me da ni to niste sada predložili? To se negde izgubi ove godine ili prošle, taj Pedlog zakona o magistratima za prekršaje, on se izgubi! Da li zbog Magistrata u kome se nalazi SRS ili već koji je razlog bio, ne znam?
Znači, Srbija funkcioniše po sistemu po kome je funkcionisala do dolaska DOS-a na vlast. A DOS priča - pravosuđe! A DOS priča da je promenio, reformisao pravosuđe. Samo mu treba još tri godine od dana današnjeg ili, recimo, od 1. januara, treba mu još tri godine da ustanovi te sudove!
Ima vas ovde ozbiljnih pravnika, ima vas koji ste došli iz pravosuđa, da li kao advokati ili kao sudije, - na šta vam ovo liči, dame i gospodo narodni poslanici? Reforma pravosuđa biće za tri godine izvršena, a SRJ ste razbili za mesec dana i doneli "Ustavnu povelju" i "Beogradski sporazum" i napravili nam novu državu za mesec dana!
Opštinski sud ne možete da ukinete za šest godina. Eto, to je ono što nam danas nudite. Ništa drugo i ne očekujem od vas. Ne očekujem nikakvu ozbiljnost. Ovo ne liči ni na šta!
Koliko dana postoji Vlada? Zar nije postojao neki ozbiljan dnevni red za ovu sednicu Narodne skupštine? Ovo ćemo proći za sat vremena. Narodna skupština ne radi ništa!
Da li Vlada nešto radi? Ako Vlada radi, to treba da bude u Narodnoj skupštini, a ne u zgradi Vlade, a ne u uredbama Vlade Republike Srbije, ne u policiji!
Neka svako radi svoj posao, ali mi narodni poslanici otkako ste izabrali Vladu nemamo šta da radimo. Nemamo nijedan predlog zakona, dame i gospodo narodni poslanici!
Svi ministri govore o velikim poslovima koje obavljaju, ogromnim poslovima, a niko nam ne dostavi nijedan predlog zakona u Narodnu skupštinu. Dobili smo valjda obaveštenje da su povučeni svi predlozi zakona koje je podnela prethodna Vlada - s tim se slažem. Naravno, i oni koje su poslanici podneli, koji nisu više poslanici.
Ali, ovde mora ozbiljno da se radi. Imaćemo predsedničke izbore. Mi vam nudimo da održimo zajedno i lokalne izbore, a vi bežite od toga. Zašto? Da bi bilo još skuplje.
Zašto ne uđemo u izmene ili u donošenje celog zakona o lokalnoj samoupravi, da stignemo do roka koji je zamislio predsednik Skupštine kada će da raspiše predsedničke izbore? Može mu se. Opet, čini mi se da je malo bolje. Bivši predsednik šest meseci je razmišljao, ovaj 60 dana, a treći će možda i za mesec dana da se reši da raspiše izbore. Svako ima neko svoje mišljenje.
Ali, Skupština mora da radi. Meni je već 13 godina u Skupštini tema Narodna skupština. Ja se time bavim. Mene interesuje 250 narodnih poslanika, čiji je posao da donose zakone, ali zakone po kojima će Srbija da se vlada.Ovo nisu zakoni po kojima se Srbija vlada. Ja čak mislim da je trebalo ovde utvrđivati i retroaktivnost.
Mi sada produžavamo rok koji je istekao pre tri-četiri meseca. Kako je to moguće? Kako je to moguće bez još nekog člana zakona? Samo konstatujemo da se zakasnilo i sada mi produžavamo rok. Mi možemo danas da produžimo rok, a ne od pre tri-četiri meseca, ako hoćemo da donosimo zakone na način predviđen Ustavom i zakonom. Mi ne možemo da utičemo na donošenje ovih zakona. Obrazloženje je šturo i jasno.
Mora ovako da bude, ali, prečesto se mi u Srbiji suočavamo sa tim obrazloženjem, kada neki posao vodimo i kada ga ne dovedemo do kraja, kada nam u tom poslu propadaju šanse, nade, ambicije, kada nas neko dovede pred zid on nam kaže – a šta u ovom času možemo bolje da uradimo? Kada dođe do toga, onda zaista više ništa ne može bolje, osim produženja ovih zakona, čini se da ništa bolje ne može da se uradi, a može - mogu da se stave van snage.
Mogu da se stave van snage, funkcioniše ono što svakako funkcioniše, a vi pišete zakon koji ćete valjda jednog dana da primenite. Nego, vi nećete da stavite van snage koji ste vi predložili. To je taj inat koji će daleko da nas odvede. Daleko, ali u negativnom smislu. Zašto? Imali ste dobru nameru, posle toga ste se posvađali, Vlada sprovodila ono što ste vi predložili - nije htela da sprovede.
Sada imate svoju Vladu, predložite toj Vladi ono što će hteti da sprovede. Ali, pravosuđe je škakljiva tema, vidite i sami.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Gospodine Nikoliću, da li hoćete da koristite i drugih deset minuta?
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Neću. Mislim da nije potrebno. Znam da one koji ne žele da budu ubeđeni nikakvom svojom diskusijom ne mogu da ubedim. Ja ovo govorim samo da olakšam savest.
Da vas pozovem, spremni smo da radimo u Narodnoj skupštini kao ravnopravni partneri. Vi glatko odbijate naše predloge ovde. Jednog dana ćete zbog toga gorko da se kajete - jedna poslanička grupa mislim već danas, posle određenih glasanja.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Zahvaljujem.
Ima reč gospodin Stojković. Izvolite. Zatim, gospodin Pajtić.

Zoran Stojković

Samo jedno kratko objašnjenje, da ne bude zabune. Nema nikakve retroaktivnosti. Ustavni sud je doneo odluku kojom su zaustavljene ove mere sa 31. 12. Prema tome, hitnost je baš zato što dolazimo u situaciju da te mere ističu. Znači, zakazaće sednicu i oceniti ustavnost. Znači, nema retroaktivnosti.
Što se tiče ovih sistemskih zakona, sva četiri su u fazi izrade. Njih možete očekivati u najskorije vreme u Skupštini. Hvala.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Gospodin Ristivojević, replika, pa gospodin Pajtić.