PRVA KONSTITUTIVNA SEDNICA, 24.06.2008.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA KONSTITUTIVNA SEDNICA

2. dan rada

24.06.2008

Sednicu je otvorila: Jovan Krkobabić

Sednica je trajala od 16:20 do 18:05

OBRAĆANJA

Jovan Krkobabić

| Predsedava
Molim narodnog poslanika Čedomira Jovanovića da uzme reč.
...
Liberalno demokratska partija

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija
Poštovani gospodine Krkobabiću, poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, prvo želim da vam čestitam na izboru, a potom da zamolim vas, gospodine Krkobabiću, da kao predsedavajući postupite u skladu sa članom 86. koji je povređen.
Nema smisla praviti od ove skupštine već u ovom trenutku haos. Prošli put smo birali predsednika parlamenta u pet u jutru, Vladu smo izabrali u ponoć. Mi smo, naravno, spremni da učestvujemo u radu ovog parlamenta, bez obzira što se ne slažemo sa predlogom za predsednika parlamenta, ali su potrebne konsultacije.
Gospodin Dačić je predstavnik predlagača, zamolio bih ga da omogući konsultacije šefova poslaničkih grupa tako što će se pozvati na član 98. i od vas, kao predsedavajućeg Narodne skupštine, zatražiti da odredite pauzu u ovom radu republičkog parlamenta, koji zapravo formalno i nije počeo da radi, jer ako nešto možemo da učinimo makar na početku to je da pokušamo da od ove skupštine napravimo bolju od one koja je ostala za nama.
Dakle, spremni smo da učestvujemo u radu, želimo da se konstituiše parlament, želimo da što pre započnemo raspravu o budućoj vladi i da se suočimo sa glasanjem o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Spremni smo da damo kvorum. Ako u ovom trenutku kvoruma nema, ne vidimo nikakvu korist u saplitanju, ali dajte da se samo dogovorimo i izađemo iz ovog problema za koji ste vi najmanje odgovorni.

Jovan Krkobabić

| Predsedava
Narodni poslanik Dragan Šormaz.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Šormaz

Naravno, član 98. stav 4, ali kao što je rekao i gospodin Krasić, i član 225. i član 226. Nadam se da mi nećete računati ovo vreme citiranja.
Član 98. stav 4: "Predsednik Narodne skupštine obavestiće narodne poslanike o nastavku sednice".
Mogu vam ispričati kako sam obavešten o nastavku sednice, biće interesantno. Naime, pored sednice koja se održava u Strazburu i koja je veoma važna za državu Srbiju i gde je, kao što znamo, bila naša delegacija, pored toga obaveza ove Narodne skupštine je i učešće na seminaru Parlamentarne skupštine NATO pakta. Jedan takav smo organizovali u oktobru u Beogradu, a na ovom je trebalo da učestvuju članovi te delegacije, gospodin Marko Đurišić, gospodin Bajatović, gospodin Igor Bečić, moja malenkost.
Juče sam došao redovno u Narodnu skupštinu Republike Srbije, bio u svom poslaničkom klubu, video se sa nekoliko kolega, otišao normalno na blagajnu da bih uštedeo ovoj državi, da bi mogle da se podignu penzije, da ne bih išao avionom, nego da bih išao u sopstvenom aranžmanu, svojim automobilom u Crnu Goru, nije daleko. Podigao te putne troškove koji su daleko niži od avionske karte, druge kolege su, koliko znam, išle avionom. Recimo, gospodin Konstantin Samofalov, po mojoj informaciji, trebalo je jutros rano nekim letom da dođe u Crnu Goru na taj seminar. Niko mi ništa nije rekao.
Seo sam u svoj automobil, stigao do Podgorice, pozvao telefonom gospodina Palalića, a on mi kaže - na Tanjugu sam video da je sednica Skupštine sutra, kako ti ideš u Crnu Goru? Zovem sekretare, niko ne zna da mi kaže da je Narodna skupština danas. Na kraju, u sedam uveče saznajem, preko sekretarice koja je dobila SMS poruku od sekretara Narodne skupštine, da je zaista zakazana sednica Narodne skupštine, okrećem u Podgorici kola kao odgovoran poslanik.
Znate me kao takvog još od 2000. godine, ne želim da se moja kartica tu nađe, nisam Bora Novaković da budem u Solunu a da mi kartica bude ovde, nisam Neda Arnerić da budem u Bodrumu a da mi kartica bude ovde. Okrenem kola, vratim se u Beograd noćas u dva sata da bih prisustvovao sednici Narodne skupštine. Na ovaj način to je zaista sa vaše strane u najmanju ruku neodgovorno.
Znači, vi morate da pripišete troškove, ne samo za ove poslanike koji su bili u Strazburu, nego i ove koji su napravljeni za seminar, i moli vas da sve te troškove odbijete od svoje plate, da ne bi išlo na račun poreskih obveznika, građana Srbije, i da bi se na taj način uštedelo. Odbijte od svoje plate, gospodine Krkobabiću, ili penzije, ako već hoćemo da uštedimo i vidimo na koji način ćemo doći do tih penzija od 70% od prosečne plate u Srbiji. Čuo sam od G17 da je to nemoguće, više puta, ali videćemo.
Da se ne udaljavamo od suštine, suština je gospodo sledeća. Dva dana su se kobajagi vodili javno pregovori. Znači, ono što se pričalo u šupama, rupama, staklenim dvoranama i kafanama, to se ne računa kao javno. Dva dana su se kobajagi vodili javno pregovori, niko ne zna ko se šta dogovorio, licitira se sa resorima, kao da je to najbitnije, kao da nije bitna politika, strategija, način na koji će se voditi država i javnost je počela da postavlja pitanja. Treba skratiti postavljanje pitanja, treba skratiti i uskratiti javnost od znanja i saznanja šta se to u stvari dešava i kakva se koalicija sprema, i zato se radi ovako na brzinu.
Gospodine Krkobabiću, poslušajte nekoliko poslanika koji su vam to već preporučili i isto bih vas to zamolio. Zakažite konsultacije predsednika poslaničkih grupa, zakažite normalno nastavak sednice recimo za utorak, da bi moglo da se odradi ovo što je potrebno da se odrati u Strazburu. Posle toga ćemo birati novu vladu. Ovako nećete ništa učiniti.
Ovako ćete u najboljem slučaju eventualno krajem sledeće nedelje ili možda za dve-tri nedelje moći da izaberete vladu. Predsednika Skupštine danas sigurno nećete izabrati. Znači, zakažite konsultacije i dogovorite se normalno, onako kako se u svakom parlamentu normalno radi, i onda će sve biti na način na koji Srbija, građani Srbije i javnost Srbije to zaslužuju.

Jovan Krkobabić

| Predsedava
Narodni poslanik Paja Momčilov.

Paja Momčilov

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, a u isto vreme i građani Srbije, ispred SRS evo izlazim i ja da ukažem na niz povreda Poslovnika. Konkretno ću da navodim ovde gde je povređen Poslovnik, a voleo bih da mi predsedavajući da odgovarajuće odgovore.
Naime, kao što su moje kolege iz poslaničkog kluba SRS ukazale, ovde imamo dva velika problema.
Prvo, imamo način sazivanja sednice SMS porukama preko sekretarica, tajno, noću, i imamo pokušaj jednog nečasnog utvrđivanja kvoruma, gde se želi nepostojeći kvorum namaći lažnim brojanjem glasova, kada u isto vreme znamo da imamo elektronski sistem, koji je potpuno u funkciji i koji je potpuno merodavan da se taj kvorum i utvrdi, a i da ga građani Srbije nedvosmisleno mogu videti.
Da pođemo od povreda Poslovnika. Gospodine predsedavajući, u članu 9. kaže se - kandidata za predsednika Narodne skupštine može da predloži najmanje 30 narodnih poslanika. Vi ste nama ovakvim načinom hajdučkim onemogućili da predložimo i kontrapredlog, koji bi bio takođe legitiman i legalan. Mi nismo ni znali ko je vaš budući kandidat, pa naravno nismo mogli ni da formiramo eventualno svoj predlog.
U članu 10. našeg Poslovnika, gospodine predsedavajući, kaže se: "Predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine podnosi se predsedavajućem u pisanom obliku". U narednom redu stoji ovako: "Predsedavajući dostavlja narodnim poslanicima sve primljene predloge kandidata za predsednika Narodne skupštine".
Gospodine predsedavajući, vi nama niste dostavili, na regularan i transparentan način, pismeni predlog koji bismo mogli da proanaliziramo i o kojem bi mogli kvalitetno i kvalifikovano ovde da se izjasnimo. Moguće je da vi smatrate da to nije važno, moguće je da vi ovde uvodite hajdučiju iz nekih prethodnih vremena, gde naravno i prebrojavanje znamo kako je funkcionisalo i na koji način.
Dalje, želim da ukažem najviše zbog naših građana, ne zbog vas gospodine Krkobabiću, na član 84, gde - predsednik Narodne skupštine pisanim putem određuje dan i čas održavanja sednice Narodne skupštine, sa predlogom dnevnog reda najmanje sedam dana pre dana za koji se saziva sednica.
Naravno, ide sledeći red - izuzetno, obaveštenje o vremenu održavanja sednice i dnevnom redu može se dostaviti i u kraćem roku, pri čemu je predsednik Narodne skupštine dužan da na početku sednice obrazloži takav postupak.
Zašto vi, gospodine Krkogobabiću, niste obrazložili zbog čega ste ovako hajdučki, necivilizacijski, neevropski, netransparentan način zakazali ovu skupštinu? Molim da mi na to odgovorite. Koji su to motivi?
Možda, biću sklon, pošto sam lekar, da vaše godine budu opravdanje za vas, a možda će biti i neko vaše tumačenje da ste neuki u ovim poslovima, da bude za vas opravdanje. Međutim, kao pojedinac sumnjam u to kada sam pročitao kako ste vi tumačili pravnički – da vi ne možete da sazovete zasedanje ovog parlamenta kada je trebalo da se izjasnimo o Kosovu.
Da me ne biste opominjali i da bih rekao za pet minuta ono što imam da kažem, samo da vam kažem - nije evropejstvo pojaviti u Armanijevom odelu, gospodine Krkobabiću. (Aplauz.)
Poštovanje procedure je ono što je Evropa i što je demokratija, to zna i ovaj gospodin kojeg zovete patrijarh demokratije, a koji uživa u ovom haosu koji pravite ovde.
Takođe, hoću da vam kažem, prozvali su vas Robin Hud, uživeli ste se mnogo u ulogu Robina Huda i izgleda da ne možete da dočekate da stavite na red zakon, gde ćete 70% penzija dati penzionerima. Ipak, Robin Hud je bio hajduk, a vi molim vas nemojte da budete hajduk.
Završiću sledećim: ne sumnjam da ste vi častan čovek, ali ako nastavite na ovakav način da vodite ovu sednicu, više neću u to verovati i reći ću - gospodin Krkobabić je nečastan čovek. (Aplauz.)

Jovan Krkobabić

| Predsedava
Narodni poslanik Igor Bečić.
(Paja Momčilov, sa mesta: Tražim odgovore, jer sam postavio tri pitanja.)

Jovan Krkobabić

| Predsedava
Dobićete. Polako, samo uživajte. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Napred Srbijo
Dame i gospodo narodni poslanici, da smo u 16,00 časova utvrdili kvorum za ovu sednicu mogli bismo da kažemo da će se završiti onako kako je i počela.
U svom dugogodišnjem poslaničkom stažu imao sam razna poniženja od strane ponekih predsednika parlamenta, pa evo i sada vas kao predsedavajućeg, da doživim da nam se jutros podsmeva preko 20 parlamentaraca Parlamentarne Skupštine NATO-a, jer ste takođe, kao i mog kolegu Dragana Šormaza, pošto sam juče ovde bio, preuzeo rešenje za službeni put, poslali ste nas u Crnu Goru na tu konferenciju, jer je to naše, obaveza ovog parlamenta.
Takođe, došli smo, pa barem da ste nam javili SMS porukom 15 minuta ranije, ne bismo se raspakivali. Nego, stigli smo svi noćas, jutros smo preuzeli materijal, dobili smo SMS poruku, izvinili smo se našim kolegama iz dvadesetak zemalja, parlamentarcima, gledali njihov podsmeh, gde kažu - vi Srbi u srpskom parlamentu ne znate ništa da uradite kako treba, nego vas vaš predsedavajući juče šalje, a danas vas zove SMS porukom da se vratite.
A da ne kažem da smo morali da idemo na recepciju da molimo recepcionara da nam ne obračuna pet dana, koliko je predviđeno da platimo, a nismo ostali, da bismo uštedeli ovom parlamentu tih pet noćenja, jer smo morali istog dana da se vratimo.
Znači, ovo su neka nova poniženja jer kao poslanik doživljavam od strane predsedavajućeg ovog parlamenta i moram da se pravdam mojim kolegama zašto nešto tako se dešava u srpskom parlamentu.
Moje kolege su vam već dale predlog, koji bi trebalo da usvojite, da kao predsedavajući pozovete šefove poslaničkih grupa, što je i pravilo u ovom parlamentu, da se oko svega vrše konsultacije. Da saslušate iskusnije od vas, kao i našeg zamenika predsednika poslaničke grupe gospodina Tomislava Nikolića, koji je toliko godina u parlamentu i ima šta da vas nauči i da vam kaže, i da onda zakažete novu sednicu u skladu sa Poslovnikom i Ustavom, i da ovaj parlament konačno počne da radi ono što građani Srbije trebaju i zaslužuju. Hvala.

Jovan Krkobabić

| Predsedava
Gordana Pop-Lazić, izvolite.