ČETVRTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 25.11.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

ČETVRTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

25.11.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 12:05 do 20:15

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodna poslanice, povreda Poslovnika, pravo da se dobije reč i govori o povredi Poslovnika u članu 100. jasno precizira da se odnosi na povredu učinjenu u toku ove sednice. Ne možete dobiti reč, zloupotrebiti to pravo, omalovažavati odredbe Poslovnika Narodne skupštine i govoriti o toku sednice na drugom radnom telu, bez obzira da li drugo radno telo ima sednicu danas ili prethodnih dana, to može na tom radnom telu.
Da li izvestilac Zakonodavnog odbora, narodni poslanik Vlatko Ratković, želi reč?
Narodna poslanika Vjerica Radeta želi da govori o povredi Poslovnika, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka
Gospođo Čomić, sada je osnov mog javljanja član 79, njegov 4. stav. Vi ste malopre parafrazirali nešto što nigde ne piše, objasnili ste kada narodni poslanik na sednici Odbora može da …
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodna poslanice, ne mogu jasnije da vam objasnim da uporno kršite Poslovnik, zloupotrebljavajući pravo na reč. Ovo je poslednje upozorenje pre izricanja mera. Član 79, poslednji stav, ne odnosi se na tok sednice.
Dakle, sada ili želite namerno da kršite odredbe Poslovnika, da omalovažavate rad ove sednice i da narušavate ugled Narodne skupštine ili moram da vam pomognem, u skladu sa članom 27, i da vas uputim na službe skupštine, generalnog sekretara, Administrativni i Zakonodavni odbor, da vam pomognu u objašnjavanju na koji način možete da koristite član 100.
Želite li ponovo da govorite o povredi Poslovnika? Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka
Gospođo Čomić, mislim da ste sada najgrublje povredili član 104, obraćajući se meni na taj način, da ćete vi nekome da kažete da mene uputi, da mi tumači bilo koji član ovog Poslovnika.
Upozoravam vas da ste vi sada prekršili član 104, a ujedno vas molim da mi, u skladu sa članom 27. i tačkom koja kaže da se starate o primeni Poslovnika, kažete, više puta sam čitala ovaj Poslovnik, upravo zato što vi već dugo ovde narodnim poslanicima izričite mere upozorenja.
Najlepše vas molim, očigledno sam nedovoljno pismena i nisam dobar pravnik, da mi pročitate gde piše da predsedavajući može da izrekne meru upozorenja. Molim vas lepo, nemojte zbog ovih mladih ljudi koji tek uče da budu pravnici, da shvate da mi ovde, koji smo odavno diplomirani pravnici, dugo pravničko iskustvo imamo, da ne umemo da čitamo Poslovnik. Hvala lepo.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Tokom objašnjavanja, kao i sada, zbog toga što nema povrede člana 104, a praksom i onim što smatram staranjem o članu 27. i primenom člana 27, podsetim i upozorim narodne poslanike da je načinjeno kršenje Poslovnika i da se ne ponavlja.
Ne smatram duhom parlamentarizma i ne smatram doprinosom dobroj atmosferi sasvim striktnu primenu Poslovnika. Da je sasvim striktne primene Poslovnika, na osnovu vašeg prvog javljanja dobili biste prvu opomenu, na osnovu vašeg drugog javljanja dobili biste drugu opomenu, na osnovu vašeg trećeg javljanja bila bi vam oduzeta reč, a sada bi bili udaljeni sa sednice. To nikome ne ide na korist.
Kao što sam i do sada upozoravala narodne poslanike, jer imam puno razumevanje da se smetne sa uma neka od odredbi, smatram da je zadatak predsedavajućeg da podseti, prvo upozorenjem, sadržaja odredbe koja se ne sme kršiti. Zahvaljujem. Vidim da imam vašu podršku, kao i obično, to sam i očekivala.
Narodni poslanik Miloš Aligrudić želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Miloš Aligrudić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
O povredi člana 27. koji se vrši  vaše strane, predsedavajuća, tako što zloupotrebljavate prava koja su vam data Poslovnikom kada je reč o načinu vođenja sednice, kao što i vi često poslanicima skrenete pažnju da neki put zloupotrebe svoja prava, koristeći određene odredbe Poslovnika da se jave za reč, tako to i vi neki put činite, tako i sada, pa umesto opomena ili izrečenih mera narodnim poslanicima, za nas biva najveća kazna da slušamo vaše tirade na koje, po meni, nemate pravo, jer su direktno zloupotreba vaših prava u smislu člana 27. Poslovnika.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, molim vas da svoje obrazloženje uskladite sa odredbama Poslovnika. I vas upućujem na generalnog sekretara i službu Skupštine, na Administrativni i Zakonodavni odbor, koji će vam pomoći da vidite koje su obaveze predsedavajućeg, da da objašnjenje, a vas molim da se uzdržite od vaših ličnih kvalifikacija i doživljaja. Objašnjenja koja dajem uvek možete da tražite da se o vašem viđenju povrede Poslovnika izjasni Narodna skupština.
Da li izvestilac Zakonodavnog odbora, narodni poslanik Vlatko Ratković, predsednik Odbora, želi reč? (Ne.)
Da li narodni poslanik Jovan Palalić, koji je na sednici Zakonodavnog odbora izdvojio mišljenje, želi reč? (Da.) Reč ima narodni poslanik Jovan Palalić.