Šesta posebna sednica, 02.09.2013.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta posebna sednica

3. dan rada

02.09.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 11:35 do 23:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Dozvolite samo da konstatujem prestanak mandata narodnih poslanika.
Primili ste ostavke narodnih poslanika Predraga Markovića, Jožefa Šandora i Branislava Jovanovića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetske, mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ovih ostavki, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavke nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2) Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 88. stav 3. stav 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovim narodnim poslanicima.
U skladu sa tim, a saglasno članu 88. stav 1. tačka 2) i stav 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, konstatuje da je prestao mandat, pre isteka vremena na koje su izabrani, narodnim poslanicima Predragu Markoviću, Jožefu Šandoru i Branislavu Jovanoviću, danom podnošenja ostavke.
Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini. Hvala vam.
Nastavljamo sa radom.
Reč ima narodni poslanik Emir Elfić.