Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 08.11.2014.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/361-14

6. dan rada

08.11.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 16:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Svim onim stvarima sa kojima smo izašli pred građane Zemuna i Voždovca, prvo, pa onda svake druge lokalne samouprave ili pokrajinskih izbora ili predsedničkih izbora, svih onih izbora koje smo dobili izbornom voljom, onim što su nam građani Srbije poverovali.
Pa imali ste sav novac ovog sveta 2012. godine, imali ste donatore kojih niste mogli da se oslobodite. Imali ste one koji su pravili firme, koje su bile u manjku, koje nisu plaćale porez, ali su imale za donaciju DS-a, pa ste opet izgubili izbore.
Probudite se. Izbori se dobijaju poštenom politikom, odgovornošću, ne parama, pare ste imali, ali novac nije imalo 400.000 ljudi koje ste ostavili bez posla.
Novac nisu imali oni ljudi koji su ostali bez posla i bez budućnosti u firmama koje ste privatizovali na pljačkaški način.
Imali su novac i imaju novac pojedinci i sada, kao direktor Fonda za evropske poslove, Pokrajinskog fonda za evropske poslove – 431.000 dinara plata, njegov PR. 316.000 dinara, a ima i neko radno mesto koje ne može da se odredi, ali ima platu od 310.000 dinara.
Bože, kako je to demokratski i kako je to dobro. Vi zbog ovoga gubite izbore, vi zbog ovakvih stvari gubite izbore, a ne što vas bilo ko ugnjetava na ovaj način. Nazovite me kako god hoćete, nećete me uplašiti ni mene ni bilo koga od kolega iz SNS-a. Nazovite me kako god hoćete, vređajte me, brojte gde sam bio i sa kim sam bio. Glumite Iliju Čvorovića, glumite i budite Ilija Čvorović, ali će ovaj novac ostati u džepu građana Republike Srbije, ostaće u budžetu, neće otići na vaše bilborde, na naše bilborde, neće otići za političke aktivnosti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Branka Karavidić, Goran Bogdanović, akademik Ninoslav Stojadinović i Snežana Malović.
Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem redovnu pauzu u trajanju od jednog časa.
Sa radom nastavljamo u 15,00 časova.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Nastavljamo rad.
Po amandmanu na član 3. da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Branka Karavidić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem se gospodine predsedavajući.
Mi smo ovim amandmanom predvideli dve izmene, dodali smo novi stav 2. i stav 3. ja bih se ovog puta osvrnula samo na stav 3. koji mislim da je izuzetno važan u ovoj našoj diskusiji.
Mi smo predvideli da se sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata ne mogu koristiti za finansiranje humanitarnih, sportskih i kulturno-umetničkih i drugih sličnih aktivnosti.
Amandman se odnosi na preciziranje zabrane da se sredstva za redovan rad koriste za finansiranje humanitarnih sportskih kulturno-umetničkih i drugih sličnih aktivnosti. Naime, ovi tipovi aktivnosti nisu u skladu sa ciljem zbog kojih se političke stranke osnivaju i deluju, pa se ni sredstva ne mogu koristiti za takve aktivnosti.
Istovremeno svi smo svedoci da pojedine političke stranke u cilju privlačenja birača u nedostatku bilo kakvih političkih ideja vrlo često pribegavaju upravo tzv. humanitarnim aktivnostima. Pored toga ako se eksplicitno zakonom ne zabrani da se ovakve aktivnosti finansiraju, odnosno toleriše da se takve aktivnosti budu finansirale, na mala vrata se legalizuje kupovina glasova, besplatnim pregledima, kupovina brašna, ulja itd. Namera nam je bila da se spreče primeri kao recimo onaj iz Obrenovca gde je predsednik Saveta za zdravstvo opštinskog odbora SNS poziva članice i simpatizere stranke na predavanje u cilju prevencije raka grlića materice, naravno, uz preglede i predavanja i bilo bi organizovano i prikupljanje glasova.
Zatim, slučaj iz Kosjerića gde se organizuje tokom kampanje…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme gospođo Karavidić.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
… da završim rečenicu.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Možete da završite, samo da vas upozorim na vreme.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
U redu je. Gde se tokom kampanje organizuje oftamološki pregled i deli 1.500 naočara glasačima. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslanici saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone i druga akta iz dnevnog reda ove sednice.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić i mr Aleksandra Jerkov.
Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević, Enis Imamović, Riza Halimi i Šaip Kamberi.
Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodna poslanica Sabina Dazdarević.
...
Stranka demokratske akcije

Sabina Dazdarević

SDA Sandžaka – PDD
Hvala uvaženi predsedavajući.
Dame i gospodo narodni poslanici, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političke aktivnosti sredstva koja su budžetom planirana za finansiranje izborne kampanje su smanjena.
Umanjenjem budžeta političkih stranaka nacionalnih manjina, kao što je naša stranka, SDA Sandžaka, koja je legitimni predstavnik bošnjačke nacionalne manjine, umanjuju se prava jedne nacionalne manjine, dakle, kroz rad svojih predstavnika rešava svoja pitanja i realizuje svoja prava.
Mi iz stranke SDA Sandžaka podržavamo nameru predlagača da kroz mnoge zakone koji su doneti ovde u nacionalnom parlamentu stvori jedan pravni sistem koji će olakšati i ubrzati integracije Srbije u EU, a koja za cilj imaju bolji život svih građana Republike Srbije.
Ipak, nismo uvereni da je dobar potez štednja u delu u kojem pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo i imaju obavezu da izaberu svoje legitimne predstavnike, a da pri tom njihovi potencijalni predstavnici, nisu u mogućnosti iz finansijskih razloga da im predstave svoje planove i programe što predstavlja jednu opasnost za demokratičnost društva.
Dakle, uvođenjem mera štednje u Zakon o finansiranju političkih aktivnosti mogle bi se ugušiti političke stranke nacionalnih manjina do te mere da bi oni mogli potpuno ostati bez svojih legitimnih predstavnika, što bi bilo isto što i oduzeti im pravo glasanja. Zahvaljujem.