Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 17.04.2015.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/128-15

2. dan rada

17.04.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 13:25

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Zaključujem zajednički jedinstveni pretres.
S obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem petak 17. april 2015. godine, sa početkom u 13 časova i 20 minuta kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.
Odmah ćemo pristupiti glasanju.
Poštovani narodni poslanici pre nego što pređemo na odlučivanje potrebno je da utvrdimo kvorum.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 140 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 144, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo pet od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 146, protiv – dvoje, uzdržanih – nema, nije glasalo 10 od ukupno prisutnih 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Prelazimo na odlučivanje o potvrđivanju međunarodnih sporazuma.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kanade o podsticanju i zaštiti ulaganja, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 157, protiv – niko, uzdržan – jedan, nisu glasala dva od ukupno prisutnih 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 158, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasao jedan od ukupno prisutnih 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o saradnji u oblasti turizma, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 158, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva od ukupno prisutnih 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministra Ukrajine o saradnji u oblasti turizma, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 156, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo četiri od ukupno prisutnih 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Četvrtu sednicu prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.