Sedmo vanredno zasedanje, 28.02.2016.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto ste se svi izređali i pričali o nečemu…
(Marko Đurišić, s mesta: Ko je koga vređao?)
(Branka Karavidić, s mesta: Na šta to liči?)
Gospođo Karavidić, bolje da ne dobacujete i da pažljivo slušate ono što predsedavajući govori.
Rekao sam, svi ste se izređali u krug. Znači, govorila je opozicija i pozicija i svi ste u krug govorili i niste govorili o amandmanu. Nisam rekao vređali, nego izređali, a vi malo pažljivije slušajte. Nemojte da dobacujete, jer to bi bilo u skladu sa Poslovnikom, gospođo Karavidić.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik mr Jovan Marković.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Jovan Marković

Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, ukazujem na povredu člana 107. st. 1. i 2. i svi ostali stavovi.
Zaista sam opet iznenađen, verovao sam da će bar večeras, kada razgovaramo o ovako važnom zakonu, vaša koncentracija biti tako na nivou da ispoštujete značaj ove rasprave…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Markoviću, ja bih vas molio da izostavite vređanje, a da pokušate da se usredsredite na primedbu za kršenje Poslovnika, zašto smatrate da sam prekršio Poslovnik, kako bih mogao da vodim sednicu.
Izvolite, gospodine Markoviću.
...
Demokratska stranka

Jovan Marković

Demokratska stranka
Moram da obrazložim moj utisak. Kada čujemo uvrede da je neko krao, kao što je gospodin Arsić…  (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Markoviću, poslanik ste, znate Poslovnik, barem bi trebalo da ga znate. Znate da u ovom trenutku ne možete da replicirate sa narodnim poslanicima, da tražite u izlaganju narodnih poslanike razloge zbog čega ste se javili za kršenje Poslovnika. Možete samo da ukažete predsedavajućem zašto smatrate da je prekršio Poslovnik, kako bih mogao da vam dam obrazloženje da li jesam ili nisam i da nastavimo tok sednice.
Izvolite, gospodine Markoviću.
...
Demokratska stranka

Jovan Marković

Demokratska stranka
Upravo sam pokušao da kažem da mi je utisak bio da vi pažljivo slušate raspravu i da ste registrovali kada je gospodin pomenuo da je neko krao… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Markoviću, kao što znate da sam u tom trenutku prekinuo…
(Jovan Marković, s mesta: Nije tačno.)
Dobro, ako vi kažete da nije tačno. Ja sam upozorio gospodina Arsića da, bez obzira da li ima argumentaciju za to ili ne, jednostavno te reči pokuša da izbegne u večerašnjoj raspravi i da ih koristi neki drugi put, na nekom drugom mestu, tako da sam u tom trenutku opomenuo gospodina Arsića, a vi ako niste pažljivo slušali, ja tu ne mogu ništa.
Da li želite da se Skupština izjasni?
(Jovan Marković, s mesta: Da li mogu da završim?)
Skupština će se izjasniti u danu za glasanje.
Reč ima narodni poslanik Blagoje Bradić, replika.
Po kom osnovu, gospodine Bradiću?
(Blagoje Bradić, s mesta: Replika.)
Da li ste pomenuti od strane gospodina koji je govorio u tom trenutku? Morate da budete pomenuti da biste dobili pravo na repliku. Vrlo dobro znate Poslovnik. Kako ja da iz nečijeg izlaganja dam vama osnov za repliku, a niste pomenuti?
(Blagoje Bradić, s mesta: Kolega je zaboravio šta se desilo pre godinu dana.)
Ja ne mogu, zato što vi smatrate da je kolega zaboravio šta se desilo pre godinu dana, da vama po tom osnovu dam pravo na repliku. Mislim da ste neozbiljni, gospodine Bradiću.
Prelazimo na drugi član.
(Marko Đurišić, s mesta: Javio sam se.)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Marković, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Vesna Marjanović i Dragan Šutanovac.
(Marko Đurišić, s mesta: Javio sam se za reč.)
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Poštovani predsedavajući, moja prijava za diskusiju je bila po prethodnom amandmanu i ja ću govoriti o tome šta je vlast, da nenarodna i strašna od 2000. do 2012. godine uradila za ovu zemlju.
Ta vlast je ukinula sankcije koje smo dočekali 2000. godine, te vlade su vratile Srbiju u UN …
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Đurišiću, jasno vam je da morate da pričate o amandmanu koji je predmet rasprave.
(Marko Đurišić, s mesta: Smanjile su korupciju.
Zašto ste mi oduzeli reč?)
Gospodine Đurišiću, ne mogu da vam dam reč po amandmanu koji nije predmet rasprave. I to nije problem, problem je što vi ne želite po amandmanu koji vi želite da govorite, ne želite o tom amandmanu da pričate.
(Marko Đurišić, s mesta: Kao što ste dali reč gospodinu Martinoviću, tako dajte meni sada.)
Gospodine Đurišiću, rekao sam da su svi poslanici koji su se javili za raspravu govorili van amandmana i sa time završavamo.
Sada se vraćamo na amandmane u interesu građana Srbije i govorimo o amandmanima.
(Marko Đurišić, s mesta: Ko vama daje to pravo?)
Poslovnik, da ne dozvolim da svi govorite van teme dnevnog reda.
(Marko Đurišić, s mesta: Zašto se uvek na nama slomi?)
Ja sam upravo rekao da ste svi govorili i pozicija i opozicija i da smo morali u jednom trenutku to da završimo.
(Marko Đurišić, s mesta: Ko je govorio o tome šta je rađeno do 2012. godine.)
Zahvaljujem gospodine Đurišiću.
Reč ima ministar, izvolite.

Kori Udovički

Ja bih još jednom pošto je ovo bila vrlo važna tema u javnosti, pre svega mislim da su poslanici imali prilike više puta da čuju, ali i za građane Srbije da naglasim još jednom da je tačno da mora da se uvede red u javna preduzeća, da su javna preduzeća možda i najveća rak rana u javnom sektoru Srbije, ali kao što je i pomenuto u diskusiji, građane možda najviše i bole plate u nekim javnim preduzećima. Kada su neprimerene svakako bole one zaposlene u drugim delovima javnog sektora koji imaju neuporedivo mnogo manje plate.
Ova Vlada bi bila neozbiljna kada bi samo zbog toga da ostavi utisak da rešava neki problem donosila mere koje taj problem zapravo neće rešiti. Ne rešavaju se plate u javnim preduzećima tako što se te plate regulišu ovakvim zakonom. Pokušaj da se u ovakvom zakonu regulišu plate u javnim preduzećima vodi nas dalje u nazad u centralno-planski sistem, dalje a ne bliže onoj uređenoj zemlji koja želimo da budemo.
Plate u javnim preduzećima se uređuju kao i sve drugo u javnim preduzećima, boljim korporativnim upravljanjem. Šta to znači, znači da se preduzećima mora upravljati kao da su tržišna bića što jesu i moraju da dobiju dobre menadžere i moraju da imaju odličan nadzor i moraju da imaju principe upravljanja nad kojima država i građani nadziru.
Plate u ovom zakonu se uređuju one plate koje sada i u budućnosti moraju da budu iz budžeta Srbije. Istina je da se sada ponekada javna preduzeća subvencioniraju, pa ispada da se i te visoke plate tamo plaćaju, ali ne treba tako da bude i to mora da se eliminiše. Ovo su plate koje se ne stiču na tržištu. Hvala.