Prva (konstitutivna) sednica, 06.06.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva (konstitutivna) sednica

01 Broj 06-2/127-16

2. dan rada

06.06.2016

Beograd

Sednicu je otvorio: Dragoljub Mićunović

Sednica je trajala od 10:10 do 23:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, poslaniče, ali morate naučiti šta je parlament, poštovanje pravila ponašanja, pod jedan.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Pa ja to upravo apelujem na vas.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
I demokratije dobro uređen sistem. A ovo je jako dobro uređen sistem bio i ostaće, a vi ćete se samo prilagoditi tom sistemu. Znam da vam je ovo prva sednica. Nije jednostavno ući odmah u sve finese parlamentarnog života, ali, poslaniče…
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Mogu li da vas pitam nešto?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne možete da me pitate, to možete utorkom i četvrtkom. Imaćemo vremena, malu pauzu u radu, pa ćete proučiti Poslovnik. Ne mislim ništa loše da ste hteli. Moram da vas isključim, ne može dvoje da govori.
Pošto ništa ne želite, kažete da ćete biti uzdržani oko Svetislave Bulajić, ostalo sam raspoložena za konsultacije. Dođite kod mene u kabinet da mi kažete lično šta mislite o meni i mojoj ličnosti. Utorkom i četvrtkom su pitanja, ima to u Poslovniku. Ja se izvinjavam ostalim poslanicima, da pomognemo novim poslanicima malo na početku.
Da li neko želi od predsednika grupa da govori po tački dnevnog reda i kandidatu Svetislavi Bulajić?
Bojan Pajtić, izvolite.
...
Demokratska stranka

Bojan Pajtić

Gospođo predsednice, dobili smo biografiju gospođe Svetislave Bulajić. Ona ima stručne reference kao magistar pravnih nauka, ima i političko iskustvo, ona je, koliko vidim u biografiji, bila poslanik na listi LDP-a u ovom parlamentu. Dakle, ne sumnjam da će gospođa Bulajić umeti da odgovori na izazove ovoga posla.
Međutim, budući da je ona kandidat parlamentarne većine, mi smo opozicija, mi iz političkih razloga nećemo podržati ovaj zahtev. Dakle, jedna je stvar i tu moramo napraviti distinkciju, predstavništvo opozicije kroz potpredsednike parlamenta, nešto drugo je sasvim generalni sekretar koji ima određene izvršne nadležnosti u parlamentu. Zbog toga će poslanička grupa DS biti uzdržana prilikom ovog glasanja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko od šefova poslaničkih grupa želi reč? (Ne)
Zaključujem pretres.
Pre prelaska na glasanje, podsećam vas da se generalni sekretar Narodne skupštine bira, odnosno kako po Poslovniku kaže imenuje, ako je za predlog glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje predlog da se za generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Svetislava Bulajić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 159, protiv 20, uzdržanih 12, nije glasalo šest poslanika od ukupno prisutnih 197 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika imenovala Svetlanu Bulajić za generalnog sekretara Narodne skupštine.
Dozvolite mi da u vaše i u svoje lično ime čestitam Svetislavi Bulajić na imenovanju za generalnog sekretara Narodne skupštine.
Pošto bi trebalo da nastavimo sa radom i pređemo na petu tačku dnevnog reda – Izbor članova radnih tela Narodne skupštine. Predloge za članove radnih tela Narodne skupštine nisam dobila kao predsednik niti ih poseduje sekretarijat generalne skupštine. Neke poslaničke grupe nisu dostavile kandidate. Znači, dobili ste one kvote, mada postoje poslaničke grupe koje nisu dostavile svoje kandidate i jedna od njih je SRS, a čini mi se da ima još nekih. Ali, uvek ima ono ali što sreću kvari, ali postoji i višak kandidovanih naspram broja radnih tela. Tako da će nam trebati konsultacije, jer vidim da pojedini poslanici nisu shvatili da je ovde u pitanju ne nekakav kompromis, ko kome hoće da da neka mesta, nego stvar osvojenih glasova, na osnovu toga se vade procenti i tako se formiraju radna tela.
Da ne bi ulazili u rasprave, svađe ili tako nešto, pošto smo svi više skloni tome da se dogovorimo kako će da izgledaju radna tela, ovim bih završila današnji rad. Nekoliko dana ćemo se dogovarati svi zajedno, imati konsultacije. Oko toga ko nije predao predloge, neka ih dostavi. Pismeno ćete biti obavešteni kada se dogovorimo da bi bilo što manje sporenja kada ćemo nastaviti sa ovom tačkom dnevnog reda.
Sa ovim završavamo današnji rad, a sutra sigurno nemamo sednicu. Hvala vam.